Aktuality ze školní dílny

V rámci předmětu Pracovní činnosti se zabýváme výrobou účelových předmětů ze dřeva či kovu a zároveň rozvíjíme praktickou zručnost dětí, kterou uplatní v dalším životě. Na počátku šestého ročníku se žáci učí zatloukat hřebíky, šroubovat vruty, upravovat materiál ručním nářadím – řezáním, strouháním, broušením a vrtáním. Po zvládnutí činností s ručním nářadím postupně přecházíme na aku-šroubováky či vrtačky, kdy provádíme jednoduché demontáže. Děti práce v dílnách baví, nejraději si vyrábějí pomůcky pro vlastní potřebu. Podívejte se na fotografie v příloze, jak jsou šikovní.

Učitel: Petr Svatek 

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Prevenčně adaptační setkání

Ve středu 6. října se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili prevenčně adaptačního setkání, které představuje jednu z forem, jak hravou a zábavnou formou stmelit, popřípadě posílit kolektiv. Samotný program měl tři části. Nejprve se žáci setkali ze zástupkyní MP Cheb, paní Lokingovou, kdy řešili otázky šikany a protiprávního jednání dětí a mládeže. Druhá část programu byla zaměřena na hry. Pod vedením pana učitele Strnada se děti pomocí her vzájemně poznávaly, vytvářely si sociální vazby ve skupině. Poslední částí programu byla muzikoterapie zaměřená na prožívání, vytváření tolerance a vzájemné úcty ve skupině, ale i mimo ní.

Přestože se setkání uskutečnilo po vyučování, program měl pozitivní ohlas. Nejvíce děti zaujala muzikoterapie. Pevně doufáme, že další adaptační kurzy proběhnou už mimo školu, někde v přírodě jako v minulých letech.

Metodik prevence: Petr Svatek 

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Cyklo soutěž - Mladý cyklista

V pátek 8. října 2021 se žáci šestých ročníků zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Své znalosti a dovednosti zúročili naši svěřenci ve 4 disciplínách, a to v jízdě zručnosti, poskytování první pomoci, znalostním testu a při jízdě na kole v silničním provozu. Tato disciplína byla pro naše žáky nejtěžší, protože na dopravním hřišti vše kontrolovali policisté a za každé porušení pravidel uložili „hříšníkovi“ pokutu v podobě pěti trestných bodů. V soutěži družstev nakonec obsadili první místo Tomáš Matějka, Gabriel Horvát, Viktorie Andrášiová a Melisa Bartošová. Všem soutěžícím blahopřejeme.

Učitelé 6. ročníků: Petr Svatek a Jana Arpášová

Říjen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pudinkový pátek

Před nástupem 4. denního volna jsme se rozhodli se 6.D a 7.A udělat si pudinkový pátek. V rámci předmětu pracovní činnosti jsme nakoupili potřebné suroviny a pustili se do díla. Žáci se tak naučili číst návod s porozuměním, pracovat s odměrnou nádobou a uvařit si puding, včetně stolování.

Učitel: Strnad Tomáš

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Bezpečnost na silnicích

Dne 17.9.2021 se žáci 2. stupně  naší školy zúčastnili programu BEZPEČNOST NA SILNICÍCH  v Záchranném kruhu KV. Žáci si na různých stanovištích prověřili své znalosti z různých oblastí ( jízda na kole a vybavení kola, poskytnutí první pomoci, atd.. Program byl velmi pestrý a žáci byli velmi nadšení. 

Základní škola Cheb Kostelní náměstí

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Výlet za sluníčkem

Teplé počasí během září nám umožňuje spoustu venkovních aktivit. Žáci šestého a osmého ročníku pod vedením paní učitelky Tomanové a Zajčenko proto vyrazili na nedaleký venkov. Nějakou chvíli sbírali houby, potom zase čistili les, navštívili vesnický mini skanzen a nakonec si opekli buřtíky. Všichni byli náramně unavení, ale pobyt v přírodě se určitě líbil.

Třídní učitel: Svatek Petr

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Začátek školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září byl na naší škole zahájen školní rok 2021/2022 za účasti Ing. Jany Kuklové (zástupkyně tajemníka městského úřadu v Chebu). Tento den byl významný především pro nejmenší školáky, prvňáky. Úvodní proslov a přivítání nových žáků měla paní ředitelka Mgr. Hartmannová Miloslava a popřála prvňáčkům mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce. 

Vedení školy a celý učitelský sbor přeje všem žákům mnoho úspěchů v novém školním roce.

Základní škola Cheb Kostelní náměstí

Září.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.