„Digitalizace”

Dotace – Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti – Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 prostředky pod účelovým znakem 33 088.

Dotace je určena právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022. Národní plán obnovy: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022, č.j. MŠMT 33976/2021-3.

Prostředky jsou poskytnuty ze státního rozpočtu na předfinnacování výdajů, které mají být kryty prostředky z Evropské unie kromě prostředků z  Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel – financováno Evropskou unií – Fond Next Generation EU.

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI
Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY
Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI
Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií, včetně příslušenství pro žáky se SVP.
Částka k čerpání: 408.000 Kč
Částka k čerpání: 136.000 Kč
Částka k čerpání: 188.000 Kč

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.