Pomáháme škole

Únor.2021

V době sněhových kalamit se naši žáci plně zapojují do chodu školy. Protože oblíbené hodiny tělesné výchovy nemůže realizovat, sedmáci s nadšením vyráží před školu a podílejí se na úklidu sněhu. Tuto činnost si pochvalují nejen děti, ale zejména rodiče, kteří po uklizených chodnících mohou bezpečně doprovázet své ratolesti do školy. Petr Svatek

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Workshop - kariérové poradenství

Leden.2021

Kariérové poradenství patří mezi důležité činnosti, které se snaží naše škola realizovat i v tomto nelehkém období. Kromě pravidelných setkání s výchovnou poradkyní, navštěvují žáci posledních ročníků své budoucí školy – zaměstnavatele prostřednictvím online setkání. Díky spolupráci s paní Ing. Volfovou, která v rámci Krajské hospodářské komory KK volbu zaměstnání a profesní dráhu zajišťuje, jsme již navštívili několik škol a jejich učební obory. V průběhu ledna se žáci seznámili s učením oborem skladový dělník, řezník – uzenář, počátkem února se chlapci seznámí s učebním oborem opravář motorových vozidel – automechanik. Prohlédněte si fotografie v příloze a uvidíte, jak taková forma prezentace různých oborů probíhá. Za kolektiv pedagogů Petr Svatek.

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Kostelníčci na vodě

prosinec.2020

Dne 11. prosince 2020 se uskutečnil projekt „Kostelníčci na vodě“. Celkem 30 žáků a 6 pedagogů naší školy se podílelo na úklidu levého břehu řeky Ohře, kde zároveň krmili vodní ptactvo, které v okolí řeky žije. Za tímto účelem si někteří žáci v rámci předmětu Pracovní vyučování vyrobili i plovoucí krmítka. Smyslem předkládaného projektu byla nejen ochrana a pomoc přírodě, ale zejména výchova všech zúčastněných k udržitelnému rozvoji, ke kterému bezesporu patří i spolupráce. Děkujeme všem zúčastněným, ale zejména společnosti Chevak, která nám zajistila řadu pracovních pomůcek.

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Mikuláš a čert v Naší škole

prosinec.2020

Jako každý rok, tak i letošní nepříznivý rok ovlivněný Covidem-19 navštívili ZŠ Kostelní náměstí v rámci Mikulášské besídky Mikuláš, čert a anděl. Žáci recitovali připravené básně a jako sladká odměna pro ně byl připravený čokoládový adventní kalendář a zdravé ovoce. V předvánočním adventním čase to bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné zpestření tolik očekávaného Štědrého dne.

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh: Mimořádné události

listopad.2020

Dne 4.12. 2020 se žáci 2. stupně zúčastnili preventivního programu v rámci Záchranného kruhu v Karlových Varech. Členové IZS si pro žáky připravili přednášku s praktickou ukázkou na téma „CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH”. Na závěr programu si žáci sami vyzkoušeli, jak se chovat při vyhlášení chemického poplachu. Chválíme školitele za zajímavý program, který se dětem velmi líbil.

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.

Záchranný kruh: Svět ohně

21.10.2020

Žáci 1. stupně Základní školy v Chebu se dne 21.10.2020 zúčastnili v areálu světa záchranářů v Karlových Varech projektu: Záchranný kruh – svět ohně. Projekt byl zařazený do speciálního vzdělávacího programu. K vidění byla technika HZS, včetně vybavení hasiče a dalšího vybavení potřebného k hašení požárů. Pod vedením zkušených záchranářů, byla žákům předvedena ukázka zásahu při mimořádné události. Žáci byli seznámeni se základními informacemi o tom, co je oheň, jaké jsou typy požárů a jak dodržovat bezpečnostní opatření v případě vzniku požáru. Výukový program zahrnoval jak naučná videa, tak praktická cvičení a nácvik při vzniku požáru s následnou evakuací z požáru zasažené místnosti. Všichni zúčastnění, včetně jednotky HZS, učitelů  a v neposlední řadě žáků byli s projektovým dnem spokojeni a už se těší na další neméně zajímavé vzdělávací a poučné akce. Vedení školy děkuje žákům, učitelům za příkladnou prezentaci školy a jednotkám HZS za spolupráci.

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.