Ocenění nejlepších žáků a pedagogických pracovníků za rok 2020

Ocenění od Města Cheb, odboru školství, tělovýchovy a kultury a Nadace Schola Ludus

Na závěr školního roku dne 23. 6. 2021 proběhlo v chebské aule Fakulty ekonomické Západočeské univerzity slavnostní předání ocenění pedagogických pracovníků městem Cheb a ocenění žáků Nadací Schola Ludus. Ocenění předal předseda správní rady Zdeněk Hrkal.

Pedagogickým pracovníků také poděkoval starosta města pan Antonín Jalovec za jejich pomoc při vzdělávání žáků v době nouzového stavu.

OCENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTEM CHEB ZA ROK 2020

Mgr. Radka Bártová, učitelka ZŠ Kostelní náměstí, Dagmar Morkesová, asistentka pedagoga ZŠ Kostelní náměstí.

OCENĚNÍ ŽÁKŮ CHEBSKÝCH ŠKOL NADACÍ SCHOLA LUDUS ZA ROK 2020

Zuzana Kičová, ZŠ Cheb Kostelní náměstí, Michal Bláha, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí.

Základní škola Cheb Kostelní náměstí

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Putování za zvířátky na farmu

Základní škola speciální

Žáci ZŠS se účastnili dne 23. 6. 2021 putování za zvířátky na farmu, kde proběhla prohlídka stájí, krmení zvířat. Žáci si také vyzkoušeli různorodé pracovní činnosti spojené se zajištěním chodu celé farmy. Současně si také užili  dodatečně dětský den plný her a soutěží. Na závěr náročného, ale velice příjemného dopoledne nikdo nezůstal bez odměny v podobě věcných dárků, sladkostí i nezapomenutelných zážitků

Pedagogický sbor ZŠS

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Výuka na dopravním hřišti

První stupeň

Dne 24. 6. 2021 se žáci prvního stupně zúčastnili pod vedením pedagogů Strnada Tomáše a Petra Svatka výuky na dopravním hřišti. Nejprve žáci absolvovali teoretickou část výuky, ve které si zopakovali dopravní značky a seznámili se se základními pravidly silničního provozu. Před druhou částí výuky, která se konala na samotném dopravním hřišti, se k nám připojili strážníci městské policie, kteří dohlíželi na bezpečnost a plynulost samotné dopravní výuky a žákům vysvětlili všechna pravidla, jak se chovat při praktické části výuky. Žáci poté dostali kolo, někteří koloběžku, nasadili si přilby a vyjeli. Samotná praktická část se obešla bez nehody, karambolů a úrazu a do cíle se všichni vrátili s nadšením. Na konci výuky strážníci všechny žáky slovně zhodnotili a zdůraznili jim, jak důležitá je dopravní výchova pro bezpečnost jejich i všech ostatních. Celou akci si všichni zúčastnění užili a už se těší na další další setkání. 

Pedagogický sbor: Strnad Tomáš a Svatek Petr

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Chebské dvorky

Školní družina

Děti ze školní družiny ZŠ Kostelní nám. 14 Cheb v pátek 10. června 2021 měly možnost si prohlédnout a nasát atmosféru Chebských dvorků 2021. Celé odpoledne mělo příchuť kulturního koktejlu, kdy děti měly možnost si prohlédnout fotografie z dílen začínajících či již známých fotografů, malířů a kreativních umělců. Dále se aktivně děti zapojily v rukodělné dílničce, kde každý mohl dle své fantazie tvořit a kouzlit se dřevem. Výsledným dílem byly náhrdelníky, které zdobily krky spokojených dětí, které byly náležitě na své vlastní výrobky pyšné. 

Vedoucí vychovatelka: Anita Čučelová

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den se strážníkem Pavlem a psem Ajaxem

Chebský hrad

Dne 21. 06. 2021 se celý první stupeň naší školy zúčastnil „Dne se strážníkem Pavlem a psem Ajaxem“ v krásných prostorách chebského hradu. Celé nádvoří chebského hradu se rozdělilo na několik stanovišť a u každého se žáci zapojili do jiných aktivit. Nejen, že se žáci seznámili s náplní práce jednotlivých složek Policie ČR, měli možnost vyzkoušet si velké množství vybavení, kterým disponují všechny tyto složky, ale zopakovali si i důležitá bezpečnostní pravidla, dopravní značky, zásady bezpečného pohybu v dopravě, byli poučeni o možných rizicích, se kterými se mohou setkat v běžném životě, měli možnost vyzkoušet si, jakým způsobem policisté uspávají nebezpečné psy – vystřelovací, uspávací šipkou apod. Přítomni byli i dobrovolní hasiči, kteří rovněž představili svou techniku a poučili žáky o případných nebezpečích a správném jednání. Žáci si zábavnou formou procvičili i telefonní čísla na všechny složky IZS. V neposlední řadě si prohlédli i dravé ptáky – orla, sovu apod. Byl to další velmi podařený den, plný zábavy, zajímavostí a nevšedních zážitků, na které budeme všichni vzpomínat.

Za kolektiv pedagogů: Nožičková J., Šrailová L., Bártová M., Šlajsová E., Špiříková S.

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Školní výlet - první stupeň

Lipová u Chebu

Dne 18. 6. 2021 vyrazily děti 2. a 3. A na školní výlet do Lipové u Chebu. Bylo pro ně připraveno mnoho sportovních aktivit, soutěží a disciplín. Žáci si vyzkoušeli běh ve ztížených podmínkách, kdy jim byla připravena dráha se simulací mimořádné události. Opekli jsme si vuřty, prohlédli domácí zvířata a na závěr celé akce se děti bezpečně projely na voze, který táhl historický traktor. Celou akci jsme si všichni společně moc užili.

Za kolektiv pedagogů Soňa Špiříková

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Školní výlet - přípravná třída

Františkovy Lázně

 V rámci zpříjemnění konce školního roku se žáci přípravné třídy – 0.A vydali ve středu 16. 6. 2021 na školní výlet do blízkých Františkových Lázní. V průběhu celého dopoledne si prohlédli centrum lázeňského města, ochutnali několik léčivých pramenů, svezli se mikrovláčkem a prošli si celou mini zoo u lesoparku Amerika. Celá třída si z tohoto příjemného dne, který se nesl v duchu legrace a zábavy, odnáší velké množství krásných zážitků.

Třídní učitelka Markéta Bártová

Červen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Cyklovýlet na závěr školního roku

Poutní místo Maria Loreto

Na závěr školního roku dne 15. 6. 2021 absolvovali žáci druhého stupně ve složení osmý a devátý ročník cyklovýlet  pod vedením učitele zeměpisu Tomáše Strnada, učitele dějepisu Petra Svatka a zdravotního dozoru Mirka Zakuťanského. Výlet byl směřován jednak ke zdokonalení fyzické zdatnosti, tak k poznání zajímavých památek v okolí Chebu. Žákům byla poskytnuta školní jízdní kola. Výlet začínal v 8.00 před školou a učitelé seznámili žáky s trasou a cílem. Přes nástrahy městské džungle se skupina pomalu dostává na stezku vedoucí směr cílový bod, kterým je poutní areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Po výšlapu na památné místo, jenž je na kopci a výšlap byl dosti náročný proběhla malá svačina a odborný výklad učitele dějepisu Petra Svatka o historii památného místa. Další zajímavý bod na cestě byl hrad a zámek Kinsberg opět ve starém Hroznatově s velmi zajímavým a poučným výkladem učitele dějepisu o románské stavbě. Po sjezdu do místní obce čekalo na žáky malé občerstvení a osvěžení před návratem do Chebu. Při příjezdu na chebské náměstí ke Špalíčku čekala na žáky zasloužená odměna v podobě zmrzliny. Výlet absolvovali všichni žáci i pedagogové bez újmy a už se těšíme na další setkání.

Za pedagogický sbor Strnad Tomáš a Svatek Petr

Červen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Projektový den mimo školu

Návštěva farmy

Dne 14. 5. 2021 se žáci třídy 0.A a 0.B zúčastnili exkurze „NA FARMU ZA ZVÍŘÁTKY“ na Školním statku a krajském středisku ekologické výchovy v Chebu – Dolní Dvory. 

Celé dopoledne se odehrávalo v duchu jara, i když tomu počasí ještě z daleka neodpovídalo. Žáci si prohlédli celou farmu, seznámili se se všemi domácími zvířaty, které na farmě mají (kráva, ovce, koza, husa, kachna, slepice, krůta, osel, prase, kůň, králík) i jejich mláďaty. Zapojili se i do krmení koz, kdy se dostali do velmi blízkého kontaktu s těmito zvířaty, mohli si sami pochovat králíčky a všechna výše zmíněná zvířátka pohladit. Jelikož nám příliš nepřálo počasí, odnesli si domů i vlastnoručně vyrobenou dekoraci z přírodních materiálů, kterou si každý podle své fantazie vytvořil. Velkým zážitkem pro žáky byla i samotná cesta na farmu a svezení autobusem městské hromadné dopravy. I přes nepřízeň počasí si každý zúčastněný exkurzi moc užil a odnáší si z ní celou řadu nově nabitých znalostí, zkušeností a nevšedních zážitků.

Třídní učitelé: Markéta Bártová a Kateřina Peksová

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Projektové dny ve škole

Zdravotní výchova

Na základě spolupráce pedagoga a odborníka z praxe došlo počátkem května k realizaci projektových dnů se zaměřením na zdravotní výchovu. Tentokrát pozvání přijala Ing. Varadzinová Hana, MBA. – diplomovaný lektor a záchranář RZS Karlovarského kraje. Cílem společných projektů bylo zejména získání nových znalostí a prohloubení dovedností žáků v situacích, které se mohou vyskytnout v běžném životě. Děti si vyzkoušely jednotlivé fáze první pomoci na figurínách, dále se učily ošetřovat úrazové stavy – poranění končetin, ošetření ran, krvácení, odstranění překážky z dýchacích cest. Druhá část projektu byla zaměřena na zdravou výživu a životní styl. Konkrétní aktivity autenticky doprovodil krátký film zakončený jednoduchým kvízem. Nejlepší řešitelé obdrželi upomínkové předměty od Záchranné služby Karlovarského kraje. Už se těšíme na další spolupráci.

Metodik projektu: Petr Svatek

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh

Svět rizik

Dne 25. 05. 2021 se žáci přípravných tříd a druhého a třetího ročníku naší školy zúčastnili vzdělávacího programu „Svět rizik“ v centru neziskové organizace Záchranný kruh v Karlových Varech. V průběhu celého dopoledne byli žáci z úst policistů, hasičů a záchranářů seznamováni s riziky plynoucími z běžného života i s riziky při mimořádných situacích. Program byl veden zábavnou formou, při kterém lektoři dokázali zaujmout a poučit žáky o možných nebezpečných situacích a jejich následcích. Na vlastní kůži si žáci vyzkoušeli například jaké je to být „za mřížemi“, prohlédli si interiér záchranářského vozu či sami vyhledávali rizika, která na nás mohou číhat v běžné domácnosti. Celá tato moc příjemná exkurze byla podtržena samotnou cestou do Karlových Varů, kam jsme cestovali autobusem a protože řada žáků naší školy takto cestovala úplně poprvé i samotná cesta se stala velkým zážitkem a dobrodružstvím. Všech zúčastněných se exkurze moc líbila.

Třídní učitelka: Markéta Bártová

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Lesy ČR

Projektový den - Obora Hájek

Dne 21.05.2021 jsme opět ve spolupráci s Lesy ČR uskutečnili projekt mimo školu – návštěvu lesní Obory Hájek. Projektový den byl naplánován ve spolupráci pedagogického pracovníka ZŠ, Kostelní nám.14, Cheb – tj. Mgr. Arpášová Jana a odborníkem z praxe Ing. Jelínkem Richardem – zástupcem Lesní správy Horní Blatná. Projektového dne se zúčastnilo celkem 12 žáků z II. stupně.

Pro žáky byla na tento den naplánována lesní pedagogika zaměřena na:

  1. seznámení s oborou, obecné informace o oboře
  2. přednáška o zvěři v lesích ČR obecně s ukázkou lebek, paroží a kůží
  3. naučná stezka v oboře, více zastávek s naučnými tabulemi o zvěři v oboře
  4. přednáška oborníka o celoroční péči o zvěř v oboře

Žáci byli seznámeni s náplní práce zaměstnanců obory a následně lesáci žákům řekli základní informace o oboře. Pro žáky byly připraveny ukázky jednotlivých paroží, lebek a různých kůží, to žáky velice zaujalo, zvlášť když si mohli jednotlivé ukázky osahat. Žáci pak společně s lesáky procházeli naučné stezky a zastavovali se u míst s naučnými tabulemi a zjišťovali základní informace o zvířatech, která se v oboře vyskytují. Celý projektový den byl opět vedený zábavnou a naučnou formou, kde si žáci všechny nově získané vědomosti mohli vyzkoušet také v praxi formou malé vědomostní soutěže, kterou si pro žáky připravili pracovníci lesní správy. V závěru projektového dne nejvíce žáky potěšilo společné opékání buřtů a volné povídaní u ohně. Pracovníkům obory Hájek děkujeme za příjemné a poučně strávené dopoledne.

Třídní učitelka: Jana Arpášová

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranná stanice pro zvířata

Studánka u Tachova

Dne 7.5. se žáci 1.stupně ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14 zúčastnili projektového dne mimo školu. V záchranné stanici pro zvířata ve Studánce u Tachova se děti dozvěděly vše o činnosti a aktivitách tohoto zařízení. Ochotní odborníci z praxe žákům předvedli co vše je náplní jejich záslužné práce a jak i samotné děti mohou přispět k záchraně živočichů a ochraně životního prostředí.

Učitelé: Soňa Špiříková a Iva Lhotová

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ekofarma

Program Malým farmářem.

Dne 21.5. se žáci 2.A zúčastnili programu na chebské EKOFARMĚ, který byl zaměřen na rozvoj environmentalní výchovy. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací o chovu domácích zvířat a jejich užitku. Mohly si také sami vyzkoušet některé činnosti nezbytné při péči o domácí zvířata.

Učitelé: Soňa Špiříková a Iva Lhotová

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Zábavná chemie v rámci praktické výuky

Naši chemici

Předmět chemie určitě nepatří k oblíbeným předmětům, ale pokud se obohatí nějakým pokusem nebo výuku doplní laboratorní práce, tak se i zalíbí. Tyto činnosti jsou většinou zaměřeny na to, aby děti mohly získané poznatky uplatnit v praktickém životě (změřit si pH bazénu, vody ve studni, pH půdy apod.)  Devítka si zmiňované laborky vyzkoušela počátkem května a měření pH zvládli skoro na jedničku.

Učitel chemie: Petr Svatek

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Do školy se vrací tělocvik!

Konečně tělocvik

Po několika měsíční absenci tělesné výchovy se pomalu vracíme do starých kolejí. Tělesná výchova zatím probíhá na školním hřišti, kde učitelé tělocviku rozvíjejí tandemovou spolupráci v rámci projektu Šablony II. Jednotlivé aktivity provádějí děti s nadšením, bez známek únavy. Pevně doufáme, že tak skvělé sportovní nasazení nám vydrží minimálně do konce školního roku.

Učitelé tělesné výchovy: Tomáš Strnad a Petr Svatek

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Prevence na školách - Světlo Kadaň

Preventivní program trochu jinak

Po náročném školním roce jsme opět obnovili spolupráci se společností Světlo Kadaň, která se zabývá prevencí na školách. V květnu nám byl představen program „Život bez závislosti“ zaměřený na základní patologické jevy. Někteří naši žáci mají osobní zkušenosti s kouřením a dokonce i občasným užíváním alkoholu, bohužel neznají důsledky takového chování. Doufáme, že prezentovaný program rozšíří znalosti o nebezpečí závislosti a žáci si uvědomí rizika spojená s užíváním návykových látek.

Petr Svatek (metodik prevence)

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pracovní vyučování

V dílnách je to prima

Předmět pracovní vyučování probíhá ve specializovaných učebnách nebo na školní zahradě. V rámci edukace se snažíme žáky připravit na budoucí zaměstnání, proto se učí spojovat materiály – nýtování, šroubování za pomoci aku – šroubováků, běžně provádí demontáž a recyklaci starých spotřebičů a IT prostředků. Našim cílem je zapojovat žáky do chodu školy, jak vidíte na fotografiích, práce děti skutečně baví.

Učitelé pracovního vyučování: Petr Svatek a Tomáš Strnad

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pracovní vyučování 9.A

Příprava do života

V rámci pracovního vyučování navštěvují naši žáci školní kuchyň, kde se učí připravovat různá jídla. Nejprve začínají přípravou studených pokrmů, později zcela samostatně vaří teplé dobroty včetně různých druhů polévek. Dnes si naši deváťáci uvařili výborný buřt guláš. Podívejte se na fotografie, jak jsou šikovní.

Učitel pracovního vyučování Petr Svatek.

Květen 2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Covid-19 a písemná úvaha žáků 9. třídy

Žákům 9. třídy byl zadán úkol, aby vypracovali písemnou úvahu na téma svoboda v době pandemického stavu. V příspěvku je ukázka prací a jménem pedagogického sboru musíme žáky pochválit, jak se statečně popasovali se zadaným úkolem.

Duben 2021

Svoboda? 

„Dnes je nám stále jasnější, že svobodu člověka zaručuje pouze spojení mezi svobodou a solidaritou.“ (Paul M. Lidenher) 

O úplnou svobodu jsme přišli kvůli viru, který se šíří ne jen celou Evropou, ale celým světem. Přenášení tohoto šíleného viru přišel o svobodu celý svět. Jasně, mojí volbou je nenosit roušku. Je to pro mě pohodlné, lépe se mi dýchá, nemusím myslet na to, jestli mám u sebe čistou vydezinfikovanou, stále připravenou roušku. Nechci myslet na to, kdy si jí mám nasadit, nebo kdy konečně mohu roušku odložit. Být neustále strachy bez sebe, že onemocním. Je právě tohle moje svobodná volba? Není! ….a nebude! 

Co se stane, když roušku nebudu nosit a začnu porušovat pravidla? Dostanu pokutu? …..je přece moje volba ji zaplatit. Ale co se stane dál? 

Pro své rozhodnutí porušovat pravidla můžu přece nakazit babičku, taťku, mamku, kamarády,…. A to přece nechci. Vzdám se svého svobodného rozhodnutí porušovat pravidla a myslet jen na sebe? A nebo budu myslet na ostatní, na jejich zdraví a bezpečnost? 

Svou SVOBODU musím odsunout na dobu, kdy vir zmizí…….. 

( A.D. ) 

Svoboda 

Svoboda je vztah, který umožňuje osobní nezávislost. Je to osobní postoj, životní prostor samostatně se rozhodovat. 

„Nikdy nebude svobodný ten, kdo ve strachu žije“ ( Horatius ) 

Mohu cestovat? Mohu? Právě teď ne! Ani po České republice, ani po světě. Vir, který je úplně všude kolem nás mě omezil. Omezil mou svobodu. ….právě teď je nevhodná doba na cestování. Slyšíme to ze všech stran, od rodičů, z televize, z rádia….. 

Tak rád bych sedl na vlak nebo na autobus a odjel k tetě na Moravu užít si pár pěkných dnů. Můžu odjet? …………….zdá se, že si odpovím ano. Seber se a jeď Davide. 

Jenže jsou tu doporučení vlády,….omezení, zákazy, příkazy,…….. Vláda a lékaři omezili mou svobodu! 

Nemůžu se sdružovat, nemáme být blízko sebe, blízko svých přátel, kamarádů….. A tak se vlastně asi ani nevyplatí někam jet a to jsou zatím opatření jenom u nás v regionu. Co když mě nebo mou rodinu napadne odjet do zahraničí? Prý na to nemám ani pomyslet! Zákazy, zákazy, zákazy! Máme omezeno nějakým způsobem svobodně rozhodovat! 

Ale těžká nemoc nebo svoboda? Asi je hlavní zdraví. Tak se ve své svobodě ještě nějakou dobu omezím. Svobodní zase budeme, až nemoc zmizí! 

( D.K.)

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Stacionář Mája - Velikonoční tvoření

Březen 2021

Ve stacionáři  Mája přivítali žáci naší školy spolu s ostatními klienty svátky jara společnou tvorbou tradiční velikonoční výzdoby. Celé pracovní dopoledne proběhlo v pohodové a veselé atmosféře. Nakonec si všichni výsledek svého tvoření odnesli domů. Pedagogický sbor stacionáře Mája děkuje všem účastníkům za skvělou práci a do dalších nelehkých dnů hodně úspěchů.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pomáháme škole

Únor 2021

V době sněhových kalamit se naši žáci plně zapojují do chodu školy. Protože oblíbené hodiny tělesné výchovy nemůže realizovat, sedmáci s nadšením vyráží před školu a podílejí se na úklidu sněhu. Tuto činnost si pochvalují nejen děti, ale zejména rodiče, kteří po uklizených chodnících mohou bezpečně doprovázet své ratolesti do školy. Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Workshop - kariérové poradenství

Leden 2021

Kariérové poradenství patří mezi důležité činnosti, které se snaží naše škola realizovat i v tomto nelehkém období. Kromě pravidelných setkání s výchovnou poradkyní, navštěvují žáci posledních ročníků své budoucí školy – zaměstnavatele prostřednictvím online setkání. Díky spolupráci s paní Ing. Volfovou, která v rámci Krajské hospodářské komory KK volbu zaměstnání a profesní dráhu zajišťuje, jsme již navštívili několik škol a jejich učební obory. V průběhu ledna se žáci seznámili s učením oborem skladový dělník, řezník – uzenář, počátkem února se chlapci seznámí s učebním oborem opravář motorových vozidel – automechanik. Prohlédněte si fotografie v příloze a uvidíte, jak taková forma prezentace různých oborů probíhá. Za kolektiv pedagogů Petr Svatek.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Kostelníčci na vodě

prosinec 2020

Dne 11. prosince 2020 se uskutečnil projekt „Kostelníčci na vodě“. Celkem 30 žáků a 6 pedagogů naší školy se podílelo na úklidu levého břehu řeky Ohře, kde zároveň krmili vodní ptactvo, které v okolí řeky žije. Za tímto účelem si někteří žáci v rámci předmětu Pracovní vyučování vyrobili i plovoucí krmítka. Smyslem předkládaného projektu byla nejen ochrana a pomoc přírodě, ale zejména výchova všech zúčastněných k udržitelnému rozvoji, ke kterému bezesporu patří i spolupráce. Děkujeme všem zúčastněným, ale zejména společnosti Chevak, která nám zajistila řadu pracovních pomůcek.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mikuláš a čert v Naší škole

prosinec 2020

Jako každý rok, tak i letošní nepříznivý rok ovlivněný Covidem-19 navštívili ZŠ Kostelní náměstí v rámci Mikulášské besídky Mikuláš, čert a anděl. Žáci recitovali připravené básně a jako sladká odměna pro ně byl připravený čokoládový adventní kalendář a zdravé ovoce. V předvánočním adventním čase to bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné zpestření tolik očekávaného Štědrého dne.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh: Mimořádné události

listopad 2020

Dne 4.12. 2020 se žáci 2. stupně zúčastnili preventivního programu v rámci Záchranného kruhu v Karlových Varech. Členové IZS si pro žáky připravili přednášku s praktickou ukázkou na téma „CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH”. Na závěr programu si žáci sami vyzkoušeli, jak se chovat při vyhlášení chemického poplachu. Chválíme školitele za zajímavý program, který se dětem velmi líbil.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh: Svět ohně

21.10.2020

Žáci 1. stupně Základní školy v Chebu se dne 21.10.2020 zúčastnili v areálu světa záchranářů v Karlových Varech projektu: Záchranný kruh – svět ohně. Projekt byl zařazený do speciálního vzdělávacího programu. K vidění byla technika HZS, včetně vybavení hasiče a dalšího vybavení potřebného k hašení požárů. Pod vedením zkušených záchranářů, byla žákům předvedena ukázka zásahu při mimořádné události. Žáci byli seznámeni se základními informacemi o tom, co je oheň, jaké jsou typy požárů a jak dodržovat bezpečnostní opatření v případě vzniku požáru. Výukový program zahrnoval jak naučná videa, tak praktická cvičení a nácvik při vzniku požáru s následnou evakuací z požáru zasažené místnosti. Všichni zúčastnění, včetně jednotky HZS, učitelů  a v neposlední řadě žáků byli s projektovým dnem spokojeni a už se těší na další neméně zajímavé vzdělávací a poučné akce. Vedení školy děkuje žákům, učitelům za příkladnou prezentaci školy a jednotkám HZS za spolupráci.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.