Chebská latinská škola, předchůdce dnešního gymnázia, sahá svou minulostí již do r. 1300. Od svého vzniku stála na stejném místě, na kterém byla v létech 1828 – 1830 postavena nová budova gymnázia, tj. na dnešním Kostelním náměstí. Školní budova se už počátkem dvacátých let 17. století podobala spíše stavbě ohrožené zřícením a tomuto vnějšímu vzhledu odpovídal i její interiér. Stěny byly zcela pokryty mourem, protože už řadu let nebyly vybíleny, takže vstupujícímu cizinci připadala škola spíš jako kovárna než sídlo vzdělávání.

  • 1821 – staré gymnázium navštívil Johan Wolfgang Goethe na pozvání kriminálního chebského rady Grünera (tři třídy gymnázia měly přes 200 žáků, velký nedostatek místa)
  • 21.června 1824 – započalo se s bouráním staré budovy
  • 6.dubna 1828 – položen základní kámen nové budovy školy (zasloužil se hrabě Chotek)
  • 1.května 1830 – slavnostní vysvěcení a otevření nového gymnázia

V roce 1947 se stala naléhavou otázka vzdělávání a výchovy dětí slaboduchých, duševně vratkých, jež se dosud nalézaly ve třídách obecných škol a zatěžovaly práci normálnímu žactvu (byla ustavena odborná komise podle zákona o pomocných školách ze dne 27. června 1929  jež na základě předběžných návrhů jednotlivých škol rozhodla o přijetí, případně převedení žactva do školy pomocné).

  • 29.srpna 1947 – bylo povoleno otevření pomocné třídy při 1. obecné škole chlapecké v Chebu, současně pak byl defektologickým učitelem této třídy jmenován odborný učitel Josef Štěpán z 2. dívčí měšťanské školy v Chebu,
  • 1.září 1947 – bylo započato s vyučováním v pomocné třídě se 17 žáky,
  • 12.září 1947 – byly do pomocné třídy převedeny další děti národnosti cikánské. Tak byla rozšířena původní jedna třída o další dvě třídy s 36 dětmi a od 15. října 1947 o další přípravnou třídu se 17 dětmi. Po tomto vzrůstu a vzniku 4 tříd byla podle zákona o zřizování pomocných škol nově zřízena samostatná pomocná škola s vlastní správou. Vedením byl pověřen učitel Josef Štěpán.

V květnu 1948 byla přestěhována pomocná škola do bývalého starého gymnázia na Kostelním náměstí pod názvem Pomocná škola v Chebu (Vyučování v nové školní budově začalo 20. května 1948. Vedením správy školy byla pověřena Pavla Rajmová-Ládrová  místo správce školy Josefa Štěpána, který 1. května 1948 nastoupil učitelské místo v Petrovicích na Rakovnicku).

  • 1. září 1949 – byla zahájena výuka ve čtyřech třídách a název pomocné školy se přejmenoval na Zvláštní školu v Chebu.