Zábavná chemie v rámci praktické výuky

Naši chemici

Předmět chemie určitě nepatří k oblíbeným předmětům, ale pokud se obohatí nějakým pokusem nebo výuku doplní laboratorní práce, tak se i zalíbí. Tyto činnosti jsou většinou zaměřeny na to, aby děti mohly získané poznatky uplatnit v praktickém životě (změřit si pH bazénu, vody ve studni, pH půdy apod.)  Devítka si zmiňované laborky vyzkoušela počátkem května a měření pH zvládli skoro na jedničku.

Učitel chemie: Petr Svatek

Květen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Do školy se vrací tělocvik!

Konečně tělocvik

Po několika měsíční absenci tělesné výchovy se pomalu vracíme do starých kolejí. Tělesná výchova zatím probíhá na školním hřišti, kde učitelé tělocviku rozvíjejí tandemovou spolupráci v rámci projektu Šablony II. Jednotlivé aktivity provádějí děti s nadšením, bez známek únavy. Pevně doufáme, že tak skvělé sportovní nasazení nám vydrží minimálně do konce školního roku.

Učitelé tělesné výchovy: Tomáš Strnad a Petr Svatek

Květen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Prevence na školách - Světlo Kadaň

Preventivní program trochu jinak

Po náročném školním roce jsme opět obnovili spolupráci se společností Světlo Kadaň, která se zabývá prevencí na školách. V květnu nám byl představen program „Život bez závislosti“ zaměřený na základní patologické jevy. Někteří naši žáci mají osobní zkušenosti s kouřením a dokonce i občasným užíváním alkoholu, bohužel neznají důsledky takového chování. Doufáme, že prezentovaný program rozšíří znalosti o nebezpečí závislosti a žáci si uvědomí rizika spojená s užíváním návykových látek.

Petr Svatek (metodik prevence)

Květen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pracovní vyučování

V dílnách je to prima

Předmět pracovní vyučování probíhá ve specializovaných učebnách nebo na školní zahradě. V rámci edukace se snažíme žáky připravit na budoucí zaměstnání, proto se učí spojovat materiály – nýtování, šroubování za pomoci aku – šroubováků, běžně provádí demontáž a recyklaci starých spotřebičů a IT prostředků. Našim cílem je zapojovat žáky do chodu školy, jak vidíte na fotografiích, práce děti skutečně baví.

Učitelé pracovního vyučování: Petr Svatek a Tomáš Strnad

Květen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pracovní vyučování 9.A

Příprava do života

V rámci pracovního vyučování navštěvují naši žáci školní kuchyň, kde se učí připravovat různá jídla. Nejprve začínají přípravou studených pokrmů, později zcela samostatně vaří teplé dobroty včetně různých druhů polévek. Dnes si naši deváťáci uvařili výborný buřt guláš. Podívejte se na fotografie, jak jsou šikovní.

Učitel pracovního vyučování Petr Svatek.

Květen.2021

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Covid-19 a písemná úvaha žáků 9. třídy

Žákům 9. třídy byl zadán úkol, aby vypracovali písemnou úvahu na téma svoboda v době pandemického stavu. V příspěvku je ukázka prací a jménem pedagogického sboru musíme žáky pochválit, jak se statečně popasovali se zadaným úkolem.

Duben.2021

Svoboda? 

„Dnes je nám stále jasnější, že svobodu člověka zaručuje pouze spojení mezi svobodou a solidaritou.“ (Paul M. Lidenher) 

O úplnou svobodu jsme přišli kvůli viru, který se šíří ne jen celou Evropou, ale celým světem. Přenášení tohoto šíleného viru přišel o svobodu celý svět. Jasně, mojí volbou je nenosit roušku. Je to pro mě pohodlné, lépe se mi dýchá, nemusím myslet na to, jestli mám u sebe čistou vydezinfikovanou, stále připravenou roušku. Nechci myslet na to, kdy si jí mám nasadit, nebo kdy konečně mohu roušku odložit. Být neustále strachy bez sebe, že onemocním. Je právě tohle moje svobodná volba? Není! ….a nebude! 

Co se stane, když roušku nebudu nosit a začnu porušovat pravidla? Dostanu pokutu? …..je přece moje volba ji zaplatit. Ale co se stane dál? 

Pro své rozhodnutí porušovat pravidla můžu přece nakazit babičku, taťku, mamku, kamarády,…. A to přece nechci. Vzdám se svého svobodného rozhodnutí porušovat pravidla a myslet jen na sebe? A nebo budu myslet na ostatní, na jejich zdraví a bezpečnost? 

Svou SVOBODU musím odsunout na dobu, kdy vir zmizí…….. 

( A.D. ) 

Svoboda 

Svoboda je vztah, který umožňuje osobní nezávislost. Je to osobní postoj, životní prostor samostatně se rozhodovat. 

„Nikdy nebude svobodný ten, kdo ve strachu žije“ ( Horatius ) 

Mohu cestovat? Mohu? Právě teď ne! Ani po České republice, ani po světě. Vir, který je úplně všude kolem nás mě omezil. Omezil mou svobodu. ….právě teď je nevhodná doba na cestování. Slyšíme to ze všech stran, od rodičů, z televize, z rádia….. 

Tak rád bych sedl na vlak nebo na autobus a odjel k tetě na Moravu užít si pár pěkných dnů. Můžu odjet? …………….zdá se, že si odpovím ano. Seber se a jeď Davide. 

Jenže jsou tu doporučení vlády,….omezení, zákazy, příkazy,…….. Vláda a lékaři omezili mou svobodu! 

Nemůžu se sdružovat, nemáme být blízko sebe, blízko svých přátel, kamarádů….. A tak se vlastně asi ani nevyplatí někam jet a to jsou zatím opatření jenom u nás v regionu. Co když mě nebo mou rodinu napadne odjet do zahraničí? Prý na to nemám ani pomyslet! Zákazy, zákazy, zákazy! Máme omezeno nějakým způsobem svobodně rozhodovat! 

Ale těžká nemoc nebo svoboda? Asi je hlavní zdraví. Tak se ve své svobodě ještě nějakou dobu omezím. Svobodní zase budeme, až nemoc zmizí! 

( D.K.)

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Stacionář Mája - Velikonoční tvoření

Březen.2021

Ve stacionáři  Mája přivítali žáci naší školy spolu s ostatními klienty svátky jara společnou tvorbou tradiční velikonoční výzdoby. Celé pracovní dopoledne proběhlo v pohodové a veselé atmosféře. Nakonec si všichni výsledek svého tvoření odnesli domů. Pedagogický sbor stacionáře Mája děkuje všem účastníkům za skvělou práci a do dalších nelehkých dnů hodně úspěchů.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Pomáháme škole

Únor.2021

V době sněhových kalamit se naši žáci plně zapojují do chodu školy. Protože oblíbené hodiny tělesné výchovy nemůže realizovat, sedmáci s nadšením vyráží před školu a podílejí se na úklidu sněhu. Tuto činnost si pochvalují nejen děti, ale zejména rodiče, kteří po uklizených chodnících mohou bezpečně doprovázet své ratolesti do školy. Petr Svatek

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Workshop - kariérové poradenství

Leden.2021

Kariérové poradenství patří mezi důležité činnosti, které se snaží naše škola realizovat i v tomto nelehkém období. Kromě pravidelných setkání s výchovnou poradkyní, navštěvují žáci posledních ročníků své budoucí školy – zaměstnavatele prostřednictvím online setkání. Díky spolupráci s paní Ing. Volfovou, která v rámci Krajské hospodářské komory KK volbu zaměstnání a profesní dráhu zajišťuje, jsme již navštívili několik škol a jejich učební obory. V průběhu ledna se žáci seznámili s učením oborem skladový dělník, řezník – uzenář, počátkem února se chlapci seznámí s učebním oborem opravář motorových vozidel – automechanik. Prohlédněte si fotografie v příloze a uvidíte, jak taková forma prezentace různých oborů probíhá. Za kolektiv pedagogů Petr Svatek.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Kostelníčci na vodě

prosinec.2020

Dne 11. prosince 2020 se uskutečnil projekt „Kostelníčci na vodě“. Celkem 30 žáků a 6 pedagogů naší školy se podílelo na úklidu levého břehu řeky Ohře, kde zároveň krmili vodní ptactvo, které v okolí řeky žije. Za tímto účelem si někteří žáci v rámci předmětu Pracovní vyučování vyrobili i plovoucí krmítka. Smyslem předkládaného projektu byla nejen ochrana a pomoc přírodě, ale zejména výchova všech zúčastněných k udržitelnému rozvoji, ke kterému bezesporu patří i spolupráce. Děkujeme všem zúčastněným, ale zejména společnosti Chevak, která nám zajistila řadu pracovních pomůcek.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mikuláš a čert v Naší škole

prosinec.2020

Jako každý rok, tak i letošní nepříznivý rok ovlivněný Covidem-19 navštívili ZŠ Kostelní náměstí v rámci Mikulášské besídky Mikuláš, čert a anděl. Žáci recitovali připravené básně a jako sladká odměna pro ně byl připravený čokoládový adventní kalendář a zdravé ovoce. V předvánočním adventním čase to bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné zpestření tolik očekávaného Štědrého dne.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh: Mimořádné události

listopad.2020

Dne 4.12. 2020 se žáci 2. stupně zúčastnili preventivního programu v rámci Záchranného kruhu v Karlových Varech. Členové IZS si pro žáky připravili přednášku s praktickou ukázkou na téma „CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH”. Na závěr programu si žáci sami vyzkoušeli, jak se chovat při vyhlášení chemického poplachu. Chválíme školitele za zajímavý program, který se dětem velmi líbil.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh: Svět ohně

21.10.2020

Žáci 1. stupně Základní školy v Chebu se dne 21.10.2020 zúčastnili v areálu světa záchranářů v Karlových Varech projektu: Záchranný kruh – svět ohně. Projekt byl zařazený do speciálního vzdělávacího programu. K vidění byla technika HZS, včetně vybavení hasiče a dalšího vybavení potřebného k hašení požárů. Pod vedením zkušených záchranářů, byla žákům předvedena ukázka zásahu při mimořádné události. Žáci byli seznámeni se základními informacemi o tom, co je oheň, jaké jsou typy požárů a jak dodržovat bezpečnostní opatření v případě vzniku požáru. Výukový program zahrnoval jak naučná videa, tak praktická cvičení a nácvik při vzniku požáru s následnou evakuací z požáru zasažené místnosti. Všichni zúčastnění, včetně jednotky HZS, učitelů  a v neposlední řadě žáků byli s projektovým dnem spokojeni a už se těší na další neméně zajímavé vzdělávací a poučné akce. Vedení školy děkuje žákům, učitelům za příkladnou prezentaci školy a jednotkám HZS za spolupráci.

Admin: Zakuťanský Miroslav, DiS.