„Počítejme spolu”

V tomto projektu se zaměřujeme na tyto klíčové aktivity:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014987

Časové období projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Celková finanční podpora: 644.986,- Kč