Dne 29. 6. 2021 proběhne na školním hřišti tradiční akce zamykání školy. 

Zahájení v 11.00 hodin.

Program:

 1. Úvodní projev ředitelky a zástupkyně
 2. Rozloučení s žáky, kteří opouští školu – předání pamětních listin a dárku
 3. Hromadný zpěv školní hymny
 4. Fiktivní uzamčení školy ředitelkou školy
 5. Závěrečný pokřik – opuštění prostoru.

Pro zdárný průběh akce si zopakujte školní hymnu, dále se naučte závěrečný pokřik:

ZAMYKÁME ŠKOLU – ODHAZUJEME ROUŠKY – PRÁZDNINY SI UŽIJEME PLNÝMI DOUŠKY. V ZÁŘÍ SE ZASE UVIDÍME – NAŠE PŘÁTELSTVÍ OBNOVÍME – HURÁ…HURÁ….HURÁ.

Tento školní rok byl velmi náročný nejen pro naše děti, ale i nás pedagogy. Pevně doufám, že v září už nastoupíme bez roušek. V rámci této akce se s nimi rozloučíme. Pomalujte si roušky libovolným motivem a po příchodu na hřiště si je nasaďte na hlavu jako čepeček. Při závěrečném pokřiku je společně odhodíme (úklid hřiště zajistí SSZ).

Předávání vysvědčení proběhne dne 30.6.2021

Povinné testování žáků i učitelů:

 • V pondělí 12.4.2021 nástup učitelů již v 7,15 hodin.
 • Každý učitel při zápisu příchodu do školy si ve sborovně pročte přiložený seznam testování učitelů a pokud se musí testovat, udělá si samoodběrový test s průkazným a podepsaným testem – výsledek zapíše i s podpisem do seznamu  učitelů ( test bude ve sborovně vedle docházky – učitelé, kteří si musí udělat test, nejsou již ve lhůtě 90 dnů od pozitivního testu covid).
 • Žáci se dle nařízení vlády budou testovat samoodběrovým testem každé pondělí a čtvrtek.

Pokyny k testování žáků:

 • Testovací centrum školy bude ve dvoře u školních dílen, postavené dva stany
 • Bude se testovat po dvou skupinách.

Od 7:40 hod  třídy  0.A, 0.B, II.A, III.A, IV.A, II.D, IV.D, V.D

Od 8:40 hod třídy V.A, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, IX.A

Ostatní speciální třídy bez testování s prohlášením zákonného zástupce – vzor zde!

Testovací tým učitelů:

 • 7,40 – Zakuťanský, Šrailová, Zajčenko, Svatek, Strnad
 • 8,40 – Zakuťanský, Svatek, Strnad, Koubová

V případě odmítnutí testování dítěte zákonným zástupcem z vyjmenovaných testovaných tříd dítě nemůže vstoupit do školy, omlouvání absence viz. Metodický pokyn k testování ve školách Duben 2021

MŠMT – manuál k provozu škol – zde!

Výuka v pondělí 12.4.2021

Žáci 1.stupně a ZSSp od 8,00 do 11,45 hodin.

Žáci 2.stupně a V.A  od 8,55 do 12,35 hodin.

 • V dalších dnech bude výuka od 8,00 do 11:40 hodin (celá škola), ve středu bude upřesněno, zda se musí posunout čas výuky pro druhý stupeň na čtvrteční testování.

Režim Školní družiny:

 • V pondělí 12.4.2021 nebude ranní ŠD, probíhat bude ten den pouze odpolední ŠD.
 • Ve čtvrtek při ranní družině zajistí vychovatelka u příchozích dětí samoodběrové testování hned při příchodu do ŠD
 • Rozpisy služeb zajistí p. Čučelová.

Výdej obědů bude probíhat v čase od 11,00 do 13,00 hodin. Učitelé se mohou najíst při dodržení hygienických podmínek v jídelně, nebo si mohou odnést oběd v jídlonosiči. Žáci nemohou v jídelně jíst! Mohou si oběd odnést v jídlonosiči.

Přihlášení obědů je nutné zrealizovat do úterý 23.3.2021!

Konzultace probíhají dle domluvy s třídním učitelem ve stanovený den v čase od 9,00 do 11,00 hodin.

O.A, O.B, V.D: Po, Čt

II.A, III.A: Út, Pá

IV.A: Po, St

VI.A, VII.A, V.A: Út, Čt

VII.B, VIII.A,IX.A: St, Pá   

O.D, I.D: Po, St

I.F, II.F: Út, Čt

III.F, II.D: Út, Pá

III.D, IV.D: Po, St

Od 8.3.2021 bude výuka z důvodu nouzového stavu probíhat distančně dle rozpisu tříd. V případě dotazů se informujte u svého třídního učitele nebo telefonicky na ředitelství školy. Průběžně sledujte aktuality na webových stránkách školy. Dokument dle MŠMT k nahlédnutí zde! 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
  provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
  režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
 • nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí
  podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max.
  do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
  manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
 • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace
  o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na
  dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Výuka znovu zahájena od 18.11.2020 pro celou naší školu včetně přípravných tříd (výuka bude probíhat opět prezenčně – ve škole) od 8:00 do 11:40 hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny neomezen!

Provoz školní jídelny do 13:30 hodin.

Dne 26.6.2020 první vyučovací hodinu bude předáváno vysvědčení našim žákům v jednotlivých třídách. Každý žák bude mít při vstupu do školy roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění COVID, které předá svému třídnímu učiteli.

Zahájení školního roku 2020/2021 je od úterý 1.9.2020 v běžném režimu:
– každý žák si přinese do školy tři čisté roušky v sáčku
– do školy vstupuje jako doprovod pouze jeden z rodičů s ochrannou rouškou na obličeji

Sledujte aktuální opatření nařízení vlády.

VŠEM PŘEJEME KLIDNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021