Velikonoční tvoření v Euroinstitutu

2023/2024
Ve čtvrtek 21.3.2024 jsme první jarní den oslavili společně s našimi kamarády a bývalými studenty naší školy v Euroinstitutu. Na tato setkávání se vždy velmi těšíme a společně se radujeme z krásných okamžiků, nevšedních zážitků a vzpomínání na školní léta. Učitelé a studenti Euroinstitutu pro nás připravili velikonoční tvoření, povídání, hry i tanec na závěr. Všichni žáci zvládli vyrobit svého zajíčka a každý si vysloužil malou sladkou odměnu. Největší radost máme vždy ze setkání, těšíme se na kamarády a jsme vždy rádi, když víme, že se nám všem dobře daří.

Autor článku: Mgr. Jana Došková

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ocenění pedagogů a žáků

2023/2024
V KC Svoboda proběhlo 25.3.2024 ocenění pedagogů a žáků starostou města Chebu za jejich kvalitní práci. V tomto roce náš pedagogický tým navrhnul ohodnotit Mgr. Petra Svatka za skvělou práci preventisty školy a bezvadného týmového parťáka plného optimismu a rozdávání dobré nálady a Mgr. Simonu Kohoutovou za velkou trpělivost při práci s autistickými žáky. Za nejlepšího žáka školy byla vyhodnocena Markéta Kidová pro její spolehlivost, píli, pracovitost a dobré školní výsledky. Všem velice gratulujeme.

Autor článku: Vedení školy

 

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Dílna středověkého písaře

2023/2024
V pondělí 18.3. navštívili žáci ZŠ speciální (třídy V. a VI.D) chebské muzeum. V příjemném prostředí byla pro žáky připravena beseda věnována středověkému povolání “písař – opisovač”. Žáci si mohli prohlédnout a osahat repliku vzácného středověkého zpěvníku, materiály a psací náčiní, které bylo v daném období používáno a vyzkoušet si, jak se husím brkem psalo. Přesvědčili jsme se, že povolání to bylo velmi náročné. Jako každá beseda, tak i tato nás obohatila o krásný zážitek a nové znalosti.
Autor článku: Pohanová Tereza

 

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Projektový den

ZUBR

2023/2024

Dne 15.3.2024 proběhl na 2.stupni projektový den pod názvem ZUBR, přičemž každé písmenko něco znamená, Z – Zodpovědnost, U – Úcta, B – Bezpečnost, R – Respekt. Naše třída VII.A si vylosovala písmenko Z. Pozvání přijal i ved. prac. prevence z HZS Ing. Pavel Paprsek, kterému mockrát děkujeme za vyčerpávající přednášku. Žáci si tento den užili a společnými silami jsme vytvořili smysluplný projekt.

Autor článku: Lhotáková Eva

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Maškarní karneval ve speciální škole aneb radost a zábava pro všechny

Druhý maškarní ples

2023/2024

V pátek 1.3. si maškarní ples užili mladší žáci ze školičky. Hned ráno jim s přípravou a programem pomohly studentky 4. ročníku střední zdravotnické školy. Celé dopoledne děvčata oblečená v maskách zpříjemnila atmosféru maškarního plesu všem zúčastněným. Díky nim se dětem podařilo setkat s Mickeym a Minnie. Všichni si společně užili tanec, hry a zábavu. Studentky si pro naše děti připravily krátké kulturní vystoupení. Pro žáky byla připravena tombola. Každý něco vyhrál. Děti měly velkou radost z drobných dárků a sladkostí. Páteční maškarní ples byl skvělou příležitostí pro děti i dospělé k zábavě a odreagování. Byl to den plný radosti, legrace a dobré nálady, který jistě zůstane v paměti všech, kdo se ho zúčastnili. Všem moc děkujeme a těšíme se na další pozitivní zážitky. 

Autor článku: Kolektiv pedagogů ZŠ

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Maškarní karneval ve speciální škole aneb radost a zábava pro všechny

První maškarní ples

2023/2024

Tak jako každý rok jsme si i letos užili tradiční maškarní ples na školičce. A protože je nás již velmi mnoho, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Skupina starších spolužáků se svými učiteli v rámci pracovních výchov připravila a zabezpečila výzdobu tělocvičny. Ve školních prostorách se to tak opět blýsklo pestrobarevnými obrázky, plakáty, balónky a praporky. Učitelé pro své žáky nachystali tombolu s drobnými hračkami a sladkým překvapením. Žáci 2. stupně ZŠ speciální a jejich učitelé si tento výjimečný den užili ve čtvrtek 29.2. Ve vyzdobené tělocvičně společně přivítali kamarády z Euroinstitutu a jejich učitele, bývalé žáky a spolužáky, rodiče a další pozvané hosty. Všichni návštěvníci se mohli těšit na dopoledne plné zábavy, tance, smíchu a radosti. Tento čtvrteční ples byl pro děti i dospělé skvělou příležitostí nejen k pobavení, ale i k většímu sblížení a vzpomínání na společně prožitá školní léta. Součástí karnevalu byly také hry a soutěže, které dodaly události další rozměr soutěživosti a legrace. Žáci se mohli zapojit do různých disciplín. Skládali obří pohádkové puzzle, tančili s koštětem a užili si mnoho dalších pohybových aktivit. Na závěr porota vyhodnotila nejlepší tanečnice a tanečníky karnevalu. Na každém kroku nás provázela pozitivní nálada, která naplnila celou školní budovu. Společně jsme se tak mohli těšit a radovat z úsměvů a prožitků všech dětí i dospělých. Letošní maškarní karneval zanechal v srdcích všech účastníků nezapomenutelné vzpomínky a touhu se zase brzy setkat na další podobné akci.

Autor článku: Kolektiv pedagogů ZŠ

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den deskových her

2023/2024

Dopoledne plné her a zábavy v adventním čase si prožili ve středu 20. prosince 2023 žáci speciálních tříd III.D, V.D, a  VI.D s týmem pedagogů. Na úvod si zahráli ,, živé pexeso” pak se utkali o ,,pexesového krále”. Nepřeberné množství karetních her předčila ,, Oliverova cesta za pokladem”, odvážlivci zdolávali během dlouhé cesty pohybové i vědomostní úkoly. Odměnou pro všechny zúčastněné byla nejen sladkost, ale i velmi radostně strávené společné chvíle.

                                                                                                                                                     Autor článku: Mgr. Radka Bártová

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Exkurze v DDM Sova

2023/2024

V rámci spolupráce s organizací Rytmus žáci z VI.D dne 19.12.2023 navštívili DDM Sova, kde v současné době plní praxi jejich spolužák Michal. Ten své kamarády společně se zaměstnanci DDM Sova přivítal a provedl je po nové budově, kde jim ukázal všechna zvířata, o která se již druhým měsícem v rámci své praxe stará. Žáci tak získali zajímavé informace, prohlédli si prostory nové budovy a mohli zvířátka i nakrmit. Michal na praxi získal řadu nových pracovních zkušeností, které tak mohl předat částečně i svým spolužákům. Spolupráce s organizací Rytmus je pro naše žáky velmi přínosná. Na praxi získají žáci řadu nových pracovních dovedností, posiluje se jejich sebevědomí a odhodlání v budoucnosti v práci uspět.

Autor článku: Mgr. Došková Jana

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ladíme se na Vánoce

2023/2024

V předvánočním čase navštívili žáci ZŠ speciální třídy: 3.,5. a 6.D městskou knihovnu v Chebu. Pro děti zde byla připravena beseda ,,Ladíme se na Vánoce”. Za příjemné vánoční atmosféry nám paní knihovnice povídala o adventních a vánočních zvycích našich předků i o těch, které dodržujeme dodnes.
Děti si některé z nich mohly vyzkoušet. Pouštěly lodičky a věštily, co je čeká v novém roce. Na závěr jsme si poslechli vánoční příběh z knihy ,,Těšíme se na Vánoce” a rozkrojili jablíčka. Na Vánoce jsme se výborně naladili a všichni se na ně těšíme, jako na další besedu v městské knihovně.

Autor článku: Tereza Pohanová

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh v Karlových Varech

2023/2024

Dne 29.11.2023 se 6. a 7. třídy zúčastnily vzdělávacího programu Svět ohně v Záchranném kruhu v KV. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací a některé věci si mohli na místě i vyzkoušet. Program byl velice zajímavý a děti si to moc užily.

Autor článku: Dvořáková Andrea

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Chebský drak

2023/2024

K podzimu patří pouštění draků. Proto si naše 7. třída na pracovních činnostech nejprve draky sestavila a poté na louce vypustila.

Autor článku: Dvořáková Andrea

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Beseda v chebské galerii výtvarného umění

2023/2024

Dne 16. 11. 2023 žáci třídy V. a VI.D ZŠ speciální navštívili Galerii výtvarného umění v Chebu. Beseda byla věnována knize Milady Rezkové o pražském metru, která patří k žánru poznávací literatury pro děti. Poutavou formou se žáci dozvěděli řadu zajímavých informací často encyklopedického charakteru. Ilustrace jsou namalované akvarelem propojené na PC  vektorovými kresbami a odrážejí působivou vizualitu pražského metra i estetiku jednotlivých stanic. Každý měl možnost vytvořit si svou stanici metra a pojmenovat dle vlastní představy a fantazie. Na závěr na všechny čekalo zajímavé překvapení – obraz v pohybu přes mobilní aplikaci. Loučili jsme se plní nevšedních zážitků a moc se těšíme na další setkání.

Autor článku: Mgr. Bártová Radka

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Výtvarná soutěž

2023/2024

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže CHEB, MĚSTO BUDOUCNOSTI, kterou vyhlásila 3.ZŠ v Chebu. Žák 2.ročníku Tadeáš Vozka obsadil 9.místo a žákyně 6.ročníku Silvie Vochinová 8.místo. Děti si převzaly drobné odměny na slavnostním ocenění.

Autor článku: Mgr. Soňa Novotná 

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Relaxační místnost

2023/2024

V minulém týdnu se děti ze ZŠS konečně dočkaly otevření nové multisenzorické relaxační místnosti. Tato místnost je pro děti a vyučující velkým přínosem a my jsme velmi vděčni všem, kteří se na jejím vzniku podíleli.

Autor článku: Mgr. Kohoutová Simona, DiS.

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Konference ŠKOLSTVÍ 2024

2023/2024
Dne 9.11.2023 proběhla tradiční konference ŠKOLSTVÍ 2024, které se zúčastnilo vedení naší školy. 
Pan ministr školství doc. PhDr. Mikuláš Bek představil plánované změny školského zákona, dále nastínil chystané změny financování pro rok 2024 a zmínil se o problematice nastavování rozpočtu škol ve spojení s návrhem vlády k plánovaným škrtům. Zazněly informace k plánované stávce škol, kdy se zmínil termín otevřené on-line diskuze s řediteli škol.
Dalšími tématy konference byla podpora technického vzdělávání, systémové změny regionálního školství a workshopy na téma drogy ve školách. Celá konference byla velmi podnětná.  

Autor článku: Mgr. Hladká Libuše

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva kamarádů z Euroinstitutu

2023/2024

Dnes 2.11.2023 jsme přivítali naše bývalé žáky, kteří se v současné době učí v Euroinstitutu, opět v naší škole. Ve třídě VI.D se sešli kamarádi, kteří společně s námi zavzpomínali na školní léta. V ranním kroužku jsme se tak dozvěděli zajímavé informace, jak se nám daří, co děláme, co jsme prožili apod. Společně jsme pak přijali pozvání paní učitelky Bětky Korbičkové, která pro všechny děti naší školy připravila strašidelnou stezku na půdě. Tam jsme si mezi duchy, čarodějnicemi a jinými strašidelnými bytostmi otestovali naši odvahu. Po malém občerstvení jsme se pak pustili do skupinové práce. Každý jednotlivec namaloval svůj portrét, všechny milé tváře jsme pak spojili do jednoho celku, aby nám společné dílo připomínalo naše přátelství. V závěru jsme si ještě zatančili a zahráli pohybové hry a soutěže. Celé dopoledne nás provázela skvělá nálada, setkání jsme si užívali a všichni jsme si domů odnesli mnoho krásných nezapomenutelných zážitků. Se školu Euroinstitut spolupracujeme již velmi dlouho a jsme rádi, že se našim bývalým žákům ve škole daří. Těšíme se na další spolupráci a všechny společné aktivity.

Autor článku: Mgr. Došková Jana

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Halloween

2023/2024

Dne 31.10.2023 se celá škola zúčastnila akce Halloween. Pro děti byla nachystaná stezka odvahy na půdě školy. Čekaly tam na ně různé úkoly, jako například visící netopýři, hladoví pavouci či lovící čarodejnice. Na konci cesty musely děti sebrat veškerou odvahu a postavit se vlkodlakovi. Ten pro ně za odvahu měl připravenou malou sladkou odměnu. Všichni si to užili, i když se i trochu báli. 

Seznam zúčastněných dětí:

0.A –  Beňáková Markéta, Červeňák Roman, Hostek Adam Václav, Kočová Věra, Petíková Iveta Vivien, Šulc Damián, Tulej Marcel, Velička Samuel, 

0.B – Balog Kristián, Koloc Jakub, Kotlár David, Lenk Tobias, Skoupý Tomáš

0.D – Janó Patrik, Kubart Tadeáš

1.A – Ďurčák Patrik, Chvátalová Rosálie, Šarišský Roman Aladár, Šmíd Pavel, Zajac Martin

2.A – Andraši Daniel, Andraši Michael, Matějka Matyáš, Miliňovský Aleš Kristián, Vozka Tadeáš, Ziegloser Vít Jan

2.F – Písek Milan, Sabó Jindřich, Tauchman Adam Ian, Yeskov Oleksii

3.A – Dunková Šarlota, Münzer Miroslav, Němeček Ondřej, Nguyen Thanh Dat, Vokálová Natálie Christin, Zajac Tomáš

3.B – Červeňáková Tereza, Döme Nick, Ferko Kristián, Grundzová Vlasta, Kalčík Tomáš, Kučerová Rozárie, Pastorková Vivien, Petík Vojtěch, Torák Milan

3.D – Kidová Melisa, Křížek David, Novotný Tadeáš, Pham Thanh Thuy

5.A – Fizer Tomáš, Kramar Igor, Kuča Bryan, Lehečka Marek, Luňáková Andrea, Majorošová Natálie, Makuňová Viktorie, Nováková Marianne, Široký Petr, Trsek Tadeáš, Vozka Lukáš

5.D – Boušková Zuzana, Cihelková Karin Jiřina, Frýblová Michaela, Kalinová Kristýna, Křehlíková Tereza

6.A – Bendíková Laura Isabell, Čonka František, Duspiva Pavel, Lehečka David, Nocar Radim, Rafael Milan, Vochinová Silva, Ziegloser Pavel

7.A – Kortan Jaroslav, Kunová Monika, Mihala Lukáš, Skoupá Natálie

7.B – Bourová Martina, Fizerová Zlata, Makuňa Viktor, Mottl Adam, Němec Karel, Patkány Pavel, Vojáková Sarah

8.A – Bartošová Melisa, Kidová Markéta, Matějka Tomáš, Štorková Natálie, Varga Lukáš

9.A – Horvát Milan Nicolas, Chovancová Jana, Pastorek Damián, Petíková Debora, Poduška Radek, Valečka Martin, Weiszdorn Jakub, Wild Marek

Autor článku: Korbičková Alžběta

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Spolupráce 8.A a 2.F na školním pozemku

2023/2024

Dnes 2.11. se sešli žáci 8.A a 2.F, aby společnými silami poklidili spadané listí na školním hřišti a připravili ho tak na zimu. Všichni se do hrabání zapojili s velkou vervou a bylo úžasné sledovat, jak se dokáží společně, i přes značné osobnostní a dovednostní rozdíly, domluvit, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Po vykonané práci si všichni zasloužili odměnu v podobě čokoládových muffinů a teplého čaje. Další akce na sebe nenechá dlouho čekat a už teď se moc těšíme!

Autoři článku: Simona Kohoutová a Hanka Farová

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Exkurzi u firmy Lagarde

2023/2024

Dne 10. 10. 2023 navštívila třída 7. B spediční firmu Lagarde Spedition spol. s.r.o.  A moc se nám tam líbilo. V rámci exkurze nás provedli celou firmou a seznámili s moderní podobou kamionové dopravy.  Dozvěděli jsme se jaké existují druhy přeprav, jaké typy nákladních aut firma provozuje, odkud se zboží dováží i v jaké podobě je zboží přepravováno. Ve skladech jsme si mohli prohlédnout dovážené žoky s plastovým granulátem, z něhož se dnes vyrábí cokoliv. Třeba i ty krásné plastové modely aut, které jsme na konci exkurze dostali od firmy Lagarde na rozloučenou. Ovšem nejvíc ale bylo to, že jsme se všichni mohli svézt v kabině nového tahače a na chvíli si vyzkoušet, jaké to je, být řidičem kamionu. Všichni by to brali hned ☺

Moc děkujeme

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Halloween - oslava podzimu v Euroinstitutu

2023/2024
Dne 30.10.2023 žáci a učitelé speciální třídy VI.D navštívili kamarády z Euroinstitutu. Společně jsme oslavili svátek Halloween. Na počátku akce nás přivítali učitelé a žáci v kostýmech. Krátce jsme si o Halloweenu vyprávěli. Prohlédli jsme si prostory třídy a obdivovali malou výstavu podzimních výrobků. Poté jsme se i my převlékli do masek. Žáci si podle návodu vyrobili netopýra. Kamarádi pro nás napekli perníčky a připravili malé občerstvení. Na závěr jsme zvládli i malou diskotéku. Naše bývalé spolužáky na oplátku přivítáme 2.11.2023 v naší škole a společně si připomeneme svátek Dušičky, kdy lidé vzpomínají na své zesnulé předky, uklízí a zdobí hroby, zapalují svíčky. Těšíme se na společné aktivity, tvoření a povídání.

Autor článku: Mgr. Došková Jana

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Šesťáci na koloběžkách a týmová spolupráce

2023/2024
Výlety na koloběžkách jsou vynikající příležitostí k posílení sociálních vazeb. Skupinové výlety umožňují sdílet radost z pohybu a krásy okolní krajiny. Týmová spolupráce při překonávání různorodých terénů a výzev posiluje vzájemné vztahy a podporuje kolektivní ducha.

Autor článku: Strnad Tomáš

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Setkání s kamarády z Jokru

2023/2024

Dne 25.10.2023 jsme v naší škole přivítali kamarády z organizace Joker. Scházíme se pravidelně již řadu let a vždy se na sebe velmi těšíme. Tentokrát jsme si pro naše kamarády připravili skupinovou práci, občerstvení, hry, soutěže a na závěr nechyběla ani malá diskotéka. Na začátku dopoledního programu nás všechny přivítala paní ředitelka společně s paní zástupkyní, které nám v úvodu popřály mnoho hezkých společných zážitků. Poté jsme se všichni zapojili do vyrábění. Každý jednotlivec zvládl jeden díl skládanky a společně se nám tak podařily vytvořit dvě velké stonožky, které nám na nástěnce budou připomínat naši spolupráci. Po dobře odvedené práci jsme si všichni zasloužili malé občerstvení. Dalším bodem programu pak byly hry a soutěže. Zahráli jsme si čáru, šipky, vyřazovací basketbal. V závěru nám nechyběly ani síly na pohybové hry a tanec. Celé setkání proběhlo v pozitivním duchu. Užili jsme si mnoho radosti, smíchu, pohody a dobré nálady. V našich setkáních budeme určitě pokračovat dále. Uvědomujeme si, jak moc je naše spolupráce pro všechny přínosná, jak nás vzájemně obohacuje. Těšíme se na další spolupráci!

Autor článku: Mgr. Jana Došková

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Cyklo - tělocviky

2023/2024

Mezi obrovské výhody naší školy patří malý počet žáků ve třídách a zároveň nadstandardní vybavení – pomůcky. V rámci tělesné výchovy má každý žák možnost naučit se jezdit na kole nebo koloběžce.  Letošní „ cyklo“ sezónu si nejvíce užívají šesťáci, kteří nepřestávají jezdit ani v nepříznivém počasí. Laťku si nasazují pěkně vysoko, už jezdí cíle vzdálené 10 km.

Na kolech doprovází: Petr Svatek a Julie Zajčenko

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Adaptační pobyt na Bublavě

2023/2024

Na začátku měsíce října se žáci druhého stupně zúčastnili adaptačního kurzu na Bublavě (https://www.penzionbublava.cz/). Cílem pobytu bylo podpořit fungující a zdravé klima v rámci kolektivu. Žáci si vyzkoušeli mnoho různých aktivit v přírodě zaměřených na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce v třídním kolektivu. Celý pobyt si všichni žáci i učitelé užili.

Autor článku: Kolektiv pedagogů

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Prevenčně – adaptační pobyt s finanční podporou Karlovarského kraje

2023/2024

Na základě finanční podpory Karlovarského kraje a Rady města Chebu, realizovala Základní škola Cheb počátkem září prevenčně – adaptační pobyt pro žáky 5. a 6. ročníků. Tří denní pobyt v kempu Stebnice byl zaměřen na všeobecnou prevenci a rizikové chování nově příchozích žáků. Na zajímavých přednáškách na téma závislostní chování, trestní zodpovědnost, první pomoc, bezpečně ze školy se podílelo mnoho lektorů z Městské policie a Záchranné služby Cheb. Nedílnou součástí pobytu byla intervenční práce týmu speciálních pedagogů a PPP Cheb. Tímto děkujeme všem lektorům shora zmiňovaných složek za spolupráci.

Více najdete na www Karlovarský kraj

Autor článku: Mgr. Svatek Petr

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Setkání s přáteli z Jokeru

2023/2024

V úterý 26.9.2023 proběhlo další setkání žáků (třídy V. a VI.D) s klienty chráněných dílen Joker. Naší přátelé pro všechny účastníky připravili bohatý a zábavný program. První aktivitou bylo zdobení papírových jablíček. Ta ozdobí,,Jablečné slavnosti“ konané na komunitní zahradě Joker, kam jsme byli všichni srdečně pozváni. Za potlesku a skvělé atmosféry jsme se utkali v ,,židličkované“. Pro vítěze každého kola byla připravena krásná cena. V tanečních párech proběhla soutěž v držení klubíčka vlny, která měli tanečníci mezi čely. Někteří odvážlivci zazpívali karaoke. Na závěr jsme si všichni společně zatančili. Společně strávené dopoledne bylo jako vždy velmi příjemné. 

Další setkání proběhne na půdě naší školy. Moc se těšíme.

Autor článku: Pohanová Tereza

V úterý 26.9.2023 proběhlo další setkání žáků (třídy V. a VI.D) s klienty chráněných dílen Joker. Naší přátelé pro všechny účastníky připravili bohatý a zábavný program. První aktivitou bylo zdobení papírových jablíček. Ta ozdobí,,Jablečné slavnosti“ konané na komunitní zahradě Joker, kam jsme byli všichni srdečně pozváni. Za potlesku a skvělé atmosféry jsme se utkali v ,,židličkované“. Pro vítěze každého kola byla připravena krásná cena. V tanečních párech proběhla soutěž v držení klubíčka vlny, která měli tanečníci mezi čely. Někteří odvážlivci zazpívali karaoke. Na závěr jsme si všichni společně zatančili. Společně strávené dopoledne bylo jako vždy velmi příjemné. 

Další setkání proběhne na půdě naší školy. Moc se těšíme.

Autor článku: Pohanová Tereza

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Festival zdravotně postižených - Souznění

2023/2024

Dne 8. září 2023 se v budově Myšárna žáci ZŠS zůčastnili festivalu zdravotně postižených – Souznění. Děti společně s účinkujícími zpívali a tleskali do rytmu. Všem se moc líbilo.

Autor článku: Mgr. Novotná Kateřina

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den zdraví a bezpečí

2023/2024

Dne 22. 9. 2023  se na krajince konal Den zdraví a bezpečí, který připravilo Komunitní centrum Chebsko ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí. V dopoledních hodinách byl připraven program pro registrované školky a školy, kde se zúčastnili i naše děti ze školičky. Setkali se s vojáky, hasiči a také záchranáři. Mohli si nasednout a prohlédnout jejich vozidla.  I přes nepříznivé počasí se akce moc podařila a děti byly spokojený.

Autor článku: Mgr. Novotná Kateřina 

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.