Těšíme se na další spolupráci s organizací Rytmus

ZŠ Cheb, Kostelní náměstí je zapojena do tranzitního programu spolupráce s občanským sdružením Rytmus již čtvrtým rokem. Cílem této spolupráce je snaha podpořit naše žáky s handicapem při vstupu na trh práce, umožnit jim rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a získávat potřebné pracovní návyky. Poradci sdružení Rytmus připravují pro naše žáky praxe na různých pracovištích individuálně podle zájmů a schopností každého jednotlivce. Žáci, kteří se rozhodnou zapojit do spolupráce s touto organizací, mají možnost po dovršení patnácti let vyzkoušet si práci v běžném pracovním prostředí, kde si na vybraných pracovištích zkusí mnoho nových pracovních činností a získají tak cenné praktické zkušenosti. Poradci spolupracují nejen s učiteli žáka ve škole, ale i s jeho rodinou. Praxe probíhají většinou jednou týdně dopoledne, žáci jsou při nich doprovázeni pracovními asistenty, kteří poskytují žákům pouze nezbytně nutnou míru podpory.

Zapojení žáci i jejich rodiče jsou ze spolupráce nadšení. Pozorujeme u všech studentů zvýšení sebevědomí, zlepšení sociálních a pracovních schopností, posílení komunikačních dovedností a zvýšení jejich samostatnosti. Kromě těchto cenných zkušeností si přinášejí z praxí i mnoho nezapomenutelných zážitků.

Celkově hodnotíme spolupráci velmi kladně a pro studenty prospěšně. Žáci, učitelé a rodiče se těší na pokračování spolupráce i v tomto školním roce. Chceme touto cestou také poděkovat všem zaměstnavatelům, kteří nám tyto praxe umožňují. Děkujeme za jejich nezištnou pomoc, důvěru a velkou podporu.

Třídní učitelka: Mgr. Jana Došková

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Da Angelo - praxe

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

DDM Sova - praxe

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

DM drogerie - praxe

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Květinářství - praxe

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

OBI - praxe

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pekárna Tritia - praxe

2020/2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.