Škola

Charakteristika školy:

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 je škola úplná, jejímž zřizovatelem je Město Cheb. Škola má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Patří mezi Základní školy zřízené podle par. 16 odst. 9 Školského zákona.