„Škola základ života”

Stručný obsah projektu

Naše škola realizovala od 1.ledna 2010 do 30.prosince 2011 grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost .

Projekt nazván „Škola základ života“ byl zaměřen na tvorbu výukových modulů pro žáky naší školy a zvýšení kompetencí pracovníků školy.

Do ZŠ chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají omezený výběr učebních materiálů, didaktických pomůcek, pracovních sešitů téměř všech předmětů a učebních programů tvořených pro PC a interaktivní tabule.

  1. Byly proto vytvořeny nové výukové materiály v některých předmětech, které mohou využít i jiné speciální školy Karlovarského kraje
  2. Pedagogové získali zkušenosti a dovednosti v rámci tréninku zvyšování kompetencí při prosazování rovných příležitostí ve vzdělávání, budou proškoleni v nových metodách výuky.
  3. Vybavili jsme audiovizuální učebnu včetně moderních učebních programů a pomůcek ke zvýšení kvality výuky ve škole.
  4. Celý projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.11/02.0006

Doba realizace: 1.1.2010 – 30.10.2011

Celková finanční podpora : 2.648061,-Kč

Výukové moduly