Podmínky přijetí na ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14

Pokud rodič projeví zájem o zapsání, či přestup svého dítěte na naši školu, musí mít doporučení ke vzdělávání pro náš typ školy. Toto doporučení získá po vyšetření dítěte buď v pedagogicko-psychologické poradně (v Chebu na adrese Palackého 28), nebo ve speciálně pedagogickém centru (v Chebu na adrese Hradební 14). Po obdržení doporučení ke vzdělávání se rodič dostaví do budovy ZŠ na Kostelním náměstí 14 v Chebu, kde předloží uvedené doporučení a podá žádost o zařazení, či přeřazení svého dítěte. Na základě žádosti a doporučení ke vzdělávání mu bude vystaveno rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání na našem typu školy.