Návštěva DDM Sova

Během tří termínů 21. 9., 22. 9. a 29. 9. 2022 navštívili žáci speciálních tříd ZŠ Kostelní nám. 14 v Chebu DDM Sova, kde jim byl přichystán zábavně naučný program „Poznáváme zvířátka“.  Žáci byli seznámeni se zvířecím obyvatelstvem Sovy ve vnější i vnitřní expozici. Vnitřní expozicí provedla žáky paní Marta Beranová. Během krátkého a dle možností a schopností přizpůsobeného výkladu žáci mohli poznat některá zvířata – oblovky, hady, králíky, činčily, myši, ryby, želvy, drobné ptactvo, leguána, chameleóna a varana. Ti odvážnější mohli dokonce některé druhy pohladit a zjistit tak, jaký je na pohmat například had, králíček či varan. Ve venkovní expozici žáky kromě prohlídky čekalo krmení koz. Největším zážitkem byla pro žáky jízda na poníkovi nebo koni, kterou organizovala paní Korelusová. Ke konci programu bylo připraveno ohniště, kde si mohli všichni opéct buřty. Děkujeme paní Korelusové a paní Beranové za příjemně strávené dopoledne a připravený program, který si žáci i jejich doprovod velmi užili. 

Autor článku: Mgr. Ludmila Merunková

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Začátek školního roku 2022/2023

Ve středu 1. září byl na naší škole zahájen školní rok 2021/2022 za účasti Ing. Jany Kuklové (zástupkyně tajemníka městského úřadu v Chebu). Tento den byl významný především pro nejmenší školáky, prvňáky. Úvodní proslov a přivítání nových žáků měla nová paní ředitelka Mgr. Libuše Hladká, která popřála prvňáčkům mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce. 

Vedení školy a celý učitelský sbor přeje všem žákům mnoho úspěchů v novém školním roce.

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh - den bez aut

Dne 17.09.2022 se žáci 2 stupně naší školy zúčastnili programu DEN BEZ AUT v záchranném kruhu KV. Žáci si na různých stanovištích prověřili své znalosti v různých oblastech (např. nebezpečí na železnici, vybavení jízdního kola a jízda zručnosti, jak se zachovat při dopravní nehodě, první pomoc a možnost vyzkoušení otočného simulátoru). Program byl velmi pestrý a zajímavý. Žáci si to perfektně užili a učitelé s nimi.

Autor článku: Mgr. Radka Tomanová a Julie Zajčenko

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Příměstské tábory pořádané v rámci projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“

Druhý týden v červenci a druhý týden v srpnu byly realizovány příměstské tábory, které vznikly na základě projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“ ve spolupráci Město Cheb, 3. ZŠ Cheb, 6. ZŠ Cheb a ZŠ Cheb, Kostelní náměstí.

V každé skupině působil pedagog a asistent pedagoga a odbornou pomoc celému kurzu zajišťoval speciální pedagog, případně sociální pracovník. Červencové tábory probíhaly na 3. ZŠ, srpnové probíhaly na 6. základní škole v areálu školní družiny.

Cílem příměstských táborů bylo zlepšit u cizinců znalost českého jazyka, která je předpokladem zvládnutí nároků školy, ale také najít si kamarády a lépe se začlenit mezi české děti.

Příměstských táborů se účastnily děti od 6 do 15 let bez ohledu na národnost a úroveň znalosti českého jazyka. V každé skupině byly děti mluvící různými mateřskými jazyky, s menší či větší mírou schopnosti domluvit se dobře česky. Učení češtině probíhalo formálně – ve škole, ale hlavně neformálně při komunikaci v rámci společných aktivit.

Náplň tábora byla velmi různorodá. Dopoledne měly děti výuku českého jazyka, odpoledne trávily společně při volnočasových aktivitách. Obědy měly zajištěny v Jídelně Na Hrázi a v Radegastovně, kde jim moc chutnalo.

Účastníci navštívili Chebský hrad s komentovanou prohlídkou, měli besedu o ekologii – Hmyzáků se nebojíme, navštívili Krajinku v Chebu, barvili oddílové vlajky, vyráběli Sluníčko s vizitkami účastníků, účastnili se aktivity „Jak bychom chtěli bydlet“, společně vařili a pochutnali si na palačinkách, řešili kvízy v českém jazyce, sportovali a poslední den byli společně na zmrzlině. Pro všechny zúčastněné byl tábor velmi příjemný a moc si ho užili.

Autor článku: kolektiv příměstského tábora

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.