Družina v lanovém centru

6/2023

Ve středu 28. 6. jsme se s družinou rozloučili se školním rokem sportovně. Navštívili jsme lanové centrum v Chebu a jak je vidět, užívaly si to děti i vychovatelky.

Autor článku: Bc. Anita Čučelová

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

1. A na návštěvě v ZOOparku

6/2023

Dne 16. 6. 2023 si děti ze třídy 1.A společně s pedagogy vyrazili do chomutovského ZOOparku za zvířátky. Celý školní výlet byl financován z projektu školy a tak si všichni žáci mohli užít seznámení s cizokrajnými, ale i domácími zvířaty, projížďku zoo vláčkem s odborným výkladem a na závěr je čekala i sladká odměna. Cesta vlakem rychle utekla a dětem zůstanou krásné vzpomínka na tento povedený školní výlet.

Autor článku: Mgr. Soňa Novotná

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

První stupeň na návštěvě u hasičů

6/2023

Dne 7. 6. 2023 se žáci prvního stupně zúčastnili exkurze u hasičů Cheb. Děti si prohlédly zázemí a techniku stanice, seznámily se podrobně s náplní práce hasičů a mohly si vyzkoušet mnoho aktivit, které toto zaměstnání obnáší. Závěrečný dovednostní test odvahy byl sladce odměněn. 

Autor článku: Mgr. Soňa Novotná

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

„Notes strážníka Pavla“

6/2023

V tomto školním roce se žáci tříd ZŠS vzdělávali zábavnou formou v oblasti ochrany života a zdraví. Byli zařazeni do projektu „Notes strážníka Pavla“. Přiblížili si úlohu městské i státní policie také úkoly ostatních složek záchranného systému. Dále byl kladen důraz na bezpečnost dětí v silničním provozu, proto byla značná část věnována pravidlům pro chodce a cyklisty. Nechyběla témata o mezilidských vztazích a zdravém životním stylu.  Přednáškový cyklus vedla paní Andrea Lokingová z oddělení prevence kriminality Městské policie Cheb s cílem posílit právní vědomí dětí. Zážitkovou pedagogikou se podařilo žákům osvojit si respektování důležitých zásad a pravidel běžného života.

Autor článku: Mgr. Radka Bártová

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Domácí práce v 5.D

6/2023

Během druhého pololetí školního roku navštívili žáci V.D (ZŠ speciální) několikrát školní kuchyň. Děvčata i chlapci se s chutí pustili do praní a žehlení. Ani mytí nádobí pro ně není činnost neznámá. Předvedli nám, že se v životě neztratí.

Autor článku: Tereza Pohanová

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Akademi školy, ocenění nejlepších žáků a rozloučení s vycházejícími žáky.

6/2023

Dne 23.6.2023 proběhla v krásných prostorách Myšárna akademie školy, vyhlášení výtvarné soutěže, předání ocenění vycházejícím žákům a závěrečné zamykání školy.

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Lesní pedagogika

6/2023

Dne 9. 6. si žáci tříd 3. D, 5. D a 6. D vyzkoušeli „lesní vyučování“. Za krásného počasí si zopakovali poutavou formou své znalosti o přírodě – hráli zvířecí pexeso, poslechli si hlasy zvířat, hledali modely hub mezi stromy a vypracovali zajímavé pracovní listy.

Autor článku: Mgr. Lenka Tvarůžková

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

Další úžasné setkání s kamarády z Jokru

6/2023

V úterý dne 13. 6. 2023 jsme byli pozváni našimi kamarády z Jokru na zážitkovou zahradu, kde jsme si společně užili celé dopoledne. Kamarádi z Jokru pro nás připravili zajímavé aktivity a zahráli nám pohádku O dvanácti měsíčkách. Naši žáci ze speciálních tříd nakreslili mandaly.  Společnými silami pak vznikla jedna velká mandala sestavená z přírodnin přímo na zahradě. Poté se zahrada proměnila v jedno velké jeviště a naši kamarádi z Jokru v herce. A my jsme se tak mohli účastnit úžasného vyprávění o dvou sestrách Marušce a Holeně. Po výpravné pohádce nás čekalo další překvapení. Po občerstvení jsme si užili ještě společnou diskotéku. Akce se účastnili také pedagogové a žáci ze zdravotnické školy. Všem se tato vydařená akce velmi líbila. Děkujeme organizátorům za mnoho báječných zážitků a těšíme se na další setkání, tentokrát opět u nás ve škole.

Autor článku: Mgr. Jana Došková

Admin: Bc. Zakuťanský Miroslav, DiS.

3. ročník přehlídky krátkých filmů

6/2023

Ve spolupráci s DDM SOVA – Cheb a MAP Cheb dostal náš žák Oliver Huniadvari příležitost, ukázat své přednosti  na Festivalu filmových okének ratolestí – FOFR, který proběhl 2.6. 2023 v chebské Papírně. Oliver zde představil jeden ze svých natočených animovaných filmů z LEGA na téma „Čerpací stanice“. Sklidil velký úspěch a odpovídal na několik dotazů:

– Kolik máš kostek a figurek z LEGA? – …..asi 500.tisíc a 200 figurek, ale je to jen odhad, nepočítal jsem to. Pak mám ještě přes 90 plyšáků, se kterými zkouším také natáčet

– Kdy jsi začal natáčet a co tě inspirovalo?  – Lego skládám už od svých 2 let a paní učitelka Anita si všimla, že jsem na to šikovný, tak mi  to umožnila i ve škole. Před 2 roky jsem viděl nějaké filmy na YouTube a rozhodl se, že to zkusím. Vše jsem dělal jako samouk a musel jsem číst hodně návodů na internetu, které byly v angličtině, ale to mě neodradilo a tak jsem se díky tomu naučil anglicky. Pak jsem pomalu zkoušel točit na tabletu a dnes už natáčím telefonem. Nikdo mi s tím nepomáhal a to mě bavilo. Budu rád, když se na filmy budou lidé koukat a sdílet je mezi sebou. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPmGA8Qr6tU&t=3

Oliver je krásným příkladem toho, že každý může jít za svým snem.

Napsala: Mgr. Libuše Hladká, ředitelka školy

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den Dětí

6/2023

Dne 1.6. 2023 proběhl Den dětí. Žáci 6. a 9. ročníku pomáhali zorganizovat akci pro děti ze školičky. Všichni měli možnost si vyzkoušet spoustu soutěží, jako například házení šipek na terč, překážková dráha, puzzle a spousta dalších. Za splnění úkolu dostali děti sladkou odměnu. Na konci jsme si všichni společné zatancovali. Den jsme si všichni moc užili.

Autor článku: Eva Lhotáková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Rozloučení s našim nejmilejším

6/2023

Fotbalový míč je nezbytnou součástí každého fotbalového zápasu. Bez něj by nebylo možné hrát tento sport, který je jedním z nejoblíbenějších na světě. Nicméně, každý fotbalový míč má svoji životnost a po určité době se musí nahradit novým. Končící fotbalový míč může být pro hráče velkým problémem. Může se stát, že míč ztratí svoji původní tvarovou stabilitu a stane se nevyzpytatelným. To může hráčům způsobit problémy při přihrávání, střelbě a dalších činnostech, které jsou nezbytné pro úspěšné hraní fotbalu. Nicméně, i ty nejkvalitnější míče se po určité době opotřebí a musí být nahrazeny novými. Proto jsme se s 9. a 8. ročníkem  důstojně rozloučili s míčem, který nás doprovázel v každém ročním období.

Autoři článku: Tomáš Strnad a Petr Svatek – tělocvikáři nejvýkonnější skupiny druhého stupně.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva hasičů JSDH Cheb

6/2023

V pátek 2.6. děti ze speciálních tříd navštívili hasiči z JSDH Cheb. Představili jim jejich práci, vybavení hasičského auta a výstroj. Na závěr se s dětmi vyfotili a pro radost jim zahoukali a zatroubili. 

Autor článku: Jitka Fučíková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Překvapení ze strany MP Cheb

6/2023

Na Den dětí naše prvňáky a přípravkáře navštívili zástupci MP Cheb pod vedením preventistky – paní Lokingové. Kromě příjemné diskuse, kterou vedli ve třídách, odměnili naše nejmenší žáky spoustou sladkostí. Velmi příjemná návštěva. Co říkáte?

Autor článku: Petr Svatek – metodik prevence

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Prevence v devítkách

5/2023

Dne 26. 5. 2023 se žáci devátých ročníků zúčastnili zajímavé interaktivní přednášky Mgr. Jelínkové z Probační mediační služby Cheb. Přestože téma Zvyšování právního vědomí žáků ZŠ nezní příliš zábavně, zkušená lektorka dokázala vtipnou formou za využití různých her seznámit žáky s jejich právy a povinnostmi. Našim skoro dospělákům, s čerstvým občanským průkazem v kapse upřesnila, které trestné činy a přestupky páchané mladistvými jsou nejběžnější a jaký právní postih jim v případě porušení zákona hrozí. Největší zábavu si žáci užili v rámci interaktivních her, kdy se pokoušeli zvládat různé mezní situace, které přináší život. Už se těšíme na další spolupráci. 

Autor článku: Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Naše škola

5/2023

I V.D se zúčastnila výtvarné soutěže k příležitosti výročí naší školy. Všechna díla se velmi povedla a opět jsme se přesvědčili, že žáci naší školy jsou kreativní, šikovní  a nápadití.

Autor článku: Tereza Pohanová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Hlasování v muzeu „Jarní motýl“

4/2023

Ve středu 5.4. 2023 se V.D ZŠS vydala do chebského muzea hlasovat pro nejkrásnějšího „Jarního motýla“. Všechna díla se povedla a zaslouží si velký obdiv.

Autor článku: V.D

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Sportovní den - SHM

5/2023

Tradičně jako každý rok, počátkem května připravili učitelé druhého stupně pod vedením Tomáše Strnada sportovní den školy. Letošní ročník se uskutečnil na 1. ZŠ za účasti dvou místních družstev, které pomohly navodit soutěžní atmosféru. Závodilo se v tradičních disciplínách: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 60, 800 a 1500 metrů. Našim sportovcům se náramně dařilo. Vítězem se stal nakonec každý, kdo přišel a zúčastnil se sportovních her. Z pohledu učitelů nás strašně mrzí, že mnoho žáků sport odmítá, volný čas raději tráví u počítače. Pevně doufáme, že se tato situace změní a příští rok nastoupí na SHM celá škola.

Autor článku: Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

NAUČNÁ STEZKA

5/2023

V druhé polovině května se žáci ZŠS třídy II.D, V.D a VI.D odhodlaně vydali na naučnou stezku. Při plnění zajímavých úkolů dokonale zapojili své smysly, naslouchali zvukům v přírodě, pozorovali ekosystém louky i u vody. Všem se ve spolupráci podařilo splnit celou řadu nevšedních úkolů. Rozloučili jsme se sladkou odměnou s přáním brzkého setkání.  

Autor článku: Radka Bártová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

EKOCENTRUM

5/2023

Dne 17. 5. 2023 žáci ZŠS třídy III.D a V.D navštívili Ekocentrum v Dolních Dvorech u Chebu, kde se zúčastnili edukativního programu „Hrajeme si na zahradě“. Prověřili si přírodovědné  znalosti např.  základní druhy zeleniny a ovoce,  zástupce jehličnatých a listnatých stromů i názvy některých léčivých bylin.  Dostupné bylinky na zahradě – mátu a meduňku – nasbírali,  uvařili a ochutnali  bylinkový čaj slazený pravým včelím medem. Žáci si vyzkoušeli drobné zahradnické práce, manipulaci se zahradnickým náčiním, ověřili si v praxi své pracovní dovednosti. Na závěr si společně zasadili do květináče sazenici jahodníku, kterou si mohl každý odnést k vypěstování plodů.  Pobyt na farmě si všichni náležitě užili,  loučili se plní dojmů a nezapomenutelných zážitků.

Autor článku: Radka Bártová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

DEN CHLAPÁKŮ

5/2023

Počátkem května zorganizovali učitelé pracovního vyučování pro své žáky, chlapce z 6. až 9. ročníků, akční program pod názvem: „DEN CHLAPÁKŮ“. V rámci programu si chlapáci vyzkoušeli řadu nevšedních disciplín – zatloukání hřebíků, hod špalkem, řezání polen, zvedání činek na čas, boxování v ringu, přetahování lanem atd. Vrcholem celé akce bylo opékání buřtů na školní zahradě. Netradiční sportovní den včetně počasí se nám vydařil, kluci si soutěžení jen pochvalovali. Celou akci budeme proto opakovat už v listopadu, kdy je mezinárodní den určený k oslavě všech mužů (zkráceně MDM).

Autor článku: Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Sportovní hry na školičce

Květen 2023

Dne 12.5.2023 se uskutečnil na sportovišti krajinné výstavy v Chebu sportovní den pro žáky speciální školy z Kostelního náměstí a Baltazara Neumanna. Děvčata a chlapci byli rozdělení do 4 soutěžních družstev kde se utkali pod vedením pedagogů v několika disciplínách. Mnozí z nich excelovali v hodu míčkem, běhu na 60 m, skoku z místa a štafetovém běhu. I ti co nezískali v tomto zápolení žádné ocenění, obdrželi alespoň diplom za aktivní účast. Všichni si odnesli krom krásných zážitků i sladkou odměnu. Počasí dětem i pedagogům celý den přálo a tak si pohyb všichni moc užili.

Autor článku: Jiřina Krejčová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

6.D na návštěvě v Euroinstitutu

Duben 2023

Dne 5.4.2023 byla třída VI.D pozvána do Euroinstitutu. Žáci pro nás připravili pohoštění a program. Všichni společně barvili velikonoční kraslice. Žáci z Euroinstitutu nám zahráli pohádku a na závěr si společně zatancovali. Všichni si to užili a už se těšíme na další spolupráci.

Autoři článku: Eva Lhotáková, Mgr. Jana Došková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Sportovní den na ,,školičce"

Duben.2023

Před pololetními a jarními prázdninami (1.2.2023) proběhlo na ,,školičce“ úžasné dopoledne plné zábavných aktivit. Zúčastnily se třídy 5.D, 6.D, 2.D a 3.F ZŠS. Žáci si zahráli pohádkové pexeso o cenu ,, Krále pexesa“, poskládali obrázkové a číselné domino, složili obří puzzle s vyobrazenou budovou naší školy.

Soutěžili ve střelbě na basketbalový koš, ve shazování kuželek a dalších disciplínách. Všichni  účastníci si soupeření i spolupráci napříč věkem i zdatností užili. Na konci dopoledne, které nás obohatilo o nové zážitky, byli všichni soutěžící odměněni.

Autor článku: Tereza Pohanová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ocenění nejlepších žáků a pedagogických pracovníků za rok 2022

Březen.2023

Ocenění od Města Cheb, odboru školství, tělovýchovy a kultury a Nadace Schola Ludus
Dne 27.3.2022 proběhlo v Kulturním centru Svoboda slavnostní předání ocenění pedagogických pracovníků městem Cheb a ocenění žáků Nadací Schola Ludus. Ocenění předali pan Ing. Jan Vrba, radní pro oblast školství paní Mgr. Štěpánka Černá, MBA, předseda správní rady pan Mgr. Zdeňek Hrkal a člen nadace pan Mgr. Václav Uhlík.

OCENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTEM CHEB ZA ROK 2022

Mgr. Irena Kuřátková, učitelka ZŠ Kostelní náměstí, Mgr. Jitka Fučíková, učitelka ZŠ Kostelní náměstí.

OCENĚNÍ ŽÁKŮ CHEBSKÝCH ŠKOL NADACÍ SCHOLA LUDUS ZA ROK 2022

Oliver Huniadvari, ZŠ Cheb Kostelní náměstí, Přemysl Rejha, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí.

Základní škola Cheb Kostelní náměstí

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Exkurze u Okresního soudu v Chebu

Únor.2023

V rámci předmětu Občanská nauka se počátkem února žáci druhého stupně zúčastnili soudního jednání u Okresního soudu v Chebu. 

V letošním roce jsme měli možnost shlédnout případ muže, který byl obžalován z trestného činu Krádež. V rámci zkráceného trestního řízení žáci viděli veškeré úkony soudu, o kterých jsme ve škole diskutovali. Po vynesení rozsudku si někteří prohlédli budovu soudu, a vyzkoušeli si jaké to je, být na místě obžalovaného, ale i soudce. Touto cestou bych rád poděkoval panu Mgr. Holubovi, za dlouholetou spolupráci a vstřícnost, se kterou nás vždy přivítal na všech hlavních líčeních. Pevně věřím, že i následující ročníky budou mít možnost, se hlavních líčení účastnit.

Z pohledu pedagoga považuji návštěvy soudu za jednu z nejlepších forem prevence pro mladistvé.

Autor článku: Petr Svatek – metodik prevence

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Maškarní ples

Únor.2023

V tomto školním roce se nám opět podařilo zorganizovat akci, na kterou se vždy všichni společně těšíme – Maškarní ples. Po dvou letech, kdy jsme museli díky pandemii tyto větší akce nahradit menšími aktivitami ve třídách, jsme se konečně dočkali. Protože je nás stále více a více, rozhodli jsme se maškarní ples rozdělit do dvou dnů. Jeden den si zatancovali a zasoutěžili v tělocvičně na školičce mladší žáci a druhý den si vše podobně užili žáci starší. Žáci vyšších ročníků pomáhali s organizací, výzdobou tělocvičny i s úklidem. Na akci jsme pozvali i naše kamarády z Euroinstitutu a starší spolužáky, kteří již naši školu opustili, ale rádi se k nám zase vracejí. Maškarní den jsme si užili. Protančili jsme celé dopoledne, zvládli jsme hry a soutěže, kouzlení i milé povídání v kruhu. V závěru nechyběla ani tombola, kterou pro žáky připravily jejich učitelky a asistentky.  Jsme rádi, že si můžeme každodenní práci ve škole občas zpříjemnit, a proto se těšíme na další společné aktivity.

Autoři článku: Mgr. Jana Došková a Eva Lhotáková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Projekt - Místo pro všechny

Únor.2023

Naše škola uzavřela memorandum o spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (odbor pro sociální začleňování) v rámci realizace projektových dnů pro naše žáky. První setkání proběhlo již v minulém roce pod názvem Konflikty, pocity a já. Další projektové dny nás čekají v březnu a červnu. Pevně doufáme, že zvolená témata Efektivní komunikace – řešení sporů a Umím řešit problém, budou mít pro naše děti efektivní přínos.

Autor článku: Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Dílna archeologa

Leden.2023

V pátek 20.1. 2023 navštívili žáci ZŠ speciální třídy (III.D, V.D a VI.D) chebské muzeum, kde pro ně byla připravena naučná beseda ,,Dílna archeologa“. Poutavým výkladem seznámil pan archeolog Michal Beránek děti s naší dlouholetou historií. Přes dobu kamennou, bronzovou až po osidlování města Chebu Slovany. Dětem byly ukázány kopie archeologických nálezů – šperky, nádobí, náčiní pro obdělávání půdy a lovení zvěře. Vše si děti mohly osahat. V průběhu besedy žáci nahlíželi a plnili úkoly v tematickém pracovním sešitě, který si poté mohli odnést. Beseda se všem líbila a těšíme se na další.

Autoři článku: Pohanová Tereza

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Fyzika s Bofinem

Leden.2023

Předmět fyzika z pohledu některých žáků nepatří mezi zrovna zajímavé předměty. Tuto skutečnost se škola snaží změnit například nákupem nových pomůcek. Už v loňském roce bylo zakoupeno několik 3D sestav – stavebnic Bofin, kde si mohou žáci ověřit znalosti z oblasti elektřiny. V rámci hodin fyziky plní naši deváťáci řadu projektů, sestavují elektrických obvod, maják, dům s vnějším osvětlením, zabezpečují objekty výstrahou a spoustu dalších zajímavostí. Podívejte se na přílohové fotografie, jak jsou šikovní.

Autoři článku: Julie Zajčenko a Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Slampoetry podruhé

Leden.2023

Rok se s rokem sešel a my měli tu čest přivítat slamery na naší škole. Poezie vlastní tvorby, spíše zábavného charakteru, byla pro žáky přínosem, aby nahlédli na poněkud jiný styl umění, než na který jsou zvyklí. Velké díky patří Filipu Korytovi aka DR. Filipitchovi, který svým moderátorským umem zaujal pozornost žáků naší školy. Těšíme se na další ročník.

Autor článku: Strnad Tomáš

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den deskových her V.D

Prosinec.2022

Dne 21. 12. 2012 v adventním čase strávili žáci ZŠS třídy III.D a V.D dopoledne plné her a zábavy. Ve skupinách žáci plnili soutěžní úkoly různého charakteru obtížnosti, společně organizovali, spolupracovali a podíleli se na průběhu hry fair play. Vzájemně si přáli výhru a na konci sportovního zápolení  byli všichni zúčastnění odměněni. Těšíme se na další soupeření v dovednostech. 

Autor článku: Mgr. Radka Bártová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Vánoční besídka v 6.D

Prosinec.2022

Adventní čas oslavili žáci 6.D vánoční besídkou. Děti si z domova přinesly spoustu dobrot, na kterých si společně pochutnaly. Potom jsme si rozdali dárečky, zatančili a zhlédli pohádky. Nakonec  jsme rozkrojili jablíčko, ve kterém byla hvězdička. Všichni jsme si výborně užili společné chvíle.

Autor článku: Eva Lhotáková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ježíšek v družině

Prosinec.2022

I letos zazvonil v družině zvoneček, každé z dětí so po zazpívání koledy rozbalilo dáreček. S vychovatelkami se se vším pohrály a společně se u toho zasmály.

Autor článku: Anita Čučelová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Společná vánoční hodina anglického jazyka na prvním stupni

Prosinec.2022

Dne 16.12.2022 se konala spojená hodina angličtiny pro třídy IV.A a V.A. Žáci si v zábavné formě procvičili vánoční slovní zásobu. Poté si zahráli hru, kde si procvičili znalosti získané za uplynulé měsíce. Nakonec každý získal sladkou odměnu a diplom za jejich dobře odvedenou práci. Přestože nás kvůli nemocem bylo méně, než jsme čekali, jsme si hodinu užili a těšíme se na další spolupráci!

Autor článku: Alžběta Korbičková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

LABORATORNÍ PRÁCE DEVÍTKY

Prosinec.2022

Chemie je barevná, výbušná, smradlavá, a proto i atraktivní předmět. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou i pokusy – experimenty, které žáky nejvíce přitahují. V rámci poslední prosincové dvouhodinovky si deváťáci další takový experiment vyzkoušeli. Za úkol měli oddělit modrou skalici, která byla rozmíchaná v kádince s vodou a pískem. Z chemického nádobí si sestrojili důmyslné aparatury a vytvořenou směs filtrovali. Během laboratorních prací si zkoušeli i další způsoby, jak oddělit směsi. Vyvrcholením laborek byla krystalizace, kdy si každý žák v Petriho misce vytvořil směs ze soli nebo skalice. Pevně věříme, že další bádání a pokusy budou následovat i v novém roce.

Autoři článku: Petr Svatek a Julie Zajčenko

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva Ježíškovy dílny

Prosinec.2022

V pátek 16.12. navštívili žáci  (III.D a V.D ZŠ speciální)  Ježíškovu dílnu. Děti si vyrobily krásné andělíčky, které budou zdobit jejich vánoční stromky. Společně strávený čas dětem zkrátil čekání na Ježíška.

Autor článku: Tereza Pohanová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Winter Classic na náměstí

Prosinec.2022

Rok se s rokem sešel a nám se naskytla příležitost, jako každý rok, zúčastnit se kurzu bruslení pod širým nebem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Kurz byl krátký, ale stihli jsme vše, co jsme si stanovili. K zakončení kurzu nás inspirovalo NHL Winter Classic, tak i my jsme vytáhli hole, branky a zahráli si hokej pod širým nebem. Zápas byl spíše groteskní, ale o to víc prožitkem, než výkonem.

Autor článku: T. Strnad, Fotodokumentace: M. Ciba, Dozor a zdravotník: P. Svatek a M. Zakuťanský

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Vánoční modelování v 5.D

Prosinec.2022

I v letošním předvánočním čase se žáci V.D ZŠ speciální s nadšením pustili do výroby vánočních ozdob. Za jejich pilnou práci jsou odměněni krásnými výrobky, které si zaslouží velkou pochvalu.

Autorka: Tereza Pohanová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva interaktivní výstavy „Vnímám, i když nevidím“.

Prosinec.2022

Dne 8. 12. 2022 vyjeli žáci z 1. F a 2. F za nevšedním zážitkem. Navštívili totiž interaktivní výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ Sokolov, která je nainstalována v přízemí Sokolovského zámečku.

Vystavované práce nabízejí návštěvníkům nejen estetický zážitek, ale i spousty zábavy. Na všechny vystavované exponáty si děti mohou sáhnout, pohrát si s nimi, vyzkoušet si je. Kromě nespočtu kuličkových drah, hmatových desek, nádob s voňavým kořením a nejrůznějším materiálem, je návštěvníkům nabídnuta možnost se zajít podívat i do temné komory. Děti z našich autistických tříd byly nadšené a na výstavě by mohly strávit hodiny a hodiny, přičemž by se ani vteřinu nenudily. 

Výstava je pro širší veřejnost přístupná do 8. Ledna 2023 a její návštěvu všem vřele doporučujeme.

Autorka: Mgr. Simona Kohoutová, DiS.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mikulášská nadílka

Prosinec.2022

Dne 5. 12. 2022 proběhla ve spolupráci s neziskovou organizací KOTEC o. p. s. a SZŠ a VOŠ Cheb každoroční mikulášská nadílka pro nejmladší žáčky naší školy. Děkujeme všem zúčastněným subjektům za jejich čas, chuť a nezištné chtění vykouzlit dětský úsměv.

Autorka: škodovka

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Naši pekelníci

Prosinec.2022

Pro letošní školní rok se pekelných a nebeských rolí ujali žáci 9. A. Na své poslání se řádně připravili, průběh nadílky si dokonce cvičně vyzkoušeli. Mikulášova družina nejprve vtrhla na školičku, a potom přeletěla na první stupeň horní školy. Po přečtení andělských a hříšných dopisů každý žáček obdržel adventní kalendář. Čerti si poslechli nové básničky a odletěli do školního pekla, které bylo volně přístupné po celý den.

Spolupracovníci pekla SS: Petr Svatek a Tomáš Strnad

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Dobrodružné povídání nejen o pirátech

Listopad.2022

V pátek dne 11.11.2022 žáci a pedagogové speciálních tříd (V.D a VI.D)  navštívili Galerii v Chebu. V galerijní kavárně nás paní Lochmanová seznámila s ilustracemi Magdaleny Rutové.  Poutavým vyprávěním nás pozvala do dění zajímavého příběhu hocha z dobré rodiny, který se ocitne na pirátské lodi – Neskutečné dobrodružství Florentina Flowerse. Po prohlídce zajímavých ilustrací si naši žáci sami ilustrace vyzkoušeli. Všichni si domů odnesli svou ilustrovanou záložku.

Autor: Mgr. Jana Došková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva hasičů

Listopad.2022

V pátek 17.6. 2022 navštívila školička profesionální hasičský sbor v Chebu. Prohlédli si jejich šatnu, kde si mohli vyzkoušet hasičskou helmu. Poté si mohli prohlédnout hasící techniku a zároveň byli seznámeni s její funkcí. Posadili se do auta na místo řidiče a prohlédli interiér. Nakonec stříkali z hasičské hadice. Všichni se dobře bavili a mají spoustu zážitků.

Autor: Mgr. Kateřina Novotná

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Přátelské utkání v kopané

Listopad.2022

Po krátké přestávce jsme se vrátili ke sportovní spolupráci s 1. ZŠ Cheb. První týden v listopadu naše hřiště navštívili žáci devátých ročníků sportovních tříd, kde se utkali s naším výběrem fotbalistů. Během první poloviny jsme byli z nových soupeřů trochu vyjevení, proto jsme dostali dva góly. V druhé polovině jsme ožili a o góly nebyla nouze. Nakonec jsme vyhráli 12:2. Koncem měsíce navštívíme hřiště soupeře, pevně doufáme opět v naše vítězství. Jak sami víte, trénujeme za každého počasí. Jsme opravdu dobří🙂

Učitelé tělocviku: Petr Svatek a Tomáš Strnad

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Setkání s přáteli z Jokru

Listopad.2022

https://www.dilnyjoker.cz/

V letošním školním roce jsme se sešli s kamarády z Jokru již po jedenácté. Nezastavila nás ani pandemie, a přestože jsme se nějakou dobu nemohli setkat, přátelství nám vydrželo. Sešli jsme se v dopoledních hodinách 16.11.2022 ve společenské místnosti naší školy. Vzácné hosty přivítalo také nové vedení naší školy. Toto setkání jsme zaměřili na seznámení s novými žáky, pedagogy a klienty. Představili jsme se formou profilových listů a knih o nás. Žáci a klienti Jokru si tak vzájemně sdělili důležité informace o sobě. Zamysleli jsme se nad otázkami: „Co nás těší, baví a naplňuje? Co potřebujeme? A co nám naopak vadí a neprospívá?“ Žáci se svými pedagogy připravili pro milé hosty malé občerstvení. Po celou dobu našeho setkání nás doprovázela dobrá nálada a mnoho dalších pozitivních emocí. Na závěr jsme si společně zazpívali. Těšíme se na další setkávání a zajímavé aktivity.

Třídní učitelka: Mgr. Jana Došková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Druhý ročník Mladého strážníka

Od října opět každou středu se žáci naší školy pravidelně setkávají se strážníky Městské policie Cheb. Kroužek je zaměřen především  na aktivní trávení volného času dětí. Strážníci společně s dětmi vyvíjí aktivity, které vedou ke zdokonalení fyzické kondice, rozvoji dovedností v silničním provozu a v neposlední řadě v rámci primární prevence rozvíjí sociální kompetence, např. jak rozpoznat začínající šikanu, na koho se obrátit a jak celou situaci řešit. Děkujeme za společně strávený čas.

Koordinátor: Bc. Škodová Petra

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

První pomoc

Po dvouleté pauze naše škola obnovila spolupráci se SZŠ Cheb. Počátkem listopadu nás navštívili studenti zdravotní školy se speciálně připraveným programem. Pod odborným dohledem pedagogů žákům druhého stupně vysvětlovali, jak správně a bez obav poskytnout první pomoc. V programu se zejména zaměřili na všechny možné úrazy, které mohou děti běžně potkat – zlomeninou nohy, popálení těla, krvácením a další nehody, které přináší život. Program byl pro naše žáky přínosný, proto budeme ve spolupráci pokračovat.

Metodik prevence: Mgr. Svatek Petr

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Zprávičky z pracovního vyučování

V průběhu pracovního vyučování se žáci šestých a sedmých ročníků nejprve učí poznávat nářadí a následně si osvojují jeho využití při opracování dřeva. Počátkem října si naši budoucí truhláři vyráběli držáky na mobilní telefony. Výroba nám trvala o trochu déle, ale dílo se nakonec podařilo.

Učitelé odborných předmětů: Mgr. Svatek Petr a Mgr. Strnad Tomáš

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Fyzika na lavici

Žáci devátých ročníků se v rámci předmětu fyzika učí sestavovat jednoduchý elektromagnet. Nepotřebují ani drahé stavebnice. Za pomoci základních komponentů – baterie, cívka, vodič zcela samostatně sestavují funkční elektromagnet přímo na školní lavici. Podívejte se na přiložené fotografie, jak jsou šikovní.

Učitel odborných předmětů: Mgr. Svatek Petr

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

HALLOWEEN - 5.D

Dopoledne plné zábavného čtení, počítání a kouzel prožili žáci třídy V.D ZŠS v pondělí dne 31.10.2022. Ponořili se do příjemně strašidelné atmosféry, někteří žáci zvolili děsivý kostým, ale všichni si to společně velmi užívali. Dění bylo umocněno poslechem tajemných písní. Výuka byla pestrá a bohatá na prožitky.

Autor článku: Mgr. Bártová Radka

Říjen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

My se vědy nebojíme aneb "VĚDA PŘED RADNICÍ"

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili vzdělávací akci „Věda před radnicí“, která se konala na Ekonomické FAKULTĚ v Chebu. Žáci, zprvu nesmělí, se po půlhodinovém rozkoukání vrhli samostatně do víru vědy a techniky. Na jednotlivých stanovištích poznali kus fyziky, chemie a zásady první pomoci. Důkazem, že se akce Chebského gymnázia povedla, byl fakt, že žáky nebylo možné na konci vyučování odtrhnout od jednotlivých stanovišť. 

Autor článku: Mgr. Tomáš Strnad

Říjen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva DDM Sova

Během tří termínů 21. 9., 22. 9. a 29. 9. 2022 navštívili žáci speciálních tříd ZŠ Kostelní nám. 14 v Chebu DDM Sova, kde jim byl přichystán zábavně naučný program „Poznáváme zvířátka“.  Žáci byli seznámeni se zvířecím obyvatelstvem Sovy ve vnější i vnitřní expozici. Vnitřní expozicí provedla žáky paní Marta Beranová. Během krátkého a dle možností a schopností přizpůsobeného výkladu žáci mohli poznat některá zvířata – oblovky, hady, králíky, činčily, myši, ryby, želvy, drobné ptactvo, leguána, chameleóna a varana. Ti odvážnější mohli dokonce některé druhy pohladit a zjistit tak, jaký je na pohmat například had, králíček či varan. Ve venkovní expozici žáky kromě prohlídky čekalo krmení koz. Největším zážitkem byla pro žáky jízda na poníkovi nebo koni, kterou organizovala paní Korelusová. Ke konci programu bylo připraveno ohniště, kde si mohli všichni opéct buřty. Děkujeme paní Korelusové a paní Beranové za příjemně strávené dopoledne a připravený program, který si žáci i jejich doprovod velmi užili. 

Autor článku: Mgr. Ludmila Merunková

Září.2022