Tesco

4.2.2020

Dne 4. 2. 2020 se 20 žáků 1. stupně ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14. zúčastnilo společně s pedagogy projektového dne mimo školu, který se konal v Hypermarketu Tesco Sokolov. Žáci byli nejprve seznámeni s pravidly bezpečného chování, poté jsme si společně prošli prostory obchodu a také jeho zázemí. Paní ředitelka společně se zaměstnanci provozu informovala děti o aktivitách provozovny a o jejím chodu. Žáci si mohli jednotlivé úkony vyzkoušet a pedagog školy doplňoval jednotlivé informace, které si děti osvojily ve výuce již během povinné školní docházky. Poté jsme se společně vypravili k budově potravinové banky, kde jsme byli seznámeni s aktivitou této neziskové organizace. Žáci se dozvěděli, které potraviny se zde shromažďují a dále pak distribuují k odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Celá akce byla pro děti velice krásně zorganizovaná a tímto bychom chtěli paní ředitelce Ing. Gabriele Švehlové velice poděkovat.

Školní turnaj v basketbalu

23.1.2020

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 zorganizovala naše škola turnaj v basketu. Na tradiční sportovní klání byli pozváni i sportovci z 1. a 6. ZŠ, bohužel nepřišli, a tak jsme bojovali o medaile v rámci školy. Nejlepším týmem nakonec byli žáci 9. A pod vedením Nikolase Turka, kteří opakovaně vyhráli nad ostatními a získali zlato. Výkony ostatních družstev byly na velmi dobré úrovni, závěrem si každý účastník odnášel sladkou odměnu a diplom. Dětem se sportovní akce líbila, už se těší na příští turnaje nejen v basketu.

Autor: Petr Svatek/ Tomáš Strnad

 

Vábivý svět loutek Gustava Noska

22.1.2020

V rámci muzejní pedagogiky se žáci ZŠS, Kostelní náměstí 14. Cheb zúčastnili edukativního programu ve zrealizovaném projektu pod názvem:

„Dílna loutkáře aneb vábivý svět loutek Gustava Noska“

V průběhu si děti mohly pohrát nejen se slavnými loutkami Spejbla a Hurvínka, jejichž repliky vytvořil pan Igor Kukučka, amatérský řezbář, dlouhodobě spolupracující s muzeem. Také jim byl věnován pracovní sešit, který svými ilustracemi obohatila známá chebská výtvarnice Etela Laňková dále dopis významného loutkáře a řezbáře Gustava Noska (1887–1974), rodáka z Plzně a blízkého spolupracovníka Josefa Skupy. Do dějin loutkového divadla se nesmazatelně zapsal v roce 1926, kdy stvořil dnes již legendární loutku Hurvínka. Prožil poslední léta svého života v Chebu. Spolupracoval s Městskou loutkovou scénou.

K úžasu všem dalším dárkem v neposlední řadě byly omalovánky, šablony ke zhotovení loutek pohádkových postav. Na závěr čekalo žáky velmi milé překvapení, mohli si vyrobit svou vlastní loutku. Ukončení celé akce provázelo nadšení z kulturních zážitků.

Autor: Tým pedagogů ZŠS

Kostelníčci na návštěvě okresního soudu

18.1.2019

V rámci předmětu občanská výchova se snažíme upevňovat právní vědomí našich žáků. Nedílnou součástí této edukace jsou i návštěvy Okresního soudu v Chebu. Při poslední návštěvě dne 24. ledna 2020, zhlédli žáci šestých až devátých tříd soudní jednání, kde se projednávalo neplnění vyživovací povinnosti. Pro šesťáky byl už samotný vstup do budovy zážitkem – průchod kontrolním rámem, podrobná kontrola justiční stráže. Po příchodu pana soudce, státního zástupce a obhájce jsme nahlédli do principů fungování celého soudního senátu. Závěrem nám pan soudce Mgr. Petr Holub ochotně odpověděl na veškeré dotazy a my opět odcházeli s nezapomenutelným zážitkem.

Autor: Petr Svatek

Projektový den

12/2019

Dne 16. 12. 2019 proběhl v naší škole projektový den se zaměřením na environmentální výchovu. Spolupráce s odborníkem panem Karlem Bobálem, vedoucím záchranné stanice pro živočichy v Tachově, byla pro děti velice zajímavá. Praktické ukázky odchytu zvířat, ukázky některých živých, zachráněných jedinců a zábavné úkoly žáky velice zaujaly a již teď se těšíme na další návštěvu, která proběhne v jarních měsících přímo v záchranné stanici a to i v kooperaci s ornitologickým spolkem Tachov.

Autor: Mgr. Soňa Špiříková

Vánoční setkání

12/2019

Předvánoční setkání žáků 2. stupně ZŠ speciální, Kostelní náměstí 14. Cheb a klientů JOKERU se uskutečnilo ve vánočně vyzdobených prostorách chráněných dílen. V pestrém programu společného tvoření jsme si připomněli tradice a zvyky Vánoc. Vyrobili jsme si vánoční stromeček z papíru, ale i z přírodního materiálu, ochutnali vánoční cukroví a nechyběl poslech i zpěv vánočních koled s vlastním hudebním doprovodem. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Naše přátelství opět utužilo spoustu vřelých prožitků a zážitků. Načerpali jsme spoustu cenných zkušeností. Na závěr, jako vzpomínku, jsme pořídili společné fotografie. Těšíme se na další v pořadí již 10. jubilejní milé shledání.

Autor: Tým pedagogů ZŠS

Naši školní čerti

12/2019

V pátek 6. prosince naší školu navštívil svatý Mikuláš se svojí čertovskou družinou. Jednalo se o skupinu žáků osmého a devátého ročníku, kteří si pod vedením pana učitele Strnada připravili velmi pěknou show. Nejprve mikulášská družina navštívila spodní školu a potom se odebrala do sklepa, kde máme vybudované školní peklo. Do temných prostor se nikomu z dětí prvního stupně moc nechtělo, ale za pomoci třídních učitelů bylo cíle naplněno. V pekelné knize hříchů mohl každý popřemýšlet o svých “vroubcích” a zároveň si převzít čertovské pohlazení ve formě adventního kalendáře. Největší poděkování patří Michaele Burianové, Adéle Delingerové a celému kolektivu devítky. „Tak zase napřesrok“.

Autor: Petr Svatek/foto Tomáš Strnad

Kostelníčci v Techmanii

11/2019

Počátkem prosince jsme uskutečnili školní výlet do Techmanie Plzeň, kde se nám moc líbilo. Někteří „Kostelníčci“ tam byli úplně poprvé, ale i znalci měli na co koukat. Nejvíce děti zaujal vodní svět, jednoduché stroje, elektrické kopátko – bagr, hlavolamy a vrcholem byla návštěva 3D planetária, kde jsme na obřím interaktivním globusu zkoukli film Antarktida. Závěr výletu se soustředil na místní občerstvení McDonald’s, kde si žáci vyzkoušeli své sociální a finanční dovednosti. Cesta autobusem domů uběhla velmi rychle, všichni si tento den náramně užili, proto se do Techmanie zase vrátíme.

Autor: Petr Svatek

LABORKY V DEVÍTCE

11/2019

Chemie nepatří zrovna k oblíbeným předmětům. Aby tomu tak nebylo, snažíme se dětem předmět přiblížit zejména z praktického hlediska. Díky navýšení časové dotace chemie máme prostor na laboratorní práce, které nás baví. Minulý týden naši mladí chemici z devítky řešili způsoby oddělování směsí, kdy si ověřovali možnost využití různých filtračních materiálů. Koukněte na fotografie z galerie, jak jsme šikovní.

Autor: Petr Svatek

Planetárium Gymnázia Cheb

5.11.2019

Dne 5. 11. 2019 jsme navštívili s 8. a 9. ročníkem planetárium v Chebu. Žákům byly předány základní poznatky o Zemi jako součásti vesmíru, dnu a noci, střídání ročních období a sluneční soustavě. Tímto bychom chtěli poděkovat Gymnáziu Cheb za přínosné vědomosti o vesmíru.

Autor: Tomáš Strnad/foto Petr Svatek

Drakiáda

10/2019

Na konci října proběhla na naší škole i Drakiáda. Každá třída toto téma uchopila jinak. Někteří draky vyráběli, jiní je byli pouštět na krajinné výstavě a na školičce? My jsme pouštěli draky v tělocvičně. Díky nápaditosti a kreativitě pí. učitelky Zemanové vznikl plán, jak dopřát tuto zábavu alespoň zprostředkovaně těm dětem, pro které je tato činnost z různých důvodů nedosažitelná… Povedlo se nám to? Posuďte sami.

Kostelníčci a věda

24/10/2019

Dne 24. 10. 2019 navštívili naši žáci tradiční festival zábavné vědy, který pořádá Gymnázium Cheb. Na desítkách stanovišť si děti prohlédly a osobně vyzkoušely řadu zajímavých jevů – veličin z oblasti fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Poutavý program byl dále doplněn o několik novinek jako např. rýžování zlata, získání svých vlastních otisků prstů, solární vařič. Z naší strany největší zájem sklidila figurína lidského těla, kde děti zkoumaly různé vnitřní orgány. Letošní ročník zábavné vědy nás opravdu zaujal, ani po dvou hodinách strávených ve společenském domě se nikdo nechtěl vrátit do školy. Pevně doufáme, že získané vědomosti uplatníme v našem studiu.

Autor: Petr Svatek

Naše potřeby

10/2019

Mezi prvotní předpoklady našeho zdravého vývoje a spokojenosti je naplnění základních vývojových potřeb. Mít své místo je bezesporu první potřeba po příchodu na svět. Pokud není dostatečně naplněna, může se projevit celoživotními pocity nespokojenosti, nezakotvením, někteří jedinci mohou mít tendenci neustále hledat svoje místo.

Aby tomu na naší škole tak nebylo, snažíme se dětem vytvářet klidné, pozitivní a přátelské prostředí. Již při vstupu do školních šaten má každý žák své místo opatřené štítkem se jménem. Jednotlivé jmenovky si děti vyrábějí v rámci hodin pracovního vyučování, kreslení či keramiky. Uvedená činnost je velmi baví a zároveň rozvíjí jejich manuální zručnost. Číhněte na fotografie, jak jsme šikovní.

Autor: Petr Svatek/foto Tomáš Strnad

Halloween

31/10/2019

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. probíhal na naší škole projektový den s tematickým zaměřením Halloween. V průběhu prvního dne se ve všech třídách vyráběly a připravovaly nejrůznější dekorace (dlabané a vyřezávané dýně, řetězy se strašidly, netopýři z ruliček od toaletního papíru apod.), které pak následující den zdobily všechny prostory školičky. Ráno na děti a jejich rodiče čekala strašidelně vyzdobená, potemnělá škola, kde se po celý den pokračovalo v oslavách tohoto hrůzostrašného svátku. Vyvrcholení dne proběhlo v prostorách tělocvičny, kde si děti užily závěrečnou diskotéku se soutěžemi a tancem.

Osmé setkání s kamarády z Jokru

10/2019

V říjnu jsme se opět setkali s našimi kamarády z chráněných dílen Joker. Osmé setkání bylo zaměřeno na společné hraní stolních a karetních her. Kamarády z Jokru přivítala paní ředitelka Milena Hartmanová. Po úvodním proslovu a seznámení s programem dne si účastníci setkání zahráli živé pexeso, ve kterém hráči poznávali známé pohádkové dvojice. Poté si účastníci zahráli pexeso ve skupinkách. Nejšikovnější hráč se stal ve finále pexesovým králem. Následovaly další známé hry. Hráli jsme čáru, skládali domino různé obtížnosti. Žáci si pro své kamarády připravili i své vlastní hry na téma: Cesta za pokladem. Při hře hráči plnili různé úkoly, za ty pak získávali sladké odměny. Pedagogové se svými žáky pro pozvané připravili i malé občerstvení. Všichni společně ochutnali chlebíčky, zákusky a kávičku. Tento den byl opět velmi příjemným zpestřením pro obě skupiny, hravou formou jsme si procvičili naši pozornost a paměť, posílili zrakové a sluchové vnímání. Při hře jsme společně komunikovali, blíže jsme se poznali. Dokázali jsme se radovat z výhry a zvládli jsme přijmout i porážku. Těšíme se na každé naše další setkání!

Autor: Mgr. Jana Došková

Dopravní výchova

10/10/2019

Dne 10.10. 2019 se čtvrtá a pátá třída zúčastnila 1. části dopravní výchovy, které pro nás připravily paní A. Fialová a M. Beranová z Domu dětí a mládeže Sova v Chebu. Akce se konala na dopravním hřišti v Chebu na Skalce. Žáci si zkusili jízdu zručnosti, jízdu na kole či koloběžce na dopravním hřišti a zvládli i teoretickou část, kde si hravou formou vyzkoušeli řešit různé dopravní situace a dozvěděli se, co musí mít správný cyklista a jaké musí mít vybavení jízdní kolo. Ani nepříznivé počasí nezabránilo žákům získávat vědomosti a zručnost v dopravní výchově.

Návštěva DDM Sova za účelem hipoterapie

15/10/2019

Ve úterý 15. října jsme se vypravili do DDM Sova, kde se uskutečnila hipoterapie pod vedením slečny Petry Korelusové. Při čekání na koníky si děti v areálu prohlédly například kozy, andulky, lišku ad. Poté už děti mohly nasedat na koně. Žáci během hodiny,  přibližně pětiminutových intervalech, absolvovali jízdu na koňském hřbetu. Prožité slunečné odpoledne pozitivně ovlivnilo náladu našich žáků.

Autor: Tomáš Strnad, fotograf Petr Svatek

Projektový den mimo školu

11/10/2019

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnil v rámci projektu ŠABLONY II. projektový den mimo školu nazvaný ZA ZVÍŘÁTKY NA STATEK určený pro děti ze tříd speciální školy.

Projektu se zúčastnilo celkem 13 dětí, 5 pedagogických pracovníků a odborník z praxe, který se dětem po celou dobu plně věnoval, za což mu patří velký dík.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí: vzdělávací a praktickou.

Ve vzdělávací části si děti připomněly, která zvířata se na statku chovají, co žerou a jak se nazývají jejich mláďata. Využívaly mnoho učebních pomůcek a pracovních listů pro snazší zapamatování látky.

V praktické části si děti v doprovodu odborníka z praxe prohlédly všechna zvířata, která na statku chová, a nakrmily je. Část dětí se vydala na blízké pole sbírat brambory a část dětí se věnovala sběru vajec, pytlování sena a zrní. Všechny aktivity byly co nejvíce přizpůsobeny možnostem a schopnostem dětí.

Aby žáci mohli ochutnat plody své práce, sesbíraná vejce i brambory si uvařili a snědli.

Po celou dobu vládla na statku velmi příjemná atmosféra a věříme, že děti si projektový den užily. Budeme se těšit na jaro, kdy nás opět čeká návštěva tohoto statku, tentokrát i s mláďaty.

Není burza jako burza

10/10/2019

V rámci přípravy na budoucí povolání navštívili žáci 8. – 9. ročníků tradiční burzu škol, která se uskutečnila dne 10. 10. 2019 v prostorách Střední integrované školy v Chebu. Během hodinové prezentace děti získaly informace o školách, které jim umožní pokračovat v odpovídajících oborech, vyzkoušeli si řadu praktických činností souvisejících s výkonem budoucího povolání. V uvedené souvislosti přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou ruku při výběru školy a v následném studiu hodně úspěchů.

Autor: Petr Svatek, fotograf Tomáš Strnad

Chebské sportovní hry 2019

13/09/2019

Dne 13. 9. 2019 se naši žáci z 3. a 4. ročníku v počtu 13 žáků zúčastnili Chebských sportovních her 2019 pro žáky 3. tříd ze všech chebských škol. Dětem byla přidělena barevná trička, každou školu reprezentovala jiná barva. Naši žáci měli oranžová trička a postupně plnili na stanovištích sportovní aktivity ( překážková dráha, gymnastika – skákací pás, atletika – 60 m běh, hod míčkem, skok do dálky z místa, lanové centrum, červený kříž, vybíjená – děvčata, fotbalové dovednosti – chlapci). Žáci dané aktivity plnili dle předepsaného harmonogramu. V přestávce proběhlo občerstvení. Poslední disciplínou byl štafetový běh děvčat i chlapců. Na závěr si všechny děti zacvičily aerobik s hudbou pod vedením lektorky z Trinity a proběhlo zhodnocení a předání cen. Celá akce i počasí se vydařilo.

Autor: Mgr. Eva Šlajsová

Dopravní soutěž mladých cyklistů

09/2019

Koncem září si 3 družstva složená z žáků 6. A 7. ročníků naší školy poměřila své znalosti a dovednosti v dopravní soutěži, kterou pořádá DDM Sova. Nejobtížnější byla jízda na kole na dopravním hřišti. Lépe si žáci vedli v jízdě zručnosti. Teoretická část se skládala z testů, které prověřily znalosti z oblasti zdravovědy a dopravních předpisů. Díky skvělé organizaci DDM Sova si děti páteční dopoledne náramně užily, zasoutěžily si a získaly nádherné ceny.

Zodpovědné jednání – jistá budoucnost

Září.2019

Na základě finanční podpory Karlovarského kraje a Rady města Chebu, realizovala Základní škola Cheb prevenčně – adaptační pobyt pro žáky 7. a 8. ročníků, který byl zaměřen na všeobecnou prevenci rizikového chování. Na zajímavých přednáškách na téma šikana, kyberšikana, závislostní chování, trestní zodpovědnost se podílelo mnoho lektorů z Městské policie Cheb, paní Andrea Lokingová, OSPOD Cheb, paní Simona Weiserová, z PČR Krajského ředitelství Karlovy Vary por. Týřová a prap. Nováček. Tímto děkujeme všem lektorům shora zmiňovaných složek za spolupráci.

Autor: Petr Svatek