Zamykání školy a předání ocenění vycházejícím žákům na Římskokatolické farnosti v chebu

Autor článku: Kolektiv pedagoggů
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Setkání s kamarády z Jokeru

Po dlouhé dvouleté přestávce, způsobené covidovou epidemií, naše speciální třídy  6.D a 5.D velmi rády přijaly pozvání na návštěvu s našimi kamarády z organizace Joker. Setkání proběhlo v rámci zahradních slavností v  prostoru komunitní zahrady, kde na nás čekalo občerstvení a zábavný program. Po rozdělení do soutěžních týmu jsme si měli možnost vyzkoušet připravený kvíz a tímto si prověřit naše znalosti z českých pohádek a písniček. Ještě jednou děkujeme za velmi příjemné setkání a přátelskou atmosféru. Těšíme se, až na podzim přivítáme naše kamarády z Jokeru u nás ve škole.
Autor článku: Bc. Márová Markéta, Mgr. Došková Jana
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Spolupráce s extremrun5hills

Naše škola byla oslovena  s prosbou o spolupráci na výrobě a vzhledu diplomu pro nejrychlejší vytrvalostní běžce v závodě  Extremrun5hills, který se konal dne 18.6.2022. Žáci 3.A nakreslili běžce, z nichž porota vybrala vítězný obrázek. Vítězem ankety se stal  Tomáš Fizer, kterého dne 27.6.2022  přišel ocenit pořadatel závodu p. Václav Sinkule.

Autor článku: Soňa Špiříková a Iva Lhotová
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Se školou to zvládneme

Od 22.6.-24.6. jsme uspořádali pro naše nejhodnější žáky pobyt na statku Dvůr Stráň za Karlovými Vary. Pobyt provázely sportovní hry, koupání v bazénu, společenské hry a procházky. Též bych chtěl poděkovat kolegům Janě Arpášové a Pavlovi Erhartovi, kteří odvedli maximální úsilí po dobu pobytu.

Autor článku: Tomáš Strnad
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Výlet 6.A. tam, kde republika začíná i končí

Ano, právě tam se vydala na školní výlet třída 6. A., do nejzápadnějšího místa naší vlasti. Nachází se nedaleko našeho nejzápadnějšího města Hranice u Aše a jmenuje se Trojstátí. Spojují se zde totiž hranice 3 států – České republiky, Bavorska a Saska a do všech těchto zemí, si v rámci výletu, mohli naši žáci doslova “zaskočit“. Výlet se vydařil a mimo upevnění znalostí ze zeměpisu se jednalo i o zdatný sportovní výkon, jelikož účastníci nachodili přes 12 km. Zaslouženou odměnou bylo opékání vuřtů, zmrzlina a pochvala od pana učitele.

Autor článku: Pavel Erhart
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

1. červen - Den dětí!

To je ve škole vždycky spoustu radosti, protože v tento den necháme školní aktovky s učením doma a společný čas prožijeme tak trochu jinak. Počasí nám přálo a tak jsme si užili krásný Den dětí na školní zahradě.

Starší kamarádi z vyšších tříd společně s učiteli pro ostatní žáky připravili na hřišti různá stanoviště, na nich jsme si formou her zdokonalovali naše dovednosti i vědomosti. Mohli jsme se proběhnout po překážkové dráze, skládali jsme obří puzzle, chytali rybičky, motali berušky, sráželi plechovky, skákali v pytli, pohmatem jsme poznávali různé přírodniny, házeli na cíl. Zároveň jsme také poznávali podle fotek stará zákoutí našeho města. Všichni jsme si společně zatancovali a užili si spousty legrace a zábavy. Pro všechny žáky byl připraven také malý dárek a sladkosti.

Autor článku: Jana Došková
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Lesní pedagogika

V pondělí 6. června 2022 se třídy III. D, V. D a VI. D účastnily projektové výuky na téma „Lesní pedagogika“ v přírodě. Cílem bylo přiblížit lesní ekosystém, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Dále vnímat přírodu všemi smysly, nastínit základní vztahy v prostředí lesa, pochopit význam a funkci lesa pro člověka.

Autor článku: Radka Bártová
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Hamburger party

Dne 7.6.2022 se učitelé Pavel Erhart s Tomášem Strnadem rozhodli obdařit žáky malým občerstvením za práci při pracovním vyučování. Pro žáky byl připravený malý raut v podobě zeleniny, bulek, masa a limonády. Celá akce proběhla v přátelském duchu a těšíme se na další nasazení při pracovním vyučování ve školním roce 2022/ 2023.
Pořadatel: Pavel Erhart, autor článku: Tomáš Strnad
Červen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Bezpečnost a ochrana zdraví

V pondělí 30. května 2022 žáky ZŠS tř. III.D, V.D, VI.D navštívila paní vrch. prap. Andrea Lokingová, aby s nimi zopakovala zásady a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, právě v období blížících se letních prázdnin. Besedu doplnila ukázkami instruktážního videa, na které žáci reagovali svými postřehy popř. dotazy. Se získanými potřebnými informacemi, znalostmi i dovednostmi se žáci mohou bez obav rozjet během zasloužených letních prázdnin do všech koutů naší vlasti i dále.

Autor článku: Radka Bártová

Květen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Beseda v knihovně

V úterý 17.5. 2022 navštívili žáci ZŠ speciální třídy III.D, V.D a VI.D Městskou knihovnu, kde pro ně byla připravena beseda plná zábavy. Žáci se rozdělili na dva týmy a utkali se ve vědomostním kvízu o naší přírodě. Poté si žáci mohli prohlédnout některé z naučných knih, které pro ně paní knihovnice připravila. Beseda byla opět velmi příjemná. Naši žáci předvedli své přírodovědné znalosti a byli obohaceni o další.

Autor článku: Tereza Pohanová

Květen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Sportovní hry mládeže

V pátek 20. 5. 2022 se uskutečnil atletický víceboj. Závodů se zúčastnili žáci 2. stupně z Chebu a výběr sportovců ze Základní školy z Mariánských Lázní. V letošním ročníku jsme se rozhodli, kvůli vyšším teplotám, snížit vzdálenost vytrvalostní disciplíny, ostatní disciplíny jsme zachovaly (skok daleký, hod kriketovým míčkem a sprint na 60 m).  Vyhlášeni byli nejlepší sportovci z každé disciplíny a absolutní vítěz. Celkovými vítězi se stali žáci z Mariánských Lázní. Velkou pochvalu zaslouží i ostatní sportovci, kteří do výkonů dali srdíčko.

Autor článku: Tomáš Strnad

Květen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva muzea – Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje

V pondělí 16. 5. navštívily třídy III. D, V. D a VI. D výstavu o sopečné činnosti v naší oblasti z období třetihor. Vše jim bylo názorně vysvětleno, exponáty bylo možno si „osahat“ (např. model sopky, sopečné pumy, čedičový sloupek, výrobky z čediče) a prohlédnout si videozáznamy. Na závěr děti hledaly „poklad“ v sopečném popelu, zahrály si na znělcofon a vyplnily pracovní list.

Autor článku: kolektiv pedagogů ZŠ Cheb

Květen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Slavnostní ukončení kroužku Mladý strážník

V úterý 26. 4. 2022 byl slavnostně ukončen pilotní ročník Mladého strážníka. Velké díky patří našemu kolegovi a panu učiteli Ing. Petru Svatkovi,  za nápad oslovit v rámci primární prevence Městskou policii Cheb. Společně s A. Lokingovou dali vzniknout pilotnímu projektu Mladý strážník. Díky jejich spolupráci se děti jednou týdně společně scházely na služebně MP Cheb, kde pro ně byl připraven program s tématikou dopravní výchovy, primární prevence, odpovědné chování vůči sobě i ve společnosti a v neposlední řadě i sportovní průpravou. Děti se naučily společně řešit zadané úkoly a staly se napříč  věkovému rozdílu dobrými kamarády.

Zástupci Městské policie Cheb poděkovali dětem za jejich píli při plnění úkolů, které je provázely po celou dobu kroužku. Z úst zástupců MP zazněla informace o dalším připravovaném ročníků Mladého strážníka, tato informace byla oceněna potleskem přítomných. Děti obdržely certifikát a odznak Mladého strážníka, dále upomínkové předměty s bezpečnostní tématikou. Na oplátku děti obdarovaly strážníky sladkou pozorností a upomínkovým předmětem s podpisy účastníků. Odpolední setkání proběhlo v milé atmosféře. Ještě jednou děkujeme za nápad a realizaci kroužku Mladý strážník.

Autor článku: Bc. Petra Škodová a děti

Duben.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Dopravní bezpečnost

V pátek 8.4.2022 si žáci speciálních tříd zajímavou formou zopakovali pravidla silničního provozu a zároveň se dozvěděli další nové informace a zajímavosti z oblasti bezpečnosti. Besedu jsme pro naše žáky zorganizovali ve školní družině a besedy se zúčastnily tři třídy žáků z vyšších ročníků. Paní policistka dětem předala základní informace o dopravní bezpečnosti, prakticky s dětmi vyzkoušela možné situace v dopravě a nakonec s dětmi vyhodnotila znalostní test, který žáci zvládli ve skupinkách vyplnit. Beseda se všem líbila, zjistili jsme, že naši žáci se ani v této oblasti neztrácejí a mají řadu znalostí a dovedností. Všichni jsme se také s nadšením domluvili na další možné spolupráci. Těšíme se na další setkání!!!!

Autor článku: Mgr. Došková Jana

Duben.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Sexuální výchova na druhém stupni

I v 21. století je sexuální výchova předmětem, který vyvolává emoce nejen u žáků, rodičů ale i učitelů. Přesto je sex nedílnou součástí života většiny lidí a neplní jen roli reprodukční. Tím že je sex stále něco, o čem se ve vzdělávání a často ani v rodinách moc nemluví, přináší tento fakt do společnosti řadu patologických jevů. A právě na toto ožehavé téma se dne 25. 3. 2022 žáci 6. – 8. ročníků zúčastnili besedy s názvem sexuální výchova a zodpovědné chování při volbě budoucího povolání. Besedu si pro žáky připravili studenti SZŠ v Chebu pod vedením paní učitelky Mgr. Břeňové. Při besedě se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které jsou důležité při volbě povolání. Zajímavou formou byla provedena i sexuální výchova, která žáky také zaujala. Těšíme se na další spolupráci se studenty SZŠ.

Autor článku: Mgr. Rynešová Radka, Bc. Škodová Petra

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Jarní vaření

V pondělí dne 28. 3. 2022 v rámci výuky pracovního vyučování a mezipředmětových vztahů žáci ZŠS třídy V.D navštívili školní kuchyň, kde se velmi zodpovědně a pečlivě zhostili přípravy jarních pokrmů. Odměnou byl příjemný pocit nejen z dobře vykonané práce, ale i velmi chutný, zdravý pokrm servírovaný na úhledně prostřeném stole. Všem moc chutnalo, těšíme se na další společné vaření.

Autor článku: Radka Bártová a Teraza Pohanová

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mladý strážník

V úterý 29. 3. 2022 se uskutečnila, již 14 schůzka „Mladých strážníků“. Jako překvapení pro děti byla přítomnost instruktora, který s dětmi nacvičoval taktiku zákroku k zneškodnění potencionálního pachatele. Mladí strážníci si na vlastní kůži vyzkoušeli i kondiční trénink, který je povinný pro každého aktivního strážníka MP Cheb. Závěr schůzky patřil tandemové práci, kdy naši „Mladí strážníci“ hledali pachatele v neznámém prostoru. Dle zpětné vazby od dětí se jednalo o další povedenou schůzku. Mnohokrát děkujeme Městské policii Cheb, za čas, který věnuje našim dětem. 

Autor článku: Bc. Petra Škodová

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pocovidový turnaj v košíkové

Konečně jsme se po dvouleté přestávce sešli v hale Lokomotivy, abychom mezi třídami 2. stupně porovnali síly v košíkové. Nejlepším týmem byl paradoxně mladší ročník a to konkrétně třída 7.A, které tímto gratulujeme. Ostatní žáci podali velmi zdařilý výkon a všichni si odnesli z dopoledního sportovního dne malou pozornost. Velké díky také patří našemu novému kolegovi Pavlovi Erhartovi, který se chopil funkce rozhodčího.

Autor článku: Mgr. Tomáš Strnad

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva chebského muzea „DEINOTHERIUM“

V úterý 22.3.2022 se žáci ZŠ speciální třídy III.D, V.D, VI.D vydali na velmi poutavou výpravu do třetihor. Během zajímavého výukového programu žáci poznávali tehdejší podobu Chebské pánve, zejména zástupce pravěké fauny, zmíněna byla také flóra.    Putování do dávné minulosti provázely nejen praktické úkoly, ale i úkoly k zamyšlení. Hlavním motivem byl mohutný chobotnatec zvaný Deinotherium, jehož kostra – vystavena v muzeu ve Vídni – byla nalezena v roce 1883 při těžbě vápence v Horní Vsi u Františkových Lázní. Nyní v muzeu vzniká model mláděte Deinotheria, na jehož dotváření kašírováním se žáci také podíleli. Obohaceni o nové poznatky o minulosti se všichni společně rozloučili.

Autor článku: Mgr. Radka Bártová

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva Útočiště o.p.s.

Během měsíce února navštívili žáci 2. stupně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Útočiště o.p.s. Takto organizace zajišťuje řadu služeb pro rodiny s dětmi.  Pracovnice představily činnost organizace a nabídly dětem možnost, využívání volného času v odpoledních hodinách, kdy klub funguje od pondělí do čtvrtka od 13.00 – 17.00 hod. Děti měly možnost nahlédnout do všech prostor domečku a také si vyzkoušely některé aktivity. Velký ohlas u chlapců měla hlavně posilovna, která je zde nově otevřena a stolní fotbal.  Děvčata si vyrobila náramek z korálků a děti si dále zahrály i společenské hry. Návštěvu jsme si všichni užili.

Autor článku: Kolektiv pedagogů ZŠ Cheb

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Sportovní den

Dne 11. 3. 2022 se v ZŠ Kostelní náměstí v Chebu konal sportovní den. Žáky III.D, V.D, a VI.D čekalo dopoledne plné pohybu a dobrodružství. Hned od ranních hodin bylo v tělocvičně  pro děti těchto tříd připraveno mnoho pohybových a zábavných her,  které se zaměřily na zdatnost žáků. Při střelbě na koš zvítězila Karin z III.D a v další disciplíně byli úspěšní hned dva žáci se stejným počtem bodů a to Martin a Markéta z V.D.  Po sportovních aktivitách, které se konaly v budově školy jsme se přesunuli s dětmi ven, kde na ně už čekala dobrodružná trasa a plnění jednoduchých úkolů. Šipky žáky dovedly až k toužebně očekávanému pokladu. A tak si děti i  přes nepřízeň počasí den plný pohybu náramně užily.

Autor článku: Kolektiv pedagogů ZŠ Cheb

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Beseda v knihovně

V pondělí dne 7.3.2022  se žáci ZŠS třídy III.D a V.D účastnili besedy v Městské knihovně v oddělení pro dospělé na téma „Moderní pohádky“ . V průběhu se děti přenesly do   kouzelného pohádkového světa díky příjemné atmosféře a prostředí i zvukovým efektům prostřednictvím audio ukázek.  Připomenuty byly i klasické pohádky formou skládání obrázkových skládaček. Dále pro lepší zdůraznění podstaty a rozdílu moderních pohádek byl program zpestřen o samotné čtení jednotlivých ukázek. S příjemnými pocity a zajímavými zážitky díky fantazii spisovatelů se žáci na závěr rozloučili a už nyní se těší na brzké shledání. Cíl edukativního programu – motivace ke čtení – byl splněn.

Autor článku: Mgr. Radka Bártová 

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Projektový den - Maškarní minibál na ZŠS

Dne 1. 3. 2022 proběhl, po dvouleté odmlce, na základní škole speciální maškarní bál. Vzhledem k tomu, že situace ohledně COVID 19, není stále ještě zcela optimální, bylo nutné počet tříd, které se zúčastní, omezit. 

Hlavním organizátorem byla třída 2.D v čele s paní učitelkou Martinou Zemanovou a asistentkou Marií Bartošovou. Tělocvičnu, která byla hlavním dějištěm, vyzdobili balónky, barevnými papíry a velkým šaškem z papíru, u kterého se měly možnost všechny děti vyfotit, aby jim na tento den zůstala památka. 

V prostoru tělocvičny byla nachystaná stanoviště, kde děti plnily nejrůznější úkoly (provlékaly, strefovaly se do koše, vkládaly předměty do výřezů, přenášely kačenky z rybníka atd.). U každého stanoviště pak děti získaly razítka. Kartu plnou razítek na konci vyměnily za sladkou odměnu.

V pauzách mezi hrami se pak celou „školičkou“ rozléhala hudba a všichni přítomní si rozproudili krev nevídanými kreacemi na parketu.

Děkujeme 2.D za krásné a perfektně připravené dopoledne. Příští rok snad už se všemi dětmi na viděnou!!!

Autor článku: ZŠ Cheb 

Březen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Práce našich žáků

V rámci hodiny dějepisu v 6.A, kde se namísto učebního plánu probírala s žáky aktuální situace ohledně válečného konfliktu na Ukrajině. Žáci poté vyjádřili své pocity a obavy formou nakreslených obrázků, na kterých se objevuje především solidarita vůči obětem války.

Autor článku: ZŠ Cheb 

Únor.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

DEN DVOJEK - 22. 2. 2022

V tento datumově významný den jsme se žáky vytvářeli pudink. Zaměřili jsme se primárně na číslo dva. Žáci 2. stupně dělali ze 2 sáčků jahodového a ze 2 sáčků čokoládového pytlíku pudink. K procesu jsme potřebovali 2 litry mléka, 2 plotny, 2 hrnce a 2 metly. Lahodný pokrm nám připravily 2 kuchařky pod vedením pana učitele Strnada, který se narodil 22. den měsíce ledna. Celá akce se vydařila také časem, který se mohl pyšnit ukončením akce ve 12: 22:22. Žáci dělali pudink samostatně, ale výkon si nakonec zasloužil známku 2.

Autor článku: Tomáš Strnad 

Únor.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva muzea v Chebu

„Dílna loutkáře”

Dne 2. 2. 2022 žáci prvních a přípravných tříd navštívili chebské muzeum. Mgr. Pečárková zasvětila děti do kouzelného světa loutek. Děti měly příležitost vyzkoušet, co vše obnáší vodění loutek a to konkrétně Spejbla a Hurvínka, kterými se pyšní chebské muzeum. Závěrem si děti dle své fantazie zdobily vlastního maňáska, kterého si s sebou mohli vzít domů.

Autor článku: Petra Škodová

Únor.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Opakování matka moudrosti

Rčení “Opakování matka moudrosti”  platí v současné covidové době dvojnásob.

Tohoto hesla se drží i naše škola. V pátek 14. 1. 2022 opětovně naší školu navštívili studenti SZŠ a VOŠ Cheb, kdy žáky prvního stupně názorně a individuálně obeznámily s technikou správného mytí rukou. Jak je vidět na fotografiích, děti si ihned mohly zkontrolovat, zda jejich ruce jsou z hygienického hlediska v pořádku. Akce se opět povedla, děkujeme.

Autor článku: Petra Škodová

Leden.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Slam poetry

Relativně mladý básnický styl „slam poetry“ zamířil už konečně  k nám do školy. Žáci 2. stupně byli svědky, že i básnický přednes může být velká zábava. Tímto bych chtěl poděkovat slamerům (Dr. Filipitch, Anatol Svahilec, Lef L´Leviathan a MC Matheuse), kteří k nám dorazili a rádi je zas uvidíme.

Autor článku: Tomáš Strnad

Leden.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Lednový fotbal pod širým nebem

Žáci nižších ročníků 2. stupně si chtěli zahrát fotbal za méně příznivých podmínek, než na které jsou obvykle zvyklí. Pan učitel Pavel Erhart a Tomáš Strnad se výzvy ujali a zápas na sněhu realizovali. Zápas byl ze strany učitelů plný předsudků, že žáci při fotbale umrznou, opak byl pravdou. Žáci hráli, jako by se nechumelilo a nikdo si na zimu nestěžoval. Tímto žáky za skvělý nápad a za hezký přátelský fotbal musíme pochválit.

Autor článku: Tomáš Strnad

Leden.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Čtvrteční vaření špaget

Dne 6.1. jsme se žáky sedmého ročníku vařili boloňské špagety. V rámci předmětových vztahů jsme: četli recepty s porozuměním, průběžně měřili teplotu vody a dále žáci viděli i změnu skupenství látek. Celé vaření bylo pod taktovkou hlavní šéfkuchařky Julie Zajčenko a pomocných kuchařů ze 7. třídy. Části měření teploty se ujal pan učitel Strnad. Žákům se pokrm povedl a zároveň viděli, v jaké cenové relaci, levně a zdravě lze jídlo uvařit.

Autor článku: Tomáš Strnad

Leden.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Modelování v 5.D

V rámci pracovního vyučování začali žáci 5.D nově navštěvovat učebnu modelovny, kde se seznámili s modelářskými technikami a osvojili si práci s keramickou hlínou a její následnou glazurací. Odměnou jsou jim jejich vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby.

Autor článku: Tereza Pohanová

Prosinec.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Předvánoční palačinkové smažení

S žáky 7. ročníku jsme se rozhodli, že si uděláme palačinky a zároveň využijeme nově nabitých znalostí z fyziky, týkající se fyzikálních veličin hmotnosti a objemu. Zkušenost v kuchyni nám vytvořila ideální prostředí pro odměřování potravin v praxi. Celá akce byla pod kontrolou kolegyně Markéty Márové, která se ujala části smažení. Učitel Tomáš Strnad se zúčastnil především části odměřování. Žáci svojí činností mile překvapili a s kolegyní se těšíme na další díl vaření se 7.A, ve kterém plánujeme langoše.

Autor článku: Tomáš Strnad, Fotograf: Markéta Márová

Prosinec.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mikuláš a čert v přípravném stupni

Mikuláš, čert a anděl v pondělí 6. 12. 2021 potěšili žáky přípravného a prvního ročníku naší
školy. Děti měly připravené veselé básničky s vánoční tématikou. Odměnou za básničky byla
sladká maličkost a Štěstíčko, které připravili žáci SZŠ Cheb. Děkujeme neziskové organizaci
KOTEC o.p.s. a žákům SZŠ Cheb, za koš plný dobrot, nezištnost a chuť rozzářit dětské oči.

Děkuje kolektiv pedagogů

Prosinec.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Čerti z 6.D

V pátek 3. prosince přišel Mikuláš a jeho partička čertů na základní školu. Skupina byla tvořena z řad žáků z 6. D pod vedením pana učitele Tomáše Strnada a asistentky (v roli čertice) Alžběty Korbičkové. Celá akce započala na školičce a pak jsme se přesunuli na velkou školu. Každý žák dostal adventní kalendář a něco malého na zub. Zlobiví žáci přislíbili lepší chování a tak si čert žádného žáka neodnesl do pekla. Žákům podílející se na čertovi a Mikulášovi děkujeme.  

Autor: Mgr. Tomáš Strnad

Prosinec.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Kurz základního bruslení

Poslední středy před vánočními prázdninami se žáci 8. ročníku zúčastnili kurzu základního bruslení na náměstí, kde byla zřízena ledová plocha v rámci vánočních trhů. Žáky tímto musím pochválit, jelikož vše co se doposud naučili z předchozích let,
nezapomněli a dokonce se jejich bruslařské dovednosti zlepšili.

Učitel tělesné výchovy: Mgr. Tomáš Strnad

Prosinec.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Rozvoj digitální gramotnosti – poděkování nadaci

Na základě zkušeností z minulého roku, kdy byla škola nucena řešit otázky distančního vzdělávání, rozhodli jsme se podporovat a rozšířit IT vzdělávání našich žáků již na prvním stupni za pomoci notebooků. V uvedené souvislosti jsme požádali NADACI SCHOLA LUDUS o finanční příspěvek 70 000,- korun na realizaci zmiňovaného projektu.

Předkládaný projekt rozvoje gramotnosti si klade za cíl, co nejvíce rozšířit práci s IT technikou ve většině předmětů, zatraktivnit výuku, připravit děti na budoucnost – digitální gramotnost, rozvíjet kritické myšlení. Naše škola si plně uvědomuje, že v případě pokračování vzdělávání na dálku jsou děti odkázány čistě na vybavení a podmínky svého domácího prostředí. To významně zvyšuje nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, proto v rámci možností budou pořízené notebooky případně zapůjčeny dětem pocházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Tímto děkujeme správní radě Nadace Schola Ludus za finanční příspěvek, který pomůže rozvíjet digitální gramotnost na naší škole.

Metodik prevence: Mgr. Petr Svatek

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Práce našich žáků

V rámci vzdělávání se snažíme naše děti zapojit do činností související s chodem školy. Na rozdíl od ostatních základních škol se nám tento cíl daří. V rámci pracovního vyučování žáci třídí odpad, demontují starý nábytek, hrabou listí na školní zahradě, v zimě zase odklízejí sníh na chodnících okolo školy. Děti si v rámci těchto činností rozvíjí praktickou inteligenci, získávají pracovní návyky a v neposlední řadě je práce baví.

Učitel PV: Mgr. Petr Svatek

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mladý strážník

Na začátku října zahájil činnost kroužek Mladý strážník. Kroužek je určen pro žáky ZŠ Kostelní nám. Setkání se uskutečňují v prostorech Městské policie Cheb. Při této volnočasové aktivitě se žáci seznamují s bezpečností v silniční dopravě (BESIP) a zlepšují svoji fyzickou kondici. Hlavním posláním kroužku je primární prevence. Věk účastníků je od 10 do 15 let. Strážníci žáky dále seznamují se základy poskytnutí první pomoci a poskytují rady, jak se chovat při cestě do a ze školy. Žáci se zajímají i o rady pro svůj volný čas. Velmi zajímavá byla beseda, jak se chovat k cizímu zvířeti. Účastníci kroužku ocenili i doporučení pro případ nálezu použitých injekčních stříkaček či jehel.

Kolektiv pedagogů

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Dny zdraví

Dne 5.11.2021 proběhl na naší škole Den zdraví. Akce se účastnili studenti SZŠ a VOŠ Cheb. Ti seznámili žáky prvního stupně se základními hygienickými návyky. Praktická ukázka se týkala správného mytí rukou a péče o chrup. Výsledek správného mytí rukou si žáci ověřili pod speciální lupou. Celá akce se nesla v přátelské a uvolněné atmosféře. Děkujeme.

Kolektiv pedagogů

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Polytechnické vzdělávání

Polytechnická výchova se stala součástí mnoha předmětů, které na naší škole vyučujeme, ovšem nejvíce se rozvíjí v rámci pracovního vyučování. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využívají v běžném a později i pracovním životě. Škola si tuto skutečnost plně uvědomuje, proto v tomto školním roce zakoupila velké množství stavebnic z různých technických oborů.  

Žáky tato forma vzdělávání velmi baví. Podívejte se na fotografie v příloze, jak jsou šikovní.

Učitel PV: Mgr. Svatek Petr

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pochodové cvičení

Koncem září třídní kolektivy ze speciálních tříd vyrazily na delší společnou vycházku. Před zahájením byli žáci rozděleni do skupin po třech, každé družstvo si zvolilo svého kapitána. Poté dostal kapitán týmu seznam úkolů, které měli společně členové každého týmu splnit v průběhu pochodu. Žáci tak hledali přírodniny dle různých indicií, poznávali stromy a další byliny, postupně plnili i jednotlivé praktické úkoly. Zábavnou formou jsme si zopakovali znalosti z přírodopisu a zeměpisu. Počasí nám velmi přálo a tak jsme si společně užili krásný slunečný den učením v přírodě. V závěru pochodu jsme společně vyhodnotili plnění jednotlivých úkolů a všichni dostali zaslouženou sladkou odměnu.

Třídní učitelka: Mgr. Došková Jana

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Program protidrogové prevence

První týden v říjnu, žáci sedmých a osmých ročníků absolvovali program protidrogové prevence, TVOJE CESTA NAČISTO. Uvedený program byl vedený formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty praporčíka Bílka. Interaktivní program se snažil srozumitelnou formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, zároveň je motivoval zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Tímto děkujeme PČR KVK za spolupráci a těšíme se na další společné projekty.

Metodik prevence: Mgr. Svatek Petr

Listopad.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den stolních a karetních her

V pondělí před podzimními prázdninami se sešli žáci speciálních tříd se svými učiteli ve školní družině, kde jsme společně zahájili již tradiční – Den stolních a karetních her. Po delší době se nám tak podařilo další plánované setkání naživo. Po přivítání všech účastníků jsme si užili hodně zábavy při hře – Živé pexeso, hráli jsme dlouho a moc se nám to líbilo. V další části dne si žáci vyzkoušeli různé stolní a karetní hry ve skupinkách. Zahráli jsme si hru „Člověče, nezlob se!“ a další rozmanité karetní hry i pexesa. Za skvělé výkony byli výherci odměněni sladkostmi. Těšíme se na další plánované akce.

Kolektiv pedagogů ZŠ Cheb

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ochrana přírody

V měsíci říjnu se žáci speciálních tříd se svými učiteli v tematickém učení zaměřili na učivo o ochraně přírody. Společně jsme si zopakovali informace o významu vody, ovzduší a půdy pro naše životy. Získali jsme další potřebné informace o tom, jak tyto významné zdroje chránit. Dozvěděli jsme se nové poznatky o důležitosti třídění odpadů. Společně jsme pak sestavili pravidla mladých ochránců přírody a přemýšleli jsme, jak můžeme k ochraně přírody přispět i my. Žáci sami navrhli sbírání odpadků kolem školy a blízkého okolí. Jedno dopoledne jsme  tak věnovali místo učení velkému úklidu. Nasbírali jsme velké množství odpadků. V přírodě jsme nacházeli hlavně nedopalky cigaret, spousty papírků, obaly z plastu, skla, plechu i hliníku. Podivili jsme se nad velkým množstvím odpadků na ulici i nad tím, co všechno lidé dokáží do přírody vyhodit. Celou akci jsme pak společně vyhodnotili a ujistili jsme se, že my budeme dodržovat pravidla ochrany přírody. Věříme, že nikdo z nás na zem již nikdy nic bezmyšlenkovitě neodhodí.

Třídní učitelka: Mgr. Došková Jana

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Spolupráce s MP - „Mladý strážník”

Počátkem října došlo na základě dlouhodobé spolupráce MP Cheb a ZŠ Cheb – Kostelní náměstí k realizaci projektu – zájmového kroužku pod  názvem „Mladý strážník“. Jedná se o tematicky založený kroužek určený pro děti, které zajímá vše kolem práce policie a bezpečnostních složek.  Během školního roku se děti naučí, jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat na cestě ze školy a do školy, co se může všechno stát, když jsou samy doma. „Mladí strážníci“ se dostanou i do terénu. Při pochůzkové činnosti poznají město Cheb „očima strážníka“, budou vyhledávat přestupky nebo si vyzkoušejí měření radarem a další zajímavé činnosti.

Po složení závěrečných testů budou absolventi na radnici za přítomnosti pana starosty a ředitele MP oficiálně jmenováni „mladými strážníky“. Dostanou osvědčení o absolvování kroužku, průkaz a další odměny.

Cílem tohoto projektu je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je dennodenně obklopují a zároveň získaly možnost pohlédnout na veškerou problematiku ze strany policie. Snahou městské policie je v rámci prevence kriminality zajistit činnost tohoto kroužku i pro slabší sociální vrstvy, děti mohou tedy chodit do kroužku bez jakékoliv finanční spoluúčasti.

Děkujeme za spolupráci MP Cheb, kolektiv pedagogických pracovníků školy.

Metodik prevence: Petr Svatek 

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Aktuality ze školní dílny

V rámci předmětu Pracovní činnosti se zabýváme výrobou účelových předmětů ze dřeva či kovu a zároveň rozvíjíme praktickou zručnost dětí, kterou uplatní v dalším životě. Na počátku šestého ročníku se žáci učí zatloukat hřebíky, šroubovat vruty, upravovat materiál ručním nářadím – řezáním, strouháním, broušením a vrtáním. Po zvládnutí činností s ručním nářadím postupně přecházíme na aku-šroubováky či vrtačky, kdy provádíme jednoduché demontáže. Děti práce v dílnách baví, nejraději si vyrábějí pomůcky pro vlastní potřebu. Podívejte se na fotografie v příloze, jak jsou šikovní.

Učitel: Petr Svatek 

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Prevenčně adaptační setkání

Ve středu 6. října se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili prevenčně adaptačního setkání, které představuje jednu z forem, jak hravou a zábavnou formou stmelit, popřípadě posílit kolektiv. Samotný program měl tři části. Nejprve se žáci setkali ze zástupkyní MP Cheb, paní Lokingovou, kdy řešili otázky šikany a protiprávního jednání dětí a mládeže. Druhá část programu byla zaměřena na hry. Pod vedením pana učitele Strnada se děti pomocí her vzájemně poznávaly, vytvářely si sociální vazby ve skupině. Poslední částí programu byla muzikoterapie zaměřená na prožívání, vytváření tolerance a vzájemné úcty ve skupině, ale i mimo ní.

Přestože se setkání uskutečnilo po vyučování, program měl pozitivní ohlas. Nejvíce děti zaujala muzikoterapie. Pevně doufáme, že další adaptační kurzy proběhnou už mimo školu, někde v přírodě jako v minulých letech.

Metodik prevence: Petr Svatek 

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Cyklo soutěž - Mladý cyklista

V pátek 8. října 2021 se žáci šestých ročníků zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Své znalosti a dovednosti zúročili naši svěřenci ve 4 disciplínách, a to v jízdě zručnosti, poskytování první pomoci, znalostním testu a při jízdě na kole v silničním provozu. Tato disciplína byla pro naše žáky nejtěžší, protože na dopravním hřišti vše kontrolovali policisté a za každé porušení pravidel uložili „hříšníkovi“ pokutu v podobě pěti trestných bodů. V soutěži družstev nakonec obsadili první místo Tomáš Matějka, Gabriel Horvát, Viktorie Andrášiová a Melisa Bartošová. Všem soutěžícím blahopřejeme.

Učitelé 6. ročníků: Petr Svatek a Jana Arpášová

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pudinkový pátek

Před nástupem 4. denního volna jsme se rozhodli se 6.D a 7.A udělat si pudinkový pátek. V rámci předmětu pracovní činnosti jsme nakoupili potřebné suroviny a pustili se do díla. Žáci se tak naučili číst návod s porozuměním, pracovat s odměrnou nádobou a uvařit si puding, včetně stolování.

Učitel: Strnad Tomáš

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Bezpečnost na silnicích

Dne 17.9.2021 se žáci 2. stupně  naší školy zúčastnili programu BEZPEČNOST NA SILNICÍCH  v Záchranném kruhu KV. Žáci si na různých stanovištích prověřili své znalosti z různých oblastí ( jízda na kole a vybavení kola, poskytnutí první pomoci, atd.. Program byl velmi pestrý a žáci byli velmi nadšení. 

Základní škola Cheb Kostelní náměstí

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Výlet za sluníčkem

Teplé počasí během září nám umožňuje spoustu venkovních aktivit. Žáci šestého a osmého ročníku pod vedením paní učitelky Tomanové a Zajčenko proto vyrazili na nedaleký venkov. Nějakou chvíli sbírali houby, potom zase čistili les, navštívili vesnický mini skanzen a nakonec si opekli buřtíky. Všichni byli náramně unavení, ale pobyt v přírodě se určitě líbil.

Třídní učitel: Svatek Petr

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Začátek školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září byl na naší škole zahájen školní rok 2021/2022 za účasti Ing. Jany Kuklové (zástupkyně tajemníka městského úřadu v Chebu). Tento den byl významný především pro nejmenší školáky, prvňáky. Úvodní proslov a přivítání nových žáků měla paní ředitelka Mgr. Hartmannová Miloslava a popřála prvňáčkům mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce. 

Vedení školy a celý učitelský sbor přeje všem žákům mnoho úspěchů v novém školním roce.

Základní škola Cheb Kostelní náměstí

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.