Organizace školní družiny

Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků ZŠ  i ZŠ speciální a dětí přípravné třídy ZŠ (s doporučením ŠPZ) a přípravného stupně ZŠ speciální na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle možností a schopností dětí a žáků.

Režim školní družiny:

6:30 - 7:40
Příchod do družiny
převážně odpočinková činnost, klidové (hry, stolní hry)
6:30 - 7:40
11:40 - 13:00
Rekreační činnost
11:40 - 13:00
13:00 - 14:00
Oběd
přechod do školní jídelny, osobní hygiena
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
Zájmová činnost
aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV, sportovní a turistická, přírodovědná
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
Příprava na vyučování
příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek, apod., možné vypracování domácích úkolů, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid. 
15:00 - 16:00