Stručný obsah projektu

Doba realizace : 1.12.2012- 31.1.2015

Cílem projektu bylo vytvořit pro žáky se SVP (250 osob – MI) srovnatelné podmínky pro výuku a přístup ke vzdělávání jako mají jejich vrstevníci v ostatních ZŠ. Vytvořili jsme takové výukové materiály,  které budou zohledňovat jejich speciální vzdělávací potřeby a budou odpovídat jejich možnostem a schopnostem. Chceme nabídnout těmto žákům nové formy výuky a poskytnout jim možnost častějšího využití audiovizuální techniky, v rámci vybavení dalších učeben.

Pracovníkům školy (37 osob – MI) bylo umožněno v rámci plánovaných školení rozvoj jejich pracovních a osobnostních kompetencí, a zajistit tak zkvalitnění výuky a práce se žáky se SVP.

Zvýšením kompetencí pedagogických pracovníků a vytvořením nových učebních modulů byl žákům s různým stupněm mentálního postižení umožněn přístup k rovnému  vzdělávání.

Postupy pro dosažení cílů:

 • tvorba nových výukových materiálů v Ma, Čj, Nj, Ze, Př, Fy, Che, VkZ.
 • vzdělávání pedagogů v oblasti moderních vyuč. metod a v oblasti posilování kompetence při výuce žáků se SVP.
 • růst kompetencí obou cílových skupin.
 • vybavení 3 tříd interaktivními tabulemi a nábytkem.
 • vybavení dílny 4 stoly s pracovní deskou (hoblicemi) a sadami ručního nářadí.
 • implementace výstupů do výuky a pilotní ověření kvality a obsahu nových výukových materiálů

Výstupy projektu:

 1. výukové a metodické materiály  přizpůsobené schopnostem a možnostem žáků se SVP v tištěné a elektronické podobě.
 2. zlepšení kvality výuky využitím nových metod podporujících rovný přístup.
 3. zvýšení kompetencí podpořených pedagogů ve výuce.
 4. vybavení 3 audiovizuálních učeben ke zvýšení kvality výuky.
 5. vybavení dílny stoly s pracovní deskou (hoblice) a novým moderním nářadím v rámci motivace pro volbu povolání.

Celková finanční podpora : 3 859 616,00,-Kč

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výukové materiály