Dílna archeologa

Leden.2023

V pátek 20.1. 2023 navštívili žáci ZŠ speciální třídy (III.D, V.D a VI.D) chebské muzeum, kde pro ně byla připravena naučná beseda ,,Dílna archeologa“. Poutavým výkladem seznámil pan archeolog Michal Beránek děti s naší dlouholetou historií. Přes dobu kamennou, bronzovou až po osidlování města Chebu Slovany. Dětem byly ukázány kopie archeologických nálezů – šperky, nádobí, náčiní pro obdělávání půdy a lovení zvěře. Vše si děti mohly osahat. V průběhu besedy žáci nahlíželi a plnili úkoly v tematickém pracovním sešitě, který si poté mohli odnést. Beseda se všem líbila a těšíme se na další.

Autorka článku: Pohanová Tereza

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Fyzika s Bofinem

Leden.2023

Předmět fyzika z pohledu některých žáků nepatří mezi zrovna zajímavé předměty. Tuto skutečnost se škola snaží změnit například nákupem nových pomůcek. Už v loňském roce bylo zakoupeno několik 3D sestav – stavebnic Bofin, kde si mohou žáci ověřit znalosti z oblasti elektřiny. V rámci hodin fyziky plní naši deváťáci řadu projektů, sestavují elektrických obvod, maják, dům s vnějším osvětlením, zabezpečují objekty výstrahou a spoustu dalších zajímavostí. Podívejte se na přílohové fotografie, jak jsou šikovní.

Autoři článku: Julie Zajčenko a Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Slampoetry podruhé

Leden.2023

Rok se s rokem sešel a my měli tu čest přivítat slamery na naší škole. Poezie vlastní tvorby, spíše zábavného charakteru, byla pro žáky přínosem, aby nahlédli na poněkud jiný styl umění, než na který jsou zvyklí. Velké díky patří Filipu Korytovi aka DR. Filipitchovi, který svým moderátorským umem zaujal pozornost žáků naší školy. Těšíme se na další ročník.

Autor článku: Strnad Tomáš

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Den deskových her V.D

Prosinec.2022

Dne 21. 12. 2012 v adventním čase strávili žáci ZŠS třídy III.D a V.D dopoledne plné her a zábavy. Ve skupinách žáci plnili soutěžní úkoly různého charakteru obtížnosti, společně organizovali, spolupracovali a podíleli se na průběhu hry fair play. Vzájemně si přáli výhru a na konci sportovního zápolení  byli všichni zúčastnění odměněni. Těšíme se na další soupeření v dovednostech. 

Autor článku: Mgr. Radka Bártová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Vánoční besídka v 6.D

Prosinec.2022

Adventní čas oslavili žáci 6.D vánoční besídkou. Děti si z domova přinesly spoustu dobrot, na kterých si společně pochutnaly. Potom jsme si rozdali dárečky, zatančili a zhlédli pohádky. Nakonec  jsme rozkrojili jablíčko, ve kterém byla hvězdička. Všichni jsme si výborně užili společné chvíle.

Autor článku: Eva Lhotáková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Ježíšek v družině

Prosinec.2022

I letos zazvonil v družině zvoneček, každé z dětí so po zazpívání koledy rozbalilo dáreček. S vychovatelkami se se vším pohrály a společně se u toho zasmály.

Autor článku: Anita Čučelová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Společná vánoční hodina anglického jazyka na prvním stupni

Prosinec.2022

Dne 16.12.2022 se konala spojená hodina angličtiny pro třídy IV.A a V.A. Žáci si v zábavné formě procvičili vánoční slovní zásobu. Poté si zahráli hru, kde si procvičili znalosti získané za uplynulé měsíce. Nakonec každý získal sladkou odměnu a diplom za jejich dobře odvedenou práci. Přestože nás kvůli nemocem bylo méně, než jsme čekali, jsme si hodinu užili a těšíme se na další spolupráci!

Autor článku: Alžběta Korbičková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

LABORATORNÍ PRÁCE DEVÍTKY

Prosinec.2022

Chemie je barevná, výbušná, smradlavá, a proto i atraktivní předmět. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou i pokusy – experimenty, které žáky nejvíce přitahují. V rámci poslední prosincové dvouhodinovky si deváťáci další takový experiment vyzkoušeli. Za úkol měli oddělit modrou skalici, která byla rozmíchaná v kádince s vodou a pískem. Z chemického nádobí si sestrojili důmyslné aparatury a vytvořenou směs filtrovali. Během laboratorních prací si zkoušeli i další způsoby, jak oddělit směsi. Vyvrcholením laborek byla krystalizace, kdy si každý žák v Petriho misce vytvořil směs ze soli nebo skalice. Pevně věříme, že další bádání a pokusy budou následovat i v novém roce.

Autoři článku: Petr Svatek a Julie Zajčenko

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva Ježíškovy dílny

Prosinec.2022

V pátek 16.12. navštívili žáci  (III.D a V.D ZŠ speciální)  Ježíškovu dílnu. Děti si vyrobily krásné andělíčky, které budou zdobit jejich vánoční stromky. Společně strávený čas dětem zkrátil čekání na Ježíška.

Autor článku: Tereza Pohanová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Winter Classic na náměstí

Prosinec.2022

Rok se s rokem sešel a nám se naskytla příležitost, jako každý rok, zúčastnit se kurzu bruslení pod širým nebem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Kurz byl krátký, ale stihli jsme vše, co jsme si stanovili. K zakončení kurzu nás inspirovalo NHL Winter Classic, tak i my jsme vytáhli hole, branky a zahráli si hokej pod širým nebem. Zápas byl spíše groteskní, ale o to víc prožitkem, než výkonem.

Autor článku: T. Strnad, Fotodokumentace: M. Ciba, Dozor a zdravotník: P. Svatek a M. Zakuťanský

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Vánoční modelování v 5.D

Prosinec.2022

I v letošním předvánočním čase se žáci V.D ZŠ speciální s nadšením pustili do výroby vánočních ozdob. Za jejich pilnou práci jsou odměněni krásnými výrobky, které si zaslouží velkou pochvalu.

Autorka: Tereza Pohanová

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva interaktivní výstavy „Vnímám, i když nevidím“.

Prosinec.2022

Dne 8. 12. 2022 vyjeli žáci z 1. F a 2. F za nevšedním zážitkem. Navštívili totiž interaktivní výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ Sokolov, která je nainstalována v přízemí Sokolovského zámečku.

Vystavované práce nabízejí návštěvníkům nejen estetický zážitek, ale i spousty zábavy. Na všechny vystavované exponáty si děti mohou sáhnout, pohrát si s nimi, vyzkoušet si je. Kromě nespočtu kuličkových drah, hmatových desek, nádob s voňavým kořením a nejrůznějším materiálem, je návštěvníkům nabídnuta možnost se zajít podívat i do temné komory. Děti z našich autistických tříd byly nadšené a na výstavě by mohly strávit hodiny a hodiny, přičemž by se ani vteřinu nenudily. 

Výstava je pro širší veřejnost přístupná do 8. Ledna 2023 a její návštěvu všem vřele doporučujeme.

Autorka: Mgr. Simona Kohoutová, DiS.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mikulášská nadílka

Prosinec.2022

Dne 5. 12. 2022 proběhla ve spolupráci s neziskovou organizací KOTEC o. p. s. a SZŠ a VOŠ Cheb každoroční mikulášská nadílka pro nejmladší žáčky naší školy. Děkujeme všem zúčastněným subjektům za jejich čas, chuť a nezištné chtění vykouzlit dětský úsměv.

Autorka: škodovka

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Naši pekelníci

Prosinec.2022

Pro letošní školní rok se pekelných a nebeských rolí ujali žáci 9. A. Na své poslání se řádně připravili, průběh nadílky si dokonce cvičně vyzkoušeli. Mikulášova družina nejprve vtrhla na školičku, a potom přeletěla na první stupeň horní školy. Po přečtení andělských a hříšných dopisů každý žáček obdržel adventní kalendář. Čerti si poslechli nové básničky a odletěli do školního pekla, které bylo volně přístupné po celý den.

Spolupracovníci pekla SS: Petr Svatek a Tomáš Strnad

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Dobrodružné povídání nejen o pirátech

Listopad.2022

V pátek dne 11.11.2022 žáci a pedagogové speciálních tříd (V.D a VI.D)  navštívili Galerii v Chebu. V galerijní kavárně nás paní Lochmanová seznámila s ilustracemi Magdaleny Rutové.  Poutavým vyprávěním nás pozvala do dění zajímavého příběhu hocha z dobré rodiny, který se ocitne na pirátské lodi – Neskutečné dobrodružství Florentina Flowerse. Po prohlídce zajímavých ilustrací si naši žáci sami ilustrace vyzkoušeli. Všichni si domů odnesli svou ilustrovanou záložku.

Autor: Mgr. Jana Došková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva hasičů

Listopad.2022

V pátek 17.6. 2022 navštívila školička profesionální hasičský sbor v Chebu. Prohlédli si jejich šatnu, kde si mohli vyzkoušet hasičskou helmu. Poté si mohli prohlédnout hasící techniku a zároveň byli seznámeni s její funkcí. Posadili se do auta na místo řidiče a prohlédli interiér. Nakonec stříkali z hasičské hadice. Všichni se dobře bavili a mají spoustu zážitků.

Autor: Mgr. Kateřina Novotná

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Přátelské utkání v kopané

Listopad.2022

Po krátké přestávce jsme se vrátili ke sportovní spolupráci s 1. ZŠ Cheb. První týden v listopadu naše hřiště navštívili žáci devátých ročníků sportovních tříd, kde se utkali s naším výběrem fotbalistů. Během první poloviny jsme byli z nových soupeřů trochu vyjevení, proto jsme dostali dva góly. V druhé polovině jsme ožili a o góly nebyla nouze. Nakonec jsme vyhráli 12:2. Koncem měsíce navštívíme hřiště soupeře, pevně doufáme opět v naše vítězství. Jak sami víte, trénujeme za každého počasí. Jsme opravdu dobří🙂

Učitelé tělocviku: Petr Svatek a Tomáš Strnad

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Setkání s přáteli z Jokru

Listopad.2022

https://www.dilnyjoker.cz/

V letošním školním roce jsme se sešli s kamarády z Jokru již po jedenácté. Nezastavila nás ani pandemie, a přestože jsme se nějakou dobu nemohli setkat, přátelství nám vydrželo. Sešli jsme se v dopoledních hodinách 16.11.2022 ve společenské místnosti naší školy. Vzácné hosty přivítalo také nové vedení naší školy. Toto setkání jsme zaměřili na seznámení s novými žáky, pedagogy a klienty. Představili jsme se formou profilových listů a knih o nás. Žáci a klienti Jokru si tak vzájemně sdělili důležité informace o sobě. Zamysleli jsme se nad otázkami: „Co nás těší, baví a naplňuje? Co potřebujeme? A co nám naopak vadí a neprospívá?“ Žáci se svými pedagogy připravili pro milé hosty malé občerstvení. Po celou dobu našeho setkání nás doprovázela dobrá nálada a mnoho dalších pozitivních emocí. Na závěr jsme si společně zazpívali. Těšíme se na další setkávání a zajímavé aktivity.

Třídní učitelka: Mgr. Jana Došková

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Druhý ročník Mladého strážníka

Od října opět každou středu se žáci naší školy pravidelně setkávají se strážníky Městské policie Cheb. Kroužek je zaměřen především  na aktivní trávení volného času dětí. Strážníci společně s dětmi vyvíjí aktivity, které vedou ke zdokonalení fyzické kondice, rozvoji dovedností v silničním provozu a v neposlední řadě v rámci primární prevence rozvíjí sociální kompetence, např. jak rozpoznat začínající šikanu, na koho se obrátit a jak celou situaci řešit. Děkujeme za společně strávený čas.

Koordinátor: Bc. Škodová Petra

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

První pomoc

Po dvouleté pauze naše škola obnovila spolupráci se SZŠ Cheb. Počátkem listopadu nás navštívili studenti zdravotní školy se speciálně připraveným programem. Pod odborným dohledem pedagogů žákům druhého stupně vysvětlovali, jak správně a bez obav poskytnout první pomoc. V programu se zejména zaměřili na všechny možné úrazy, které mohou děti běžně potkat – zlomeninou nohy, popálení těla, krvácením a další nehody, které přináší život. Program byl pro naše žáky přínosný, proto budeme ve spolupráci pokračovat.

Metodik prevence: Mgr. Svatek Petr

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Zprávičky z pracovního vyučování

V průběhu pracovního vyučování se žáci šestých a sedmých ročníků nejprve učí poznávat nářadí a následně si osvojují jeho využití při opracování dřeva. Počátkem října si naši budoucí truhláři vyráběli držáky na mobilní telefony. Výroba nám trvala o trochu déle, ale dílo se nakonec podařilo.

Učitelé odborných předmětů: Mgr. Svatek Petr a Mgr. Strnad Tomáš

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Fyzika na lavici

Žáci devátých ročníků se v rámci předmětu fyzika učí sestavovat jednoduchý elektromagnet. Nepotřebují ani drahé stavebnice. Za pomoci základních komponentů – baterie, cívka, vodič zcela samostatně sestavují funkční elektromagnet přímo na školní lavici. Podívejte se na přiložené fotografie, jak jsou šikovní.

Učitel odborných předmětů: Mgr. Svatek Petr

Listopad.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

HALLOWEEN - 5.D

Dopoledne plné zábavného čtení, počítání a kouzel prožili žáci třídy V.D ZŠS v pondělí dne 31.10.2022. Ponořili se do příjemně strašidelné atmosféry, někteří žáci zvolili děsivý kostým, ale všichni si to společně velmi užívali. Dění bylo umocněno poslechem tajemných písní. Výuka byla pestrá a bohatá na prožitky.

Autor článku: Mgr. Bártová Radka

Říjen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

My se vědy nebojíme aneb "VĚDA PŘED RADNICÍ"

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili vzdělávací akci „Věda před radnicí“, která se konala na Ekonomické FAKULTĚ v Chebu. Žáci, zprvu nesmělí, se po půlhodinovém rozkoukání vrhli samostatně do víru vědy a techniky. Na jednotlivých stanovištích poznali kus fyziky, chemie a zásady první pomoci. Důkazem, že se akce Chebského gymnázia povedla, byl fakt, že žáky nebylo možné na konci vyučování odtrhnout od jednotlivých stanovišť. 

Autor článku: Mgr. Tomáš Strnad

Říjen.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Návštěva DDM Sova

Během tří termínů 21. 9., 22. 9. a 29. 9. 2022 navštívili žáci speciálních tříd ZŠ Kostelní nám. 14 v Chebu DDM Sova, kde jim byl přichystán zábavně naučný program „Poznáváme zvířátka“.  Žáci byli seznámeni se zvířecím obyvatelstvem Sovy ve vnější i vnitřní expozici. Vnitřní expozicí provedla žáky paní Marta Beranová. Během krátkého a dle možností a schopností přizpůsobeného výkladu žáci mohli poznat některá zvířata – oblovky, hady, králíky, činčily, myši, ryby, želvy, drobné ptactvo, leguána, chameleóna a varana. Ti odvážnější mohli dokonce některé druhy pohladit a zjistit tak, jaký je na pohmat například had, králíček či varan. Ve venkovní expozici žáky kromě prohlídky čekalo krmení koz. Největším zážitkem byla pro žáky jízda na poníkovi nebo koni, kterou organizovala paní Korelusová. Ke konci programu bylo připraveno ohniště, kde si mohli všichni opéct buřty. Děkujeme paní Korelusové a paní Beranové za příjemně strávené dopoledne a připravený program, který si žáci i jejich doprovod velmi užili. 

Autor článku: Mgr. Ludmila Merunková

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Začátek školního roku 2022/2023

Ve středu 1. září byl na naší škole zahájen školní rok 2021/2022 za účasti Ing. Jany Kuklové (zástupkyně tajemníka městského úřadu v Chebu). Tento den byl významný především pro nejmenší školáky, prvňáky. Úvodní proslov a přivítání nových žáků měla nová paní ředitelka Mgr. Libuše Hladká, která popřála prvňáčkům mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce. 

Vedení školy a celý učitelský sbor přeje všem žákům mnoho úspěchů v novém školním roce.

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh - den bez aut

Dne 17.09.2022 se žáci 2 stupně naší školy zúčastnili programu DEN BEZ AUT v záchranném kruhu KV. Žáci si na různých stanovištích prověřili své znalosti v různých oblastech (např. nebezpečí na železnici, vybavení jízdního kola a jízda zručnosti, jak se zachovat při dopravní nehodě, první pomoc a možnost vyzkoušení otočného simulátoru). Program byl velmi pestrý a zajímavý. Žáci si to perfektně užili a učitelé s nimi.

Autor článku: Mgr. Radka Tomanová a Julie Zajčenko

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Příměstské tábory pořádané v rámci projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“

Druhý týden v červenci a druhý týden v srpnu byly realizovány příměstské tábory, které vznikly na základě projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“ ve spolupráci Město Cheb, 3. ZŠ Cheb, 6. ZŠ Cheb a ZŠ Cheb, Kostelní náměstí.

V každé skupině působil pedagog a asistent pedagoga a odbornou pomoc celému kurzu zajišťoval speciální pedagog, případně sociální pracovník. Červencové tábory probíhaly na 3. ZŠ, srpnové probíhaly na 6. základní škole v areálu školní družiny.

Cílem příměstských táborů bylo zlepšit u cizinců znalost českého jazyka, která je předpokladem zvládnutí nároků školy, ale také najít si kamarády a lépe se začlenit mezi české děti.

Příměstských táborů se účastnily děti od 6 do 15 let bez ohledu na národnost a úroveň znalosti českého jazyka. V každé skupině byly děti mluvící různými mateřskými jazyky, s menší či větší mírou schopnosti domluvit se dobře česky. Učení češtině probíhalo formálně – ve škole, ale hlavně neformálně při komunikaci v rámci společných aktivit.

Náplň tábora byla velmi různorodá. Dopoledne měly děti výuku českého jazyka, odpoledne trávily společně při volnočasových aktivitách. Obědy měly zajištěny v Jídelně Na Hrázi a v Radegastovně, kde jim moc chutnalo.

Účastníci navštívili Chebský hrad s komentovanou prohlídkou, měli besedu o ekologii – Hmyzáků se nebojíme, navštívili Krajinku v Chebu, barvili oddílové vlajky, vyráběli Sluníčko s vizitkami účastníků, účastnili se aktivity „Jak bychom chtěli bydlet“, společně vařili a pochutnali si na palačinkách, řešili kvízy v českém jazyce, sportovali a poslední den byli společně na zmrzlině. Pro všechny zúčastněné byl tábor velmi příjemný a moc si ho užili.

Autor článku: kolektiv příměstského tábora

Září.2022

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.