„Doučování”

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola je od září 2021 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“  a  jsme příjemcem podpory EU. Dochází k pravidelným individuálním nebo skupinovým schůzkám s žáky, kteří po dobu distanční výuky během pandemie covid-19 neměli možnost plnohodnotného vzdělávání a potřebují vyrovnat jejich výsledky. Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce. Jednotlivé bloky Doučování jsou zaměřené především na Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk a další naukové předměty.

V období září – prosinec 2021 škola čerpala částku 56.000,-Kč a od ledna 2022 je škole poskytnuta částka k čerpání ve výši okolo 210.000,-Kč