Vzdělávání na dálku

Ministerstvo školství připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů.

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku k nahlédnutí v PDF: ZDE

Distanční výuka

Co je to distanční vzdělávání (výuka)?

Je to organizace vzdělávání na dálku mezi učitelem a žákem, popř. učitelem a rodičem (v případě žáků 1. a 2. roč.). Distanční výuka neznamená automaticky on-line výuku (v přímém přenosu). Existují různé typy distanční výuky, které učitel kombinuje a přizpůsobuje věku a možnostem žáků.

Distanční výuka je tedy kombinací výuky on-line (v přímém přenosu – obraz + zvuk, jen zvuk, nebo chat) a výuky off-line (žáci samostatně vypracovávají zadané úkoly). Žáci sledují pokyny učitele v komunikačním prostředí Google učebny. Tam se přesně dozví buď úkoly, nebo tam proběhne on-line hodina.

Po domluvě s vyučujícím si mohou žáci nebo rodiče vyzvednout připravené materiály ve škole.

Omlouvání distanční výuky

Zákonní zástupci omlouvají (sdělují důvody) třídnímu učiteli za neúčast svého dítěte buď na on-line výuce, nebo z off-line výuky, pokud ze zdravotního nebo jiného důvodu žák nemůže vypracovávat úkoly.

Vzdělávací obsah

Magazín Perpetuum nabízí přehled užitečných zdrojů se vzdělávacím obsahem napříč všemi předměty i věkovými kategoriemi, a také souhrn nejpoužívanějších platforem, které lze využít pro komunikaci a sdílení materiálů se studenty a žáky, vše s českými vysvětlivkami.

Daniel Pražák je známý mladý učitel, jehož Twitter zažívá velký boom. Ve skupině Učitelé+ se zeptal na rady ostatních učitelů ohledně e-learningu a dostal desítky tipů.

Ministerstvo školství neváhalo a vytvořilo vlastní portál s desítkami tipů na komunikační platformy i vzdělávací zdroje.

Veřejnoprávní média na situaci rychle zareagovala: Český rozhlas s (nejen) výukovými pořady pro děti nebo Česká televize s vysíláním ÚčíTelka– televizní třídou pro dětské diváky prvního stupně ZŠ a pořadem Škola doma, který ve stejném formátu připravuje žáky na přijímací zkoušky na SŠ.

EDUin v rámci projektu Otevřené vzdělávání připravil na dvě stovky zdrojů pro výuku řady předmětů, nebo vzdělávání samotných učitelů.

Na desítky otázek o online vzdělávání od rodičů i učitelů odpovídala předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Knihovny.cz nabízejí online knihy do karantény.

Jeden svět na školách zpřístupnil na svém portále JSNS.CZ přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících filmy a další materiály, které mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi.

Dokumenty z festivalu Jeden svět, filmy, o kterých se mluví, a nebo umělecké díla, přednášky on-line a pořady stanice Českého rozhlasu Vltava, to jsou vzdělávací tipy ČRo Vltava.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury nabízí materiály, otázky a úkoly pro práci učitelů se studenty na dálku.

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů přichází s celou řadou materiálů pro výuku dějepisu, mediální výchovy a občanské výchovy – vzdělávací materiály dostupné na webu dejepis21.cz, nebo kreativní a hravá aplikace HistoryLab i s videoinstruktáží.

Učitelka Irena Hůlková se na svém YouTube kanálu věnuje anglické výslovnosti.

Volně dostupné online učebnice, pracovní sešity a výukové programy nově nabízí nakladatelství Alter.

 Startup Vividbooks volně nabízí své interaktivní učebnice a pracovní listy.

R/Teachers na redditu sdílí v angličtině širokou nabídku zdrojů pro online vzdělávání – obsahují vše od pedagogických tipů, doporučení a návodů na výukové platformy a materiály až po soupisy organizací a projektů poskytujících podporu v současném krizovém stavu.

Každou středu v 16:00 mohou děti sledovat domácí pokusy v přímém přenosu a v průběhu celého týdne je realizovat vlastním tempem díky VIDA!

Aplikace Duolingo se nově rozšířila o Duolingo ABC, jednoduché online výuce jazyků se tak mohou věnovat i nejmenší. Této věkové kategorii se věnuje také web Playground English.

přehlednými tipy na výukové online zdroje seřazené podle výukových předmětů přichází Schola empirica.

Česká televize nově spustila vzdělávací web ČT edu pro děti od předškolního věku až po střední školu s více než čtyřmi tisíci videí, která pokrývají širokou škálu témat a předmětů.

Centrum pro talentovanou mládež pořádá Objevitelské (ne)soboty – online lekce pro děti ve věku 6–14 let na rozmanitou paletu témat.

Díky Společnosti pro příležitosti mladých migrantů mohou od dubna děti 1. stupně základních škol, které nemají češtinu jako svůj mateřský jazyk, projít online kurzem, který jim pomůže udržet kontakt s češtinou.

Zábavné hry a programy, rady a tipy pro fungování v online prostoru pro děti, rodiče i učitele, nebo vzdělávací materiály – to vše a ještě víc najdete na webu IT Fitness.

H-mat poskytuje prostor pro sdílení materiálů pro online výuku ve formě projektu Inspiromat.

Digikoalice připravila sekci #NaDálku, ve které jednoduše shrnuje platformy vhodné pro online výuku.

Pokud se s dětmi učíte doma o přírodě, mohou vám přijít vhod výukové materiály národních parků.

Ve sdílené tabulce najdete dlouhý seznam zajímavých výukových nástrojů a aplikací.

Královohradecký projekt Školy sobě přináší na svém webu desítky tipů pro školy i učitele nejen v kraji.

Projekt Digitální gramotnost otevírá databázi vzdělávacích zdrojů.

Platforma iMyšlení poskytuje sérii učebnic a vzdělávacích materiálů pro výuku informatiky pro základní i střední školy.

Times Educational Supplement provozuje stránku věnovanou zdrojům pro online vzdělávání – najdete zde užitečné tipy na to jak a kde učit na dálku, kde se inspirovat, nebo jak se naučit pracovat s online výukou.

Portál Mít kam jítposkytuje prostor pro sdílení a inspiraci v rámci aktivit, nápadů, návodů a cvičebních lekcí pro děti.

Vzdělávací program Začít spolu v době krize vydává týdenní psaný seriál ZaS DOMA s užitečnými a přehlednými tipy pro rodiče, učitele i ředitele.

Mluvit s žáky o koronaviru v souvislostech vám pomohou výukové materiály od Nadace ADRA.

Magazín Perpetuum nabízí přehled užitečných zdrojů se vzdělávacím obsahem napříč všemi předměty i věkovými kategoriemi, a také souhrn nejpoužívanějších platforem, které lze využít pro komunikaci a sdílení materiálů se studenty a žáky, vše s českými vysvětlivkami.

Vydavatelé skočili na vlnu altruismu a nabídli své online učebnice a knihy zdarma: jak Fraus, tak Nová škola nebo Městská knihovna v Praze.

Daniel Pražák je známý mladý učitel, jehož Twitter zažívá velký boom. Ve skupině Učitelé+ se zeptal na rady ostatních učitelů ohledně e-learningu a dostal desítky tipů.

Ministerstvo školství neváhalo a vytvořilo vlastní portál s desítkami tipů na komunikační platformy i vzdělávací zdroje.

Veřejnoprávní média na situaci rychle zareagovala: Český rozhlas s (nejen) výukovými pořady pro děti nebo Česká televize s vysíláním ÚčíTelka– televizní třídou pro dětské diváky prvního stupně ZŠ a pořadem Škola doma, který ve stejném formátu připravuje žáky na přijímací zkoušky na SŠ.

EDUin v rámci projektu Otevřené vzdělávání připravil na dvě stovky zdrojů pro výuku řady předmětů, nebo vzdělávání samotných učitelů.

Na desítky otázek o online vzdělávání od rodičů i učitelů odpovídala předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Knihovny.cz nabízejí online knihy do karantény.

Jeden svět na školách zpřístupnil na svém portále JSNS.CZ přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících filmy a další materiály, které mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi.

Dokumenty z festivalu Jeden svět, filmy, o kterých se mluví, a nebo umělecké díla, přednášky on-line a pořady stanice Českého rozhlasu Vltava, to jsou vzdělávací tipy ČRo Vltava.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury nabízí materiály, otázky a úkoly pro práci učitelů se studenty na dálku.

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů přichází s celou řadou materiálů pro výuku dějepisu, mediální výchovy a občanské výchovy – vzdělávací materiály dostupné na webu dejepis21.cz, nebo kreativní a hravá aplikace HistoryLab i s videoinstruktáží.

Učitelka Irena Hůlková se na svém YouTube kanálu věnuje anglické výslovnosti.

Volně dostupné online učebnice, pracovní sešity a výukové programy nově nabízí nakladatelství Alter.

 Startup Vividbooks volně nabízí své interaktivní učebnice a pracovní listy.

E-knihy si teď mohou žáci, studenti ale také dospělí přečíst zdarma na webu eknihovna.cz.

R/Teachers na redditu sdílí v angličtině širokou nabídku zdrojů pro online vzdělávání – obsahují vše od pedagogických tipů, doporučení a návodů na výukové platformy a materiály až po soupisy organizací a projektů poskytujících podporu v současném krizovém stavu.

Každou středu v 16:00 mohou děti sledovat domácí pokusy v přímém přenosu a v průběhu celého týdne je realizovat vlastním tempem díky VIDA!

S návodem od Czechitas se mohou žáci i studenti učit krok po kroku programovat na legendární hře Pac-man.

přehlednými tipy na výukové online zdroje seřazené podle výukových předmětů přichází Schola empirica.

Česká televize nově spustila vzdělávací web ČT edu pro děti od předškolního věku až po střední školu s více než čtyřmi tisíci videí, která pokrývají širokou škálu témat a předmětů.

Centrum pro talentovanou mládež pořádá Objevitelské (ne)soboty – online lekce pro děti ve věku 6–14 let na rozmanitou paletu témat.

Zábavné hry a programy, rady a tipy pro fungování v online prostoru pro děti, rodiče i učitele, nebo vzdělávací materiály – to vše a ještě víc najdete na webu IT Fitness.

H-mat poskytuje prostor pro sdílení materiálů pro online výuku ve formě projektu Inspiromat.

Digikoalice připravila sekci #NaDálku, ve které jednoduše shrnuje platformy vhodné pro online výuku.

Ve sdílené tabulce najdete dlouhý seznam zajímavých výukových nástrojů a aplikací.

Královohradecký projekt Školy sobě přináší na svém webu desítky tipů pro školy i učitele nejen v kraji.

Projekt Digitální gramotnost otevírá databázi vzdělávacích zdrojů.

Platforma iMyšlení poskytuje sérii učebnic a vzdělávacích materiálů pro výuku informatiky pro základní i střední školy.

Times Educational Supplement provozuje stránku věnovanou zdrojům pro online vzdělávání – najdete zde užitečné tipy na to jak a kde učit na dálku, kde se inspirovat, nebo jak se naučit pracovat s online výukou.

Portál Mít kam jítposkytuje prostor pro sdílení a inspiraci v rámci aktivit, nápadů, návodů a cvičebních lekcí pro děti.

Vzdělávací program Začít spolu v době krize vydává týdenní psaný seriál ZaS DOMA s užitečnými a přehlednými tipy pro rodiče, učitele i ředitele.

Mluvit s žáky o koronaviru v souvislostech vám pomohou výukové materiály od Nadace ADRA.

Atlas Světa od Mapy.cz. Vývoj v čase, personalizace mapy nebo srovnávání, to vše nabízí interaktivní Atlas Světa.

Magazín Perpetuum nabízí přehled užitečných zdrojů se vzdělávacím obsahem napříč všemi předměty i věkovými kategoriemi, a také souhrn nejpoužívanějších platforem, které lze využít pro komunikaci a sdílení materiálů se studenty a žáky, vše s českými vysvětlivkami.

Daniel Pražák je známý mladý učitel, jehož Twitter zažívá velký boom. Ve skupině Učitelé+ se zeptal na rady ostatních učitelů ohledně e-learningu a dostal desítky tipů.

Ministerstvo školství neváhalo a vytvořilo vlastní portál s desítkami tipů na komunikační platformy i vzdělávací zdroje.

Na desítky otázek o online vzdělávání od rodičů i učitelů odpovídala předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů přichází s celou řadou materiálů pro výuku dějepisu, mediální výchovy a občanské výchovy – vzdělávací materiály dostupné na webu dejepis21.cz, nebo kreativní a hravá aplikace HistoryLab i s videoinstruktáží.

Estonsko, které se ve vzdělávání řadí mezi evropské špičky, poskytuje volně své materiály a nástroje pro online výuku.

Startup Vividbooks volně nabízí své interaktivní učebnice a pracovní listy.

R/Teachers na redditu sdílí v angličtině širokou nabídku zdrojů pro online vzdělávání – obsahují vše od pedagogických tipů, doporučení a návodů na výukové platformy a materiály až po soupisy organizací a projektů poskytujících podporu v současném krizovém stavu.

Platforma Coursea v době koronavirové krize poskytuje zdarma online kurzy v angličtině orientované na témata jako mentální zdraví, digitalizace, nebo porozumění současné zdravotní situaci, ale také na studenty, kteří jsou teď na online vzdělávání odkázáni.

Aplikace Duolingo se nově rozšířila o Duolingo ABCjednoduché online výuce jazyků se tak mohou věnovat i nejmenší. Této věkové kategorii se věnuje také web Playground English.

přehlednými tipy na výukové online zdroje seřazené podle výukových předmětů přichází Schola empirica.

Doučovatelský dobrovolnický projekt Pomáháme online mohou využít děti na ZŠ i SŠ.

Pro výuku zeměpisu online může pomoct interaktivní Atlas od Mapy.cz.

Česká televize nově spustila vzdělávací web ČT edu pro děti od předškolního věku až po střední školu s více než čtyřmi tisíci videí, která pokrývají širokou škálu témat a předmětů.

Digikoalice připravila sekci #NaDálku, ve které jednoduše shrnuje platformy vhodné pro online výuku.

Ve sdílené tabulce najdete dlouhý seznam zajímavých výukových nástrojů a aplikací.

Slovenský projekt Zmúdri.sk bezplatně pomáhá učitelům i studentům – na učitele čeká hodnotný návod na to, jak vytvářet výuková videa poutavým způsobem facebooková komunita pro sdílení inspirace, na studenty zase řada praktických videoseminářů, jako třeba příprava životopisu a výběr vysoké školy, nebo důležitá občanská témata.

Širokou škálu podpory nabízí zaměstnanci i studenti Pedagogické fakulty ZCU v Plzni – doučování i podpora v online výuce, pomáhají vytvářet výukové materiály a nabízí své vlastní, podílí se na hlídání dětí a nabízí krizové pedagogicko-psychologické intervence.

Královohradecký projekt Školy sobě přináší na svém webu desítky tipů pro školy i učitele nejen v kraji.

Education Nation nabízí v angličtině dlouhý seznam výukových aplikací a platforem pro školy, učitele i rodiče.

Vzdělávací program Začít spolu v době krize vydává týdenní psaný seriál ZaS DOMA s užitečnými a přehlednými tipy pro rodiče, učitele i ředitele.

DigiKoalice přináší přehledný soubor doporučení a tipů pro učitele i ředitele.

Linka bezpečí shrnula na jednom místě užitečné tipy, jak s dětmi doma zvládnout nelehké období, které máme všichni před sebou.

Na desítky otázek o online vzdělávání od rodičů i učitelů odpovídala předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Ministerstvo vnitra vydalo pro děti ilustrovanou brožurku o koronaviru a pro rodiče návod, jak s ní pracovat.

Na našem webu Rodiče vítáni se v několika článcích věnujeme problematice online výuky: najdete zde rady od vítězů Global Teacher Prize, pro rodiče tipy na komunikaci s dětmi ohledně současné situace a zkušenosti už několik týdnů izolovaných rodičů z Číny, nebo příklady krizového managementu na čtyřech českých školách.

Jeden svět na školách zpřístupnil na svém portále JSNS.CZ přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících filmy a další materiály, které mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi.

Na facebooku Důvěřujeme dětem probíhá série online setkání Učíme se doma.

Každou středu v 16:00 mohou děti sledovat domácí pokusy v přímém přenosu a v průběhu celého týdne je realizovat vlastním tempem díky VIDA!

Aplikace Duolingo se nově rozšířila o Duolingo ABC, jednoduché online výuce jazyků se tak mohou věnovat i nejmenší. Této věkové kategorii se věnuje také web Playground English.

Rodiče dětí s autismem mohou najít oporu v rozhovoru o distanční výuce s Hynkem Jůnem z Národního ústavu pro autismus, rodičům dyslektiků zase mohou pomoct zkušenosti matky tří dyslektických dětí.

Doučovatelský dobrovolnický projekt Pomáháme online mohou využít děti na ZŠ i SŠ.

Centrum pro talentovanou mládež pořádá Objevitelské (ne)soboty – online lekce pro děti ve věku 6–14 let na rozmanitou paletu témat.

Díky Společnosti pro příležitosti mladých migrantů mohou od dubna děti 1. stupně základních škol, které nemají češtinu jako svůj mateřský jazyk, projít online kurzem, který jim pomůže udržet kontakt s češtinou.

Zábavné hry a programy, rady a tipy pro fungování v online prostoru pro děti, rodiče i učitele, nebo vzdělávací materiály – to vše a ještě víc najdete na webu IT Fitness.

Známý pedagog Robert Čapek píše sérii článků Děti jsou doma o distančním vzdělávání, která může inspirovat učitele, školy i rodiče.

Pokud se s dětmi učíte doma o přírodě, mohou vám přijít vhod výukové materiály národních parků.

Online doučování zdarma pro žáky i studenty poskytuje web Studenti studentům.

Širokou škálu podpory nabízí zaměstnanci i studenti Pedagogické fakulty ZCU v Plzni – doučování i podpora v online výuce, pomáhají vytvářet výukové materiály a nabízí své vlastní, podílí se na hlídání dětí a nabízí krizové pedagogicko-psychologické intervence.

Odborník EDUin Bob Kartous odpovídal na otázky o distanční výuce rodičům i učitelům.

11 tipů a rad pro rodiče na to, jak se učit doma přináší slovenský Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Vlastní soubor tipů na online vzdělávání poskytuje International School of Prague.

Portál Mít kam jítposkytuje prostor pro sdílení a inspiraci v rámci aktivit, nápadů, návodů a cvičebních lekcí pro děti.

Vzdělávací program Začít spolu v době krize vydává týdenní psaný seriál ZaS DOMA s užitečnými a přehlednými tipy pro rodiče, učitele i ředitele.

Spolek Agora pomáhá rodičům zvládat novou roli formou online konzultací učiva i učení samotného.