Důležité informace pro rodiče

V průběhu školního roku 2023/2024 bude zprovozněna na druhé budově ZŠ v ulici Baltazara Neumana 12 nová multisenzorická relaxační místnost, která bude sloužit především žákům základní školy speciální. Místnost bude představovat specificky vytvořené prostředí vybavené speciálními pomůckami. Bude sloužit k relaxaci, zklidnění, k stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů chování, posilovat schopnost adaptace, napomáhat snižovat projevy poruch chování, posilovat rozvoj pozornosti a soustředění a po proškolení personálu bude možné žákům poskytnout i nejrůznější formy rehabilitace (aromaterapie, muzikoterapie, míčkování apod.).

Možnost využívat multisenzorickou relaxační učebnu budou mít všechny třídy základní školy speciální v rámci rozvrhu hodin a samozřejmě především žáci, jejichž momentální stav to bude bezprostředně vyžadovat.  

Tato místnost byla vybudována díky počáteční iniciativě Mgr. Simony Kohoutové a následné spolupráci s ředitelstvím školy, kolegyň, rodičů a zejména díky štědrým příspěvkům sponzorů a dárců. Za jejich nezištnou pomoc jim patří velké díky. 

Sponzoři a dárci:

EUTIT slévárna čediče

J Optik Optometrie s.r. o.

Žaluzie Kalouš

Romana Caranová Rathouská 

Mgr. Radek Karchňák – Ordinace klinické psychologie a psychoterapie

Autopneucentrum

OM – Zubní ordinace s. r. o.

Sabina Nejedlá

Odehnal STAVO, s. r. o.

EGRADENT s.r.o.

Michaela Smrčková

Textil – Logistic s.r. o.

Petr Volf

City Studio

Květinářství Pavlína Jelínková

Colormax s.r.o.

Dagmar Jílková

Podlahářství Jiří Smrčka

UNIPAP PLUS

LAGARDE Spedition spol. s r.o.

MUDr. Marta Sauerová

Fara Tomáš

MUDr. Rákos Miroslav

Čermáková Miluše

Písek Vlastibor

a rodina Trousilova

Více najdete na https://wiki.rvp.cz/