Organizace školní družiny

Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků ZŠ, ZŠ speciální, dětí přípravné třídy ZŠ (s doporučením ŠPZ) a přípravného stupně ZŠ speciální na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle možností a schopností dětí a žáků.

Režim školní družiny:

6:30 - 7:40
Příchod do družiny
Rekreační činnosti, klidové hry a stolní hry.
6:30 - 7:40
11:40 - 12:00
Příchod dětí do ŠD / rozdělení do oddělení.
11:40 - 12:00
12:00 - 13:00
Činnosti v jednotlivých odděleních. Příprava na vyučování, odpočinkové a rekreační činnosti.
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
Sebeobslužná činnost / Oběd
Přechod do 1. školní jídelny Cheb, Brandlova 5, osobní hygiena, stolování.
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
Zájmové činnosti
Estetická, sportovní, rekreační, pracovně technická, odpočinková.
14:00 - 16:00