pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami yellow-shape Aktuality: Organizace školního roku 2021/2022 - příloha
shape-bar Základní škola Zobrazit informace o škole
Zobrazit informace o škole

Schránka důvěry školy - skolopomoc@seznam.cz

Můžeš nám napsat, co tě trápí 🙂

Aktuality

Milí žáci, vážení rodiče,

vítáme Vás v novém školním roce 2021/2022 a těšíme se na vás po prázdninách opět ve škole, kde se slavnostně setkáme 1.9.2021.

Zahájení školního roku se bohužel neobejde bez protiepidemických opatření, která se týkají testování žáků, jenž bylo nařízeno vládou ČR. Slavnostní zahájení nebude pro Vaše děti narušeno, testování se provede první den školního vyučování a dále v termínu 6. září 2021. Bližší informace Vám budou sděleny třídní učitelkou na krátké schůzce 1. září. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest a nutné je také minimalizovat počet účastníků pouze na rodiče dětí.

Velice děkujeme

Hymna Naší školy

Na Kostelním náměstí je naše velká škola.

Každé září na nás volá, pojďte děti hola.

/Sejdem se tu s kamarády, všichni se tu máme rádi, máme rádi. Všechno, co jsme zapomněli, učíme se znova/

Školní řád je základ všeho, musíme ho znáti.

Čtení, psaní, počítání, kreslit si i hráti.

/Zvládneme to někdy lehce, občas se nám vůbec nechce, vůbec nechce. Vysvědčení ukáže nám, v čem ještě přidati/

Spolupráce