Výdej obědů bude probíhat v čase od 11,00 do 13,00 hodin. Učitelé se mohou najíst při dodržení hygienických podmínek v jídelně, nebo si mohou odnést oběd v jídlonosiči. Žáci nemohou v jídelně jíst! Mohou si oběd odnést v jídlonosiči.

Přihlášení obědů je nutné zrealizovat do úterý 23.3.2021!

Konzultace probíhají dle domluvy s třídním učitelem ve stanovený den v čase od 9,00 do 11,00 hodin.

O.A, O.B, V.D: Po, Čt

II.A, III.A: Út, Pá

IV.A: Po, St

VI.A, VII.A, V.A: Út, Čt

VII.B, VIII.A,IX.A: St, Pá   

O.D, I.D: Po, St

I.F, II.F: Út, Čt

III.F, II.D: Út, Pá

III.D, IV.D: Po, St

Od 8.3.2021 bude výuka z důvodu nouzového stavu probíhat distančně dle rozpisu tříd. V případě dotazů se informujte u svého třídního učitele nebo telefonicky na ředitelství školy. Průběžně sledujte aktuality na webových stránkách školy. Dokument dle MŠMT k nahlédnutí zde! 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
  provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
  režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
 • nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí
  podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max.
  do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
  manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
 • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace
  o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na
  dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Výuka znovu zahájena od 18.11.2020 pro celou naší školu včetně přípravných tříd (výuka bude probíhat opět prezenčně – ve škole) od 8:00 do 11:40 hodin ve všech třídách.

Provoz školní družiny neomezen!

Provoz školní jídelny do 13:30 hodin.

Dne 26.6.2020 první vyučovací hodinu bude předáváno vysvědčení našim žákům v jednotlivých třídách. Každý žák bude mít při vstupu do školy roušku a vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění COVID, které předá svému třídnímu učiteli.

Zahájení školního roku 2020/2021 je od úterý 1.9.2020 v běžném režimu:
– každý žák si přinese do školy tři čisté roušky v sáčku
– do školy vstupuje jako doprovod pouze jeden z rodičů s ochrannou rouškou na obličeji

Sledujte aktuální opatření nařízení vlády.

VŠEM PŘEJEME KLIDNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021