Důležité informace pro rodiče

Výuka znovu zahájena od 18.11.2020 pro celou naší školu včetně přípravných tříd (výuka bude probíhat opět prezenčně – ve škole) od 8:00 do 11:40 hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny neomezen!

Provoz školní jídelny do 13:30 hodin.

Zahájení školního roku 2020/2021 je od úterý 1.9.2020 v běžném režimu:
– každý žák si přinese do školy tři čisté roušky v sáčku
– do školy vstupuje jako doprovod pouze jeden z rodičů s ochrannou rouškou na obličeji

Sledujte aktuální opatření nařízení vlády.

VŠEM PŘEJEME KLIDNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Dne 26.6.2020 první vyučovací hodinu bude předáváno vysvědčení našim žákům v jednotlivých třídách. Každý žák bude mít při vstupu do školy roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění COVID, které předá svému třídnímu učiteli.

Od 1.června 2020 je dle rozhodnutí MŠMT možnost dobrovolné osobní přítomnosti žáků 1.stupně ZŠ rozšířena i o doposud zakázané školy a třídy dle § 16 odst.9 a základní školy speciální a přípravné třídy a přípravný stupeň základní školy. _ týká se 0.A, 0.B, I.A, III.A, IV.A, V.A, I.D, II.D, I.F, II.F – výuka od 8:00 do 11:40 (mimořádně do 13:30 místo ŠD) Od 8.června 2020 je možnost přítomnosti žáků 2.stupně ZŠ za účelem konání konzultací a třídnických hodin (dobrovolná docházka) – týká se VI.A, VI.B, VII.A, VIII.A, IX.A, III.D, IV.D, V.D, III.F – konzultace každé úterý a středu od 8:00 do 11:00 O této situaci bude žáky informovat telefonicky každý TU a se zákonným zástupcem si upřesní, zda bude dítě do školy docházet. Pro přítomnost ve škole je nutno zajistit dítěti 2 vlastní roušky a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Přinese zákonný zástupce dítěte před vstupem do školy)