Školní družina

Školní družina

při ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14

Baltazara Neumanna 12, 350 02 Cheb

Vedoucí vychovatelka:

Bc. Anita Čučelová, Bc. Kateřina Šveneková

e-mail: druzina@zs-cheb.cz

775 869 377 - kontaktní telefon - družina

V době: 6.30 - 7.40 hodin. Dále od 11.40 - do 13.00 hodin a od 15.00 - do 16.00 hodin.

Školní družinu navštěvují žáci ZŠ i ZŠ speciální, děti přípravné třídy ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální. Pro velký zájem o družinu z řad rodičů našich žáků a z kapacitních důvodů jsme v letošním školní roce 2022/2023 byli nuceni vytvořit dvě oddělení.

Školní družina je součástí Základní školy Cheb. Nachází se  v druhé budově školy, ulice Baltazara Neumanna 12, Cheb ve druhém patře. Budova má bezbariérový přístup díky nainstalované plošině. Místnost školní družiny je také využívána v době výuky jako interaktivní učebna. Je účelově vybavená – interaktivní tabule, CD a DVD přehrávač, počítače, inspirující pro práci s dětmi. K pohybovým aktivitám mohou děti a žáci využívat hernu a tělocvičnu, které jsou součástí budovy a zahradu, na které je nově nainstalované hřiště. 

Provoz školní družiny:

06:30 - 07:40
Ranní
06:30 - 07:40
11:40 - 16:00
Odpolední
11:40 - 16:00