70. výročí základní školy

70. výročí založení základní školy

Začátkem školního roku 2018/2019 oslavila naše škola 70. výročí založení. Na ZŠ speciální se 12.9. od 8.00 – 12.00 hodin uskutečnila akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V této době mohli návštěvníci nahlédnout do prostor školy, kde byla zmapována její historie v letech 1948 – 2018. Ke shlédnutí byly fotografie, učebnice, pracovní listy, časopisy a pomůcky zachycující jejich vývoj v průběhu těchto let. Výstava byla rozdělena do 3 částí. V přízemí školy bylo zachyceno JAK TO VŠECHNO ZAČALO. V 1. patře byla prezentace vývoje vzdělávání nazvaná 70. – 90. léta. Ve 2. patře byly k nahlédnutí již novodobé učebnice, pracovní listy a výukové pomůcky, se kterými žáci pracují. V budově školy na Kostelním náměstí žáci prožili dopoledne plné her, zábavy a soutěží, které se nesly v duchu těchto oslav.

Dne 20.9. proběhla oslava za přítomnosti hostů z řad bývalých zaměstnanců školy a zástupců MÚ Cheb. Na historických fotografiích mohli hosté sledovat, jak se měnila nejen podoba školy, ale také funkce této budovy. Přivítaly je děti z našeho pěveckého sboru, byla přednesena krátká prezentace vývoje naší školy a připraven byl také bohatý raut. Škola byla vyzdobena literárními a výtvarnými pracemi žáků, k nahlédnutí byly kroniky školy a také velké množství dobových fotografií, na kterých bylo možno vidět dřívější vybavení tříd. Největší ohlas měla třída, která měla podobu jako před 70-ti lety a návštěvníci mohli zasednout do tehdejších lavic, kde nechyběla ani ta oslovská, nebo si vyzkoušet rákosku. Současní zaměstnanci školy se nechali vyfotografovat v kostýmech, které nosili učitelky a učitelé před 70-ti lety a tyto fotografie spolu s dalšími zajímavými informacemi si hosté odnesli v podobě “Školních novin”.