OP JAK "Rozvoj pedagogů"

byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Cíl projektuPlánujeme zajistit profesní rozvoj pedagogických pracovníků ( včetně ostaních pracovníků ve vzdělávání) naší školy v rámci DVPP v celkovém počtu 40 osob. Pracovníci školy absolvují pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání různé vzdělávací akce zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj dle témat 4.1 z Přílohy č.2 Výzvy. Zaměříme se zejména na pedagogickou diagnostiku, welbeing a psychohygienu, zážitkovou pedagogiku aj. Bude celkem splněno 150 aktivit, nejnižší možná hodiová dotace kurzu pro jednu osobu ve vzdělávání je 8 hodin. Zároveň plánujeme podpořit kvalifikační studium pro nového výchovného poradce školy a studium Ředitel naživo pro vedení školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0004898

Výše dotace: 588.750,-Kč

Doba realizace: 1.3.2023 – 31.8.2025