„Čteme spolu”

CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007592 – „ČTEME SPOLU“

MSMT-22522/2017

(Šablony I. pro MŠ a ZŠ )

V tomto projektu se zaměřujeme na tyto klíčové aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ ve čtenářské gramotnosti.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v německém jazyku v rozsahu 80 hodin.
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ.
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ.
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Zahájení 1.9.2017, ukončení 31.8.2019

Dotace poskytnuta ve výši 547 933,-Kč.