„SPOLEČNÁ PRAVIDLA - NAŠE BUDOUCNOST“

Cíl projektu: Projekt zaměřen na rizikové – problémové chování žáků, kteří přicházejí do naší školy z jiného prostředí.

Žáci si osvojí právní normy a zejména školní řád, upevní si vztahy mezi spolužáky. Prostřednictvím sociálních her si posílí samostatné rozhodování a zodpovědnost v situacích, které přináší dospívání. Některé aktivity – činnosti prováděné lektory mohou vést ke změně negativních vzorců chování, což pozitivním směrem ovlivní klima školy.

Projekt je spolufinancován Karlovarským krajem ve výši 25.000,-Kč (celková výše projektu je 30.000,-Kč)

Realizace projektu: 13.9.2023 – 15.9.2023 v campu Stebnice pro žáky 5. a  6. ročníku naší školy