Charakteristika přípravné třídy

Přípravná třída je pro děti, které mají poslední rok před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Škola má svoji samostatnou třídu, která je přizpůsobena počtu žáků. V případě zájmu mohou děti využívat ranní i odpolední provoz školní družiny.