Školní družina

při ZŠ Cheb, Kostelní náměstí

Baltazara Neumanna 12, 35002 Cheb

354 422 294 - omlouvání žáků
775 869 377 - hlavní kontaktní telefon

Vedoucí vychovatelka: Bc. Anita Čučelová

e-mail: zakladniskolacheb@seznam.cz

Aktuální informace:

Školní družina je součástí školní budovy Základní školy Cheb. Je umístěna ve druhém podlaží v budově školy – Baltazara Neumanna 12, Cheb a má bezbariérový přístup díky nainstalované plošině. Školní družina pro svou činnost využívá místnost, která je současně interaktivní učebnou, knihovnou, je účelově vybavená (video, DVD, počítače), inspirující pro práci s dětmi. K pohybovým aktivitám mohou děti a žáci využívat též tělocvičnu, hernu či školní dvůr se zahradním domkem. Školní družinu navštěvují žáci ZŠ i ZŠ speciální a děti přípravné třídy ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální.

Provoz školní družiny:

06:30 - 07:30
Ranní
06:30 - 07:30
11:40 - 16:00
Odpolední
11:40 - 16:00