Aktuality - školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou ve dnech:

16.4.2024 – 14.00 – 17.00 hodin

17.4.2024 – 14.00 – 17.00 hodin

Více informací pro rodiče na stránkách školy zde: Zápis žáků do ZŠ

 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

ŠKOLA BUDE Z DŮVODU STÁVKY UZAVŘENA 27.11.2023

Vážení rodiče, z důvodů reálné hrozby plánovaných zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27.11.2023.

Aktuality - školní rok 2022/2023

Dne 12. ledna 2023 v 15.30 hodin se uskuteční schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků na naší škole. Této schůzky bude přítomen i ředitel ISŠ Cheb v Chebu, který předá informace k jednotlivým učebním oborům. Zákonným zástupcům budou výchovnou poradkyní sděleny informace o odevzdání přihlášek na odborné učiliště a následné vyplnění zápisových lístků, pokud žáci budou přijati na vybraný obor.

V sobotu 15. 10. 2022 v 15:00 hodin se slavnostně otevírá nově dokončené sportoviště na Krajince. Je určené pro všechny milovníky jízdy na skateboardech, kolečkových bruslích, BMX kolech nebo jízdy na koloběžce. 

Informace o projektu: https://uustudio.cz/project/skateplazacheb

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Odkaz na MŠMT zde: Organizace školního roku

Konec školního roku je za námi a jako každý rok byl zakončen slavnostní akcí „Zamykání školy” která proběhla dne 29.6.2022 a slavnostním předání ocenění pro nejúspěšnější žáky a žáky vycházející, které se uskutečnilo na Římskokatolické farnosti v chebu 30.6.2022. Odkaz na fotky zde!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

 • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
 • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
 • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
 • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
 • pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

 • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
 • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
 • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
 • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
 • pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Verzi v ukrajinštině najdete zde: Desatero pro rodiče – přijímání do školy – ukrajinská verze

Verze v češtině je tady: Desatero pro rodiče – přijímání do školy – česká verze

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO ŠKOLY V ČR – informace pro rodiče z Ukrajiny

 1. Povinná školní docházka se v České republice vztahuje na všechny děti-cizince, kteří pobývají na území ČR více než 90 dní. Pokud pobývají méně než 90 dní, povinnost do školy docházet se na ně nevztahuje, ale ke školní docházce se přihlásit mohou.
 2. V případě dětí, které pobývají na území ČR méně než 90 dnů, není třeba prokazovat oprávněnost pobytu na území ČR.
 3. Občanům Ukrajiny, kteří nyní přicházejí do ČR, budou vydávána speciální dlouhodobá víza, která je budou opravňovat k delšímu pobytu na našem území, viz k tomu informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR. www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
 4. Povinná školní docházka začíná v od dovršení 6 roků dítěte a trvá 9 let. Vzdělávání je na veřejné škole bezplatné pro všechny děti.
 5. Předškolní vzdělávání je povinné 1 rok a platí pro děti rok před zahájením povinné školní docházky. Dítě chodí buď do mateřské školy, anebo je vzděláváno doma. Za tento povinný rok se neplatí poplatky.
 6. O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, které trvá nejdéle 30 dnů. Jestliže má škola volná místa, může řízení trvat velmi krátkou dobu (několik dní). Dítě můžete přihlásit písemně (osobně, poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), ale i ústně – osobní návštěvou školy.
 7. Dítě k docházce do školy přihlašuje jeho zákonný zástupce (rodič), jestliže bude dítě přihlašovat někdo jiný z rodiny, nechte si od rodiče napsat plnou moc, že vás zmocňuje k přihlášení dítěte do školy. Plná moc nemusí být ověřená. Jestliže plnou moc nemáte ihned, doložíte ji později.
 8. Téměř v každé škole se domluvíte anglicky. Ředitelé škol jsou většinou zvyklí přijímat cizince a Česká republika má fungující systém na pomoc dětem, které neznají český jazyk.
 9. Dítě můžete přihlásit do školy, která je spádovou pro místo, kde bydlíte (škola je blízko a dá se do ní dojít pěšky nebo do ní děti sváží autobus). Na místo v této škole má vaše dítě zákonný nárok (v případě pobytu nad 90 dní). Jestliže škola nebude mít žádné volné místo, zajistí vašemu dítěti obec místo v jiné škole.
 10. Dítě má po přijetí právo být otestováno testem jazykové úrovně. Ten provede ta škola, do které bude vaše dítě přijato. Dítěti bude poskytována výuka jazykové přípravy zdarma. Pokud dítě vůbec nerozumí, lze mu ještě navíc do 5 dnů od zápisu zažádat o adaptačního koordinátora. Všechno toto vyřídí škola (viz § 10 až 11b vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání).

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu ruské agrese vůči Ukrajině a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci.

Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého z nás. Válka přináší zlo, mrtvé, zraněné, škody na duších i majetku, a to ruku v ruce s nenávistí, nepřátelstvím a destrukcí mezilidských vztahů.

Chtěl bych Vás všechny tímto naléhavě požádat, abyste věnovali pozornost novým rizikům, která mohou následující dny přinést. Slovní či fyzické útoky, šikana, vzájemné napadání a obviňování, rozlišování národností na „hodné a zlé“, lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti a další jevy, které válečné konflikty provázejí i na územích, kde se neválčí. Je nutné věnovat čas prevenci těchto jevů. V naší zemi lidská práva dodržujeme, respektujeme individualitu a jen pouhá příslušnost k národnosti nesmí být záminkou ke konfliktům“

Petr Gazdík, ministr školství, mládež a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022 (ZDE)
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 (ZDE)
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců (ZDE)
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 19. 2. 2022 (ZDE)

Nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření:

 • k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (ZDE),
 • ve znění mimořádného opatření (ZDE),
 • ve znění mimořádného opatření (ZDE),
 • a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE)

https://www.edu.cz/odkaz na web – zde!

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola je od září 2021 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“  a  jsme příjemcem podpory EU. Dochází k pravidelným individuálním nebo skupinovým schůzkám s žáky, kteří po dobu distanční výuky během pandemie covid-19 neměli možnost plnohodnotného vzdělávání a potřebují vyrovnat jejich výsledky. Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce. Jednotlivé bloky Doučování jsou zaměřené především na Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk a další naukové předměty.

V období září – prosinec 2021 škola čerpala částku 56.000,-Kč a od ledna 2022 je škole poskytnuta částka k čerpání ve výši okolo 210.000,-Kč.

Plakát – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 

Nadále platí pravidla a to že:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,
 • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

V případě, že chcete v prostorách školy pořizovat video, zvukové či jiné záznamy, požádejte vždy o souhlas vedení školy. V opačném případě budete porušovat ustanovení občanského zákoníku.

Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Ve dne od 18. do 19.11.2021 je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu covidové situace. Další informace budou zveřejňovány dle aktuálních nařízení. Návrat žáků do školy je naplánován na 22.11.2021. V tento den také proběhne plošné testování žáků a pedagogických pracovníků!

Milí žáci, vážení rodiče,

vítáme Vás v novém školním roce 2021/2022 a těšíme se na vás po prázdninách opět ve škole, kde se slavnostně setkáme 1.9.2021.

Zahájení školního roku se bohužel neobejde bez protiepidemických opatření, která se týkají testování žáků, jenž bylo nařízeno vládou ČR. Slavnostní zahájení nebude pro Vaše děti narušeno, testování se provede první den školního vyučování a dále v termínu 6. září 2021. Bližší informace Vám budou sděleny třídní učitelkou na krátké schůzce 1. září. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest a nutné je také minimalizovat počet účastníků pouze na rodiče dětí.

Velice děkujeme

Dne 29. 6. 2021 proběhne na školním hřišti tradiční akce zamykání školy. 

Zahájení v 11.00 hodin.

Program:

 1. Úvodní projev ředitelky a zástupkyně
 2. Rozloučení s žáky, kteří opouští školu – předání pamětních listin a dárku
 3. Hromadný zpěv školní hymny
 4. Fiktivní uzamčení školy ředitelkou školy
 5. Závěrečný pokřik – opuštění prostoru.

Pro zdárný průběh akce si zopakujte školní hymnu, dále se naučte závěrečný pokřik:

ZAMYKÁME ŠKOLU – ODHAZUJEME ROUŠKY – PRÁZDNINY SI UŽIJEME PLNÝMI DOUŠKY. V ZÁŘÍ SE ZASE UVIDÍME – NAŠE PŘÁTELSTVÍ OBNOVÍME – HURÁ…HURÁ….HURÁ.

Tento školní rok byl velmi náročný nejen pro naše děti, ale i nás pedagogy. Pevně doufám, že v září už nastoupíme bez roušek. V rámci této akce se s nimi rozloučíme. Pomalujte si roušky libovolným motivem a po příchodu na hřiště si je nasaďte na hlavu jako čepeček. Při závěrečném pokřiku je společně odhodíme (úklid hřiště zajistí SSZ).

Předávání vysvědčení proběhne dne 30.6.2021

Povinné testování žáků i učitelů:

 • V pondělí 12.4.2021 nástup učitelů již v 7,15 hodin.
 • Každý učitel při zápisu příchodu do školy si ve sborovně pročte přiložený seznam testování učitelů a pokud se musí testovat, udělá si samoodběrový test s průkazným a podepsaným testem – výsledek zapíše i s podpisem do seznamu  učitelů ( test bude ve sborovně vedle docházky – učitelé, kteří si musí udělat test, nejsou již ve lhůtě 90 dnů od pozitivního testu covid).
 • Žáci se dle nařízení vlády budou testovat samoodběrovým testem každé pondělí a čtvrtek.

Pokyny k testování žáků:

 • Testovací centrum školy bude ve dvoře u školních dílen, postavené dva stany
 • Bude se testovat po dvou skupinách.

Od 7:40 hod  třídy  0.A, 0.B, II.A, III.A, IV.A, II.D, IV.D, V.D

Od 8:40 hod třídy V.A, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, IX.A

Ostatní speciální třídy bez testování s prohlášením zákonného zástupce – vzor zde!

Testovací tým učitelů:

 • 7,40 – Zakuťanský, Šrailová, Zajčenko, Svatek, Strnad
 • 8,40 – Zakuťanský, Svatek, Strnad, Koubová

V případě odmítnutí testování dítěte zákonným zástupcem z vyjmenovaných testovaných tříd dítě nemůže vstoupit do školy, omlouvání absence viz. Metodický pokyn k testování ve školách Duben 2021

MŠMT – manuál k provozu škol – zde!

Výuka v pondělí 12.4.2021

Žáci 1.stupně a ZSSp od 8,00 do 11,45 hodin.

Žáci 2.stupně a V.A  od 8,55 do 12,35 hodin.

 • V dalších dnech bude výuka od 8,00 do 11:40 hodin (celá škola), ve středu bude upřesněno, zda se musí posunout čas výuky pro druhý stupeň na čtvrteční testování.

Režim Školní družiny:

 • V pondělí 12.4.2021 nebude ranní ŠD, probíhat bude ten den pouze odpolední ŠD.
 • Ve čtvrtek při ranní družině zajistí vychovatelka u příchozích dětí samoodběrové testování hned při příchodu do ŠD
 • Rozpisy služeb zajistí p. Čučelová.

Výdej obědů bude probíhat v čase od 11,00 do 13,00 hodin. Učitelé se mohou najíst při dodržení hygienických podmínek v jídelně, nebo si mohou odnést oběd v jídlonosiči. Žáci nemohou v jídelně jíst! Mohou si oběd odnést v jídlonosiči.

Přihlášení obědů je nutné zrealizovat do úterý 23.3.2021!

Konzultace probíhají dle domluvy s třídním učitelem ve stanovený den v čase od 9,00 do 11,00 hodin.

O.A, O.B, V.D: Po, Čt

II.A, III.A: Út, Pá

IV.A: Po, St

VI.A, VII.A, V.A: Út, Čt

VII.B, VIII.A,IX.A: St, Pá   

O.D, I.D: Po, St

I.F, II.F: Út, Čt

III.F, II.D: Út, Pá

III.D, IV.D: Po, St

Od 8.3.2021 bude výuka z důvodu nouzového stavu probíhat distančně dle rozpisu tříd. V případě dotazů se informujte u svého třídního učitele nebo telefonicky na ředitelství školy. Průběžně sledujte aktuality na webových stránkách školy. Dokument dle MŠMT k nahlédnutí zde! 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
  provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
  režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
 • nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí
  podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max.
  do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
  manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
 • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace
  o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na
  dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Výuka znovu zahájena od 18.11.2020 pro celou naší školu včetně přípravných tříd (výuka bude probíhat opět prezenčně – ve škole) od 8:00 do 11:40 hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny neomezen!

Provoz školní jídelny do 13:30 hodin.

Dne 26.6.2020 první vyučovací hodinu bude předáváno vysvědčení našim žákům v jednotlivých třídách. Každý žák bude mít při vstupu do školy roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění COVID, které předá svému třídnímu učiteli.

Zahájení školního roku 2020/2021 je od úterý 1.9.2020 v běžném režimu:
– každý žák si přinese do školy tři čisté roušky v sáčku
– do školy vstupuje jako doprovod pouze jeden z rodičů s ochrannou rouškou na obličeji

Sledujte aktuální opatření nařízení vlády.

VŠEM PŘEJEME KLIDNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021