Spolupráce

Na naší škole ve spolupráci s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. probíhá tranzitní program – příprava k budoucímu výkonu zaměstnání na běžném pracovním trhu.

Studenty učíme, co to znamená chodit do práce, rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti (např. povinnost pravidelné docházky, zvládnout dopravu do zaměstnání, omlouvat se v případě onemocnění, komunikace se spolupracovníky apod.).

Studentům umožňujeme vyzkoušet si různá pracovní místa v běžném prostředí a snažíme se jim co nejvíc usnadnit přechod ze školy do běžného pracovního prostředí.

Tranzitní program v Chebu se rozšířil.

Základní škola Cheb, která se nachází na Kostelním náměstí, má velký počet žáků, kteří projevili zájem o Tranzitní program. Začátkem roku 2019 Rytmus přijal nového poradce pro Tranzitní program v Chebu. Díky tomuto kroku se otevřela možnost spolupráce se 4 novými žáky – Filipem, Jirkou, Veronikou a Kateřinou.  Žáci se během spolupráce již zúčastnili 5. náhledů. Každé místo, které navštívili, nabízelo různé pracovní možnosti např. práce v kuchyni, v hotelu, ve skladu Tesca, úklid v domově pro seniory a jako poslední péče o zahradu. Po náhledech žáky čekalo důležité rozhodnutí, a to vybrat si místo své první praxe. Rozhodnutí nebylo jednoduché. Při rozhodování jim byl oporou poradce, s kterým jednotlivé náhledy probírali, hodnotili a při tom se dívali na fotky, které byly pořízeny během návštěvy. Bylo to náročné rozhodování, ale všichni si vybrali. Jirka a Filip se rozhodli pro Tesco, Veronika si chce zlepšit své kuchařské dovednosti v restauraci a Kateřina chce pečovat o krásu zahrady, která patří městské knihovně Cheb.

Městská policie ve spolupráci se Základní školou Cheb na Kostelním náměstí zahájila druhý ročník projektu „Mladý strážník“. Projekt je především zaměřen na volnočasovou aktivitu dětí. Strážníci dětem ukazují, že lze volný čas trávit mnohem lepším způsobem než je hraní her na mobilu nebo počítači, že je lepší procházka než cigareta, a že je mnohem lepší jít s kamarády hrát fotbal, než se potloukat jen tak po ulici a vymýšlet lumpárny. Děti se zároveň naučí, jak kamarádům pomoci například při šikaně nebo se závislostí, dozvědí se více o práci strážníků a zapotí se při výcviku. 

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města za ohleduplné a slušné chování.

 

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Odkaz na dokumenty: